panthema / 2007 / stx-exparser / csvfilter / geonames-RU-86000

CSV Data Filter - Cities in Russia

Datafile:geonames-RU.csv
Filter:
Sort Column:

geonameidnamelatitudelongitudecountryadmin1admin2populationelevationgtopo30timezone
Offsets: 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000 101000 102000 103000 104000 105000 106000 107000 108000 109000 110000 111000 112000 113000 114000 115000 116000 117000 118000 119000 120000 121000 122000 123000 124000 125000 126000 127000 128000 129000 130000 131000 132000 133000 134000 135000 136000 137000 138000 139000 140000 141000 142000 143000 144000 145000 146000 147000 148000 149000 150000 151000 152000 153000 154000 155000 156000 157000
570170Bystryanskiy46.823055642.0308333RURostov0112Europe/Samara
570171Bystryanovskiy48.2543.05RUVolgograd073Europe/Samara
570173Bystryagi58.327222248.7347222RUKirov0138Europe/Samara
570174Bystryag57.350.5166667RUKirov099Europe/Samara
570176Bystrukha57.2545.4RUNizjnij Novgorod0103Europe/Samara
570177Bystroye57.666666734.5166667RUTver0148Europe/Moscow
570178Bystroye56.816666743.9166667RUNizjnij Novgorod0114Europe/Moscow
570179Bystroye54.464166735.1713889RUKaluga0199Europe/Moscow
570180Bystrovka Vtoraya52.435555645.5394444RUSaratov0256Europe/Samara
570181Bystrovka Pervaya52.445.4833333RUSaratov0222Europe/Samara
570182Bystrovka54.858333331.0672222RUSmolensk0177Europe/Moscow
570183Bystrovka54.852.7333333RURespublika Tatarstan0216Europe/Samara
570184Bystrovka54.783333331.1RUSmolensk0173Europe/Moscow
570185Bystrova58.266666730.2333333RUNovgorod038Europe/Moscow
570186Bystroretskiy59.506944434.6411111RULeningrad0136Europe/Moscow
570187Vystoron'51.643611134.7166667RUKursk0192Europe/Moscow
570188Bystrogorskiy48.2541.1833333RURostov385954Europe/Moscow
570189Bystrogan53.9557.7333333RURespublika Bashkortostan0497Asia/Yekaterinburg
570190Bystritsy58.766666731.5333333RUNovgorod030Europe/Moscow
570194Bystritsa66.133333337.6166667RUMurmansk Oblast016Europe/Moscow
570195Bystritsa58.528333349.2172222RUKirov0108Europe/Samara
570196Bystritsa57.377542.8344444RUIvanovo082Europe/Moscow
570197Bystrishchi54.478333342.645RURespublika Mordoviya0112Europe/Moscow
570198Bystrishche54.266666733.0166667RUSmolensk0239Europe/Moscow
570200Bystrinskaya Baza59.280555656.2275RUPerm0148Asia/Yekaterinburg
570202Bystriki56.181666733.6333333RUTver0250Europe/Moscow
570206Bystrik51.558055637.9102778RUKursk0220Europe/Moscow
570207Bystri58.71547.1288889RUKirov0152Europe/Samara
570208Bystri57.295555641.9005556RUIvanovo0122Europe/Moscow
570209Bystri56.843611132.1030556RUTver0230Europe/Moscow
570211Bystrets52.11536.0444444RUKursk0199Europe/Moscow
570212Bystrets51.609722237.4458333RUKursk0218Europe/Moscow
570220Bystraya59.261666756.2402778RUPerm0124Asia/Yekaterinburg
570221Bystraya53.304722233.1633333RUBrjansk0176Europe/Moscow
570222Bystra52.216666731.9166667RUBrjansk0118Europe/Moscow
570223Bystra52.033333337.3333333RUOrjol0151Europe/Moscow
570224Bysterskaya58.0530.0166667RUNovgorod028Europe/Moscow
570227Byrma57.623611156.2097222RUPerm0186Asia/Yekaterinburg
570228Byrma57.214444457.7005556RUPerm0218Asia/Yekaterinburg
570229Byrma57.242777856.3036111RUPerm0161Asia/Yekaterinburg
570230Byrkovka54.386111132.6272222RUSmolensk0197Europe/Moscow
570232Byrgynda55.899722253.4097222RUUdmurtskaya Respublika085Europe/Samara
570233Bynino55.95538.8283333RUVladimir0142Europe/Moscow
570235Bym57.429722256.3311111RUPerm0249Asia/Yekaterinburg
570236Bylym43.463333343.0394444RUKabardino-Balkarskaya Respublika01080Europe/Samara
570237Byl'tsyno57.498333338.5558333RUJaroslavl0151Europe/Moscow
570238Byl'tsyno57.185277834.8191667RUTver0158Europe/Moscow
570239Bylova Gora58.683333335.1166667RUNovgorod0180Europe/Moscow
570240Bylovo55.446388937.2466667RUMoskva fylke0150Europe/Moscow
570241Bylkinoye60.516666730.0333333RULeningrad0106Europe/Moscow
570242Bylino55.1540.9166667RURjazan091Europe/Moscow
570243Bylinnyy51.891388955.5605556RUOrenburg0162Europe/Samara
570245Byl'chino59.933333332.35RULeningrad016Europe/Moscow
570246Byl'chino57.998611132.8830556RUNovgorod0154Europe/Moscow
570250Bykovy58.633333349.9333333RUKirov0158Europe/Samara
570254Bykovskaya Step'53.966666740.2833333RURjazan0133Europe/Moscow
570255Bykovskaya63.516666741.85RUArkhangelsk07Europe/Moscow
570256Bykovskaya62.033333338.95RUArkhangelsk099Europe/Moscow
570257Bykovskaya60.538888940.2922222RUVologda0139Europe/Moscow
570258Bykov Otrog51.933333347.8RUSaratov043Europe/Samara
570259Bykovo-Repinka56.4635.2838889RUTver0160Europe/Moscow
570260Bykovo61.066666745.1RUArkhangelsk0133Europe/Moscow
570261Bykovo60.516666739.3666667RUVologda0120Europe/Moscow
570262Bykovo60.262544.3988889RUVologda0144Europe/Moscow
570264Bykovo59.1540.5833333RUVologda0148Europe/Moscow
570265Bykovo58.783333333.05RUNovgorod0110Europe/Moscow
570266Bykovo58.6542.3333333RUKostroma0166Europe/Moscow
570267Bykovo58.583333333.9833333RUNovgorod0169Europe/Moscow
570268Bykovo58.5536.1RUNovgorod0144Europe/Moscow
570269Bykovo58.466666735.6RUNovgorod0153Europe/Moscow
570270Bykovo58.179166745.6922222RUKostroma0166Europe/Samara
570271Bykovo58.1538.6166667RUJaroslavl0123Europe/Moscow
570272Bykovo58.120833349.6919444RUKirov0165Europe/Samara
570273Bykovo58.066666733.1RUNovgorod0177Europe/Moscow
570274Bykovo58.066666731.7833333RUNovgorod010Europe/Moscow
570275Bykovo57.983333330.4RUNovgorod085Europe/Moscow
570276Bykovo57.730.2166667RUPskov084Europe/Moscow
570277Bykovka57.444444441.9213889RUIvanovo0143Europe/Moscow
570278Bykovo57.433333351.05RUKirov0143Europe/Samara
570279Bykovo57.432.3RUNovgorod092Europe/Moscow
570280Bykovo57.296388941.1047222RUIvanovo0130Europe/Moscow
570281Bykovka57.269722241.6005556RUIvanovo0142Europe/Moscow
570282Bykovo57.076666742.6433333RUIvanovo0135Europe/Moscow
570283Bykovo56.9536.65RUTver0138Europe/Moscow
570284Bykovo56.893611157.6205556RUSverdlovsk0227Asia/Yekaterinburg
570285Bykovo56.829722234.1802778RUTver0228Europe/Moscow
570286Bykovo56.666666742.1333333RUIvanovo0115Europe/Moscow
570287Bykovo56.566666737.2666667RUMoskva fylke0135Europe/Moscow
570288Bykovo56.531111135.6641667RUTver0142Europe/Moscow
570289Bykovo56.537.4833333RUMoskva fylke0158Europe/Moscow
570290Bykovo56.316666730.7833333RUPskov099Europe/Moscow
570291Bykovo56.330.7833333RUPskov0101Europe/Moscow
570292Bykovo56.233333334.0166667RUTver0238Europe/Moscow
570293Bykovo56.083333336.0166667RUMoskva fylke0231Europe/Moscow
570294Bykovo56.016666740.85RUVladimir095Europe/Moscow
570295Bykovo55.743611135.18RUSmolensk0252Europe/Moscow
570296Bykovo55.734444438.6419444RUMoskva fylke0133Europe/Moscow
570297Bykovo55.734166732.98RUTver0247Europe/Moscow
570298Bykovo55.633055638.0752778RUMoskva fylke9159138Europe/Moscow
570299Bykovo55.616666739.55RUMoskva fylke0120Europe/Moscow
570300Bykovo55.622222238.07RUMoskva fylke0138Europe/Moscow
570301Bykovo55.492533.1302778RUSmolensk0229Europe/Moscow
570302Bykovo55.399166734.1811111RUSmolensk0245Europe/Moscow
570303Bykovo55.326944434.3002778RUSmolensk0240Europe/Moscow
570304Bykovo55.157777856.4141667RURespublika Bashkortostan0117Asia/Yekaterinburg
570305Bykovo55.052777833.0522222RUSmolensk0202Europe/Moscow
570306Bykovo54.913611133.0152778RUSmolensk0216Europe/Moscow
570307Bykovo54.3531.55RUSmolensk0194Europe/Moscow
570308Bykovo54.2540.1333333RURjazan0144Europe/Moscow
570309Bykovo54.022777837.8969444RUTula0246Europe/Moscow
570310Bykovo54.040.0RURjazan0125Europe/Moscow
570311Bykovka52.880833337.8055556RUOrjol0267Europe/Moscow
570312Bykovo52.507222237.9483333RULipetsk0192Europe/Moscow
570313Bykovo52.136.8166667RUKursk0226Europe/Moscow
570314Bykovo51.601111137.8858333RUKursk0254Europe/Moscow
570315Bykovo49.766666745.3833333RUVolgograd826849Europe/Samara
570316Bykov Maydan55.266666744.3RUNizjnij Novgorod0173Europe/Samara
570320Bykovka58.116666732.2833333RUNovgorod069Europe/Moscow
570321Bykovka58.063611156.7452778RUPerm0151Asia/Yekaterinburg
570322Bykovka57.666666735.7166667RUTver0142Europe/Moscow
570323Bykovka56.346.2833333RURespublika Mariy-El072Europe/Samara
570324Bykovka55.966666745.6666667RUNizjnij Novgorod097Europe/Samara
570325Bykovka55.478888937.6194444RUMoskva fylke0164Europe/Moscow
570326Bykovka55.216666745.7166667RUNizjnij Novgorod0196Europe/Samara
570327Bykovka54.497222237.9352778RUTula0254Europe/Moscow
570328Bykovka54.238.1RUTula0240Europe/Moscow
570329Bykovka53.733611139.0347222RURjazan0201Europe/Moscow
570330Bykovka52.534166738.4844444RULipetsk0161Europe/Moscow
570331Bykovka52.016388934.9377778RUKursk0193Europe/Moscow
570332Bykovka51.398055645.5036111RUSaratov0157Europe/Samara
570333Bykovka50.811111136.4486111RUBelgorod0219Europe/Moscow
570334Bykovitsa60.716666746.6333333RUVologda0155Europe/Moscow
570335Bykovichi53.354444433.6144444RUBrjansk0199Europe/Moscow
570336Bykovo59.848055655.2888889RUKomi-Permyatskiy Avtonomnyy Okrug0204Asia/Yekaterinburg
570338Bykova56.483333331.1833333RUTver0158Europe/Moscow
570339Bykodorov50.983333343.2RUVolgograd0133Europe/Samara
570340Byk-Navolok64.366666730.3666667RURespublika Kareliya0184Europe/Moscow
570341Bykmylga43.329722243.1788889RUKabardino-Balkarskaya Respublika01845Europe/Samara
570342Byki58.433333342.2833333RUKostroma0132Europe/Moscow
570343Byki58.0535.1333333RUTver0200Europe/Moscow
570344Byki58.033333349.05RUKirov0198Europe/Samara
570345Byki58.033333335.8333333RUTver0157Europe/Moscow
570346Byki57.716666749.0166667RUKirov0144Europe/Samara
570347Byki57.5551.7RUUdmurtskaya Respublika0174Europe/Samara
570348Byki57.180833330.9477778RUNovgorod084Europe/Moscow
570349Byki54.533333332.9333333RUSmolensk0221Europe/Moscow
570350Byki51.664722235.5044444RUKursk0174Europe/Moscow
570351Bykhovo52.422534.6725RUBrjansk0218Europe/Moscow
570352Bykhovka52.038888934.9797222RUKursk0155Europe/Moscow
570353Bykasovo55.966666742.5833333RUVladimir090Europe/Moscow
570354Bykanovo51.263055636.1586111RUKursk0246Europe/Moscow
570355Bykanovo51.814722235.7802778RUKursk0213Europe/Moscow
570358Byk65.754166752.2427778RURespublika Komi030Asia/Yekaterinburg
570359Byk59.716666749.4RURespublika Komi0202Europe/Samara
570360Byk51.869444442.9525RUSaratov0122Europe/Samara
570361Byk49.620555640.0280556RUVoronezj0219Europe/Moscow
570362Bygi57.233333353.65RUUdmurtskaya Respublika0131Asia/Yekaterinburg
570363NizhniyeBygi57.196666753.7413889RUUdmurtskaya Respublika0142Asia/Yekaterinburg
570365Bygel'59.383333356.85RUPerm0139Asia/Yekaterinburg
570368Bydypi57.911944452.9930556RUUdmurtskaya Respublika0169Asia/Yekaterinburg
570369Bydrey56.834722244.9616667RUNizjnij Novgorod0146Europe/Samara
570370Bydanovskaya58.7551.3166667RUKirov0217Asia/Yekaterinburg
570371Bydanovo58.750833350.795RUKirov0207Asia/Yekaterinburg
570374Bych'ye65.845.0333333RUArkhangelsk017Europe/Moscow
570376Bychok52.8436.01RUOrjol0222Europe/Moscow
570377Bychok51.666666737.9822222RUKursk0204Europe/Moscow
570378Bychok50.019722240.7683333RUVoronezj073Europe/Moscow
570379Bychkovy58.388333348.3625RUKirov0154Europe/Samara
570380Bychkovo58.233.0833333RUNovgorod0180Europe/Moscow
570381Bychkovo58.083333331.0333333RUNovgorod027Europe/Moscow
570382Bychkovo55.301944435.5597222RUMoskva fylke0237Europe/Moscow
570383Bychkovo55.116666740.6333333RURjazan0118Europe/Moscow
570384Bychkovka54.066666747.95RUUljanovsk0148Europe/Samara
570385Bychkova58.983333355.55RUKomi-Permyatskiy Avtonomnyy Okrug0106Asia/Yekaterinburg
570386Bychki55.431944433.3880556RUSmolensk0247Europe/Moscow
570387Bychki54.233333341.0333333RURjazan0133Europe/Moscow
570388Bychki54.233333334.6538889RUKaluga0228Europe/Moscow
570389Bychki54.179166738.7744444RURjazan0201Europe/Moscow
570390Bychki53.627222240.9025RURjazan0126Europe/Moscow
570391Bychki53.378611139.7755556RULipetsk0155Europe/Moscow
570392Bychki53.006388941.9333333RUTambov0146Europe/Moscow
570393Bychki52.524444435.2897222RUOrjol0236Europe/Moscow
570394Bychki52.231388934.9952778RUKursk0211Europe/Moscow
570395Bychki52.172535.8088889RUKursk0219Europe/Moscow
570396Bychiy Ovrag53.8556.5166667RURespublika Bashkortostan0330Asia/Yekaterinburg
570397Bychina60.128333357.2833333RUPerm0155Asia/Yekaterinburg
570398Bychikha57.994166735.4588889RUTver0162Europe/Moscow
570399Bychikha57.953333341.1233333RUKostroma0119Europe/Moscow
570400Bychikha57.620277841.0175RUKostroma0119Europe/Moscow
570403Bychëk54.116666739.3666667RURjazan0168Europe/Moscow
570404Bychki52.092222236.0608333RUKursk0203Europe/Moscow
570405Byakovo57.831.7666667RUNovgorod026Europe/Moscow
570406Byakovo57.064166741.0691667RUIvanovo0120Europe/Moscow
570407Byakovo54.394444437.6283333RUTula0252Europe/Moscow
570408Byakovo52.8734.5563889RUBrjansk0189Europe/Moscow
570409Byakontovo55.477222237.6361111RUMoskva fylke0155Europe/Moscow
570410Bekhteyevka51.7438.77RUVoronezj0149Europe/Moscow
570412B”yadovichi52.856388934.9508333RUOrjol0192Europe/Moscow
570413Byabyakhtino57.083333331.4833333RUNovgorod0103Europe/Moscow
570414Buzyurovo55.096944453.5688889RURespublika Bashkortostan0165Europe/Samara
570415Buzykovo57.456388937.5511111RUTver0150Europe/Moscow
570416Buzykayeva53.2558.3333333RURespublika Bashkortostan0643Asia/Yekaterinburg
570417Buzuyki56.786666744.0277778RUNizjnij Novgorod0120Europe/Moscow
570418Buzuyelgan43.734722245.9033333RUChechnya054Europe/Samara
570423Buzulukskiy50.642.7833333RUVolgograd094Europe/Samara
570426Buzuluk54.533333354.8833333RURespublika Bashkortostan0226Asia/Yekaterinburg
570427Buzuluk52.783333352.25RUOrenburg8771475Europe/Samara
570428Buzuluk52.383333336.3333333RUOrjol0260Europe/Moscow
570429Buzuluk52.1555.6333333RUOrenburg0139Europe/Samara
570430Buzuluk51.616666757.3166667RUOrenburg0397Asia/Yekaterinburg
570431Buzuluk50.543.95RUVolgograd0170Europe/Samara
570432Buzukovo55.007777838.5666667RUMoskva fylke0171Europe/Moscow
570433Buzov'yazy54.293055655.8191667RURespublika Bashkortostan0153Asia/Yekaterinburg
570434Buzov'yaz-Bash54.266666755.7666667RURespublika Bashkortostan0171Asia/Yekaterinburg
570435Buzovlevo52.742777845.6647222RUPenza0177Europe/Samara
570438Buzlanovo55.769166737.1955556RUMoskva fylke0178Europe/Moscow
570439Buzinovskiy47.6539.5333333RURostov0136Europe/Moscow
570440Buzinovskaya45.598055639.8041667RUKrasnodarskiy Kray048Europe/Moscow
570441Buzinovo47.471388939.0922222RURostov080Europe/Moscow
570442Buzinovka48.504722243.8847222RUVolgograd064Europe/Samara
570444Buzinka45.541944439.8827778RUKrasnodarskiy Kray071Europe/Moscow
570446Buzhur-Yurt53.766666756.75RURespublika Bashkortostan0481Asia/Yekaterinburg
570447Buzhenery55.383333347.5166667RUChuvashia0166Europe/Samara
570449Buzharovo55.983055636.7988889RUMoskva fylke0160Europe/Moscow
570450Buzhaninovo56.438.3RUMoskva fylke0234Europe/Moscow
570451Buzhan51.683333356.9RUOrenburg0266Europe/Samara
570453Buzha55.540.2166667RUVladimir0116Europe/Moscow
570455Buzdyak54.583333354.55RURespublika Bashkortostan9752177Europe/Samara
570456Buzda62.166666749.0RUArkhangelsk083Asia/Yekaterinburg
570457Buzayevo55.716666737.1180556RUMoskva fylke0172Europe/Moscow
570458Buzayevo55.5548.4166667RURespublika Tatarstan057Europe/Samara
570459Buzayevo54.333333346.1666667RURespublika Mordoviya0159Europe/Samara
570460Buzayevka53.3550.65RUSamara0146Europe/Samara
570462Buzatovo53.354.7166667RURespublika Bashkortostan0251Europe/Samara
570463Buzat53.354.6333333RURespublika Bashkortostan0322Europe/Samara
570465Buzanskiy46.716666747.9833333RUAstrakhan0-23Europe/Samara
570466Buzanka54.5556.55RURespublika Bashkortostan095Asia/Yekaterinburg
570468Buyvolovka50.389444440.0458333RUVoronezj071Europe/Moscow
570471Buyskoye57.080555649.7105556RUKirov0105Europe/Samara
570473Buyskiy Perevoz57.371666749.955RUKirov0108Europe/Samara
570475Buyskiy52.454166737.4158333RUOrjol0175Europe/Moscow
570476Buyskaya57.866666749.75RUKirov0180Europe/Samara
570477Buyno58.282222229.9966667RUNovgorod054Europe/Moscow
570479Buynaksk42.825555647.1227778RUDagestan62689448Europe/Samara
570480Buylovo58.233333333.0166667RUNovgorod0165Europe/Moscow
570481Buykegachi47.033333346.2666667RURespublika Kalmykiya0-3Europe/Samara
570482Buygorod56.116666736.05RUMoskva fylke0235Europe/Moscow
570483Buyevo56.090833335.2047222RUTver0239Europe/Moscow
570484Buyeratskiy49.883333342.9666667RUVolgograd089Europe/Samara
570485Buyerak-Popovskiy49.552777842.6127778RUVolgograd083Europe/Samara
570486Buyeraki53.866666748.8666667RUUljanovsk0140Europe/Samara
570487Buyerak51.783333346.95RUSaratov020Europe/Samara
570488Buyda54.253888959.5019444RURespublika Bashkortostan0432Asia/Yekaterinburg
570489Buyavino56.896944435.2625RUTver0137Europe/Moscow
570490Buyantsevo58.683333338.1666667RUNovgorod094Europe/Moscow
570491Buyantsevo55.233055632.4997222RUSmolensk0221Europe/Moscow
570492Buyanovo58.1543.0666667RUKostroma0173Europe/Moscow
570493Buyanovo57.658333336.5508333RUTver0136Europe/Moscow
570494Buyanovo55.583333331.3333333RUSmolensk0168Europe/Moscow
570495Buyanovo54.935277832.7808333RUSmolensk0176Europe/Moscow
570496Buyanovo54.521111131.425RUSmolensk0221Europe/Moscow
570497Buyanovka53.549722232.5669444RUSmolensk0165Europe/Moscow
570498Buyanitsy59.5529.2RULeningrad0146Europe/Moscow
570499Buyanets59.983333332.7333333RULeningrad041Europe/Moscow
570501Buyan59.266666734.3333333RULeningrad0198Europe/Moscow
570502Buyan52.8536.1833333RUOrjol0253Europe/Moscow
570503Buyakovo58.216666741.3166667RUKostroma0147Europe/Moscow
570508Buy58.478611141.53RUKostroma26486107Europe/Moscow
570509Buy58.333333350.8333333RUKirov0172Europe/Samara
570510Buvykino58.016666741.65RUKostroma0139Europe/Moscow
570514Butyrskiy53.033333347.9166667RUUljanovsk0222Europe/Samara
570515Butyrskaya62.3544.5333333RUArkhangelsk036Europe/Moscow
570516Butyrlino54.793333334.965RUKaluga0216Europe/Moscow
570517Butyrki60.438.05RUVologda0148Europe/Moscow
570518Butyrki58.978888949.8497222RUKirov0180Europe/Samara
570519Butyrki58.4533.8333333RUNovgorod060Europe/Moscow
570520Butyrki57.727550.9322222RUKirov0155Europe/Samara
570521Butyrki57.206666741.5177778RUIvanovo096Europe/Moscow
570522Butyrki57.116666749.8RUKirov0115Europe/Samara
570523Butyrki56.683333333.5RUTver0212Europe/Moscow
570524Butyrki56.531388933.6858333RUTver0264Europe/Moscow
570525Butyrki56.527222233.4163889RUTver0239Europe/Moscow
570526Butyrki55.048888937.2188889RUMoskva fylke0143Europe/Moscow
570527Butyrki54.146111140.2680556RURjazan0112Europe/Moscow
570528Butyrki54.137.3833333RUTula0233Europe/Moscow
570529Butyrki53.931388936.4408333RUTula0179Europe/Moscow
570530Butyrki53.8547.4333333RUUljanovsk0215Europe/Samara
570531Butyrki53.766944438.4416667RUTula0173Europe/Moscow
570532Butyrki53.746666740.6308333RURjazan0162Europe/Moscow
570533Butyrki53.641666741.6005556RUTambov0144Europe/Moscow
570534Butyrki53.566388937.4972222RUTula0225Europe/Moscow
570535Butyrki53.539.8833333RULipetsk0158Europe/Moscow
570536Butyrki53.466666737.8333333RUTula0214Europe/Moscow
570537Butyrki53.365833335.4519444RUOrjol0199Europe/Moscow
570538Butyrki53.133333337.3RUOrjol0217Europe/Moscow
570539Butyrki52.913888945.0972222RUPenza0210Europe/Samara
570540Butyrki52.783333338.4166667RULipetsk0236Europe/Moscow
570541Butyrki52.677539.8325RULipetsk0125Europe/Moscow
570542Butyrki52.548611138.9580556RULipetsk0136Europe/Moscow
570543Butyrki52.516666740.9666667RUTambov0172Europe/Moscow
570544Butyrki52.362536.1672222RUOrjol0250Europe/Moscow
570545Butyrki51.516666744.8183333RUSaratov0137Europe/Samara
570546Butyrki51.063333338.6175RUVoronezj0112Europe/Moscow
570547Butyrka64.383333346.2RUArkhangelsk043Europe/Moscow
570548Butyri55.520555649.5172222RURespublika Tatarstan0110Europe/Samara
570549Butyrka51.06544.4916667RUVolgograd0132Europe/Samara
570550Butyrina58.016666742.65RUKostroma0155Europe/Moscow
570552Butyn'55.600277836.9430556RUMoskva fylke0200Europe/Moscow
570553Butylkino43.916666747.4166667RUDagestan0-28Europe/Samara
570554Butylki55.333333340.4666667RUVladimir0136Europe/Moscow
570557Butylitsy55.509722241.4977778RUVladimir0158Europe/Moscow
570558Butykovo55.166666740.15RURjazan0105Europe/Moscow
570559Buturovka52.343611137.6041667RUOrjol0168Europe/Moscow
570563Buturlinovka50.823888940.6091667RUVoronezj28581121Europe/Moscow
570564Buturlino55.565277844.9005556RUNizjnij Novgorod685793Europe/Samara
570565Buturlino54.926111137.4897222RUMoskva fylke0149Europe/Moscow
570566Buturlino53.897222245.0769444RUPenza0233Europe/Samara
570567Buturlinka52.773333345.3608333RUPenza0242Europe/Samara
570568Buturlinka52.3544.5166667RUSaratov0183Europe/Samara
570569Butsra42.586388946.7661111RUDagestanKhunzakhskiy Rayon01578Europe/Samara
570571Butrovo54.969722231.075RUSmolensk0178Europe/Moscow
570572Butri42.179722247.4275RUDagestan01765Europe/Samara
570573Butrë52.981666734.6483333RUBrjansk0201Europe/Moscow
570574Butovsk52.576944432.4138889RUBrjansk0169Europe/Moscow
570576Butovo57.140555640.4388889RUIvanovo0151Europe/Moscow
570577Butovo56.283333337.2833333RUMoskva fylke0232Europe/Moscow
570578Butovo55.548333337.5797222RUMoskva0201Europe/Moscow
570579Butovo55.283333339.45RUMoskva fylke0119Europe/Moscow
570580Butovo55.216666739.0166667RUMoskva fylke0158Europe/Moscow
570581Butovo54.621388934.2597222RUSmolensk0228Europe/Moscow
570582Butovo52.986388935.8316667RUOrjol0216Europe/Moscow
570583Butovo50.762536.1766667RUBelgorod0210Europe/Moscow
570584Butorovo55.2549.9666667RURespublika Tatarstan087Europe/Samara
570585Butorlino56.043611141.8255556RUVladimir0123Europe/Moscow
570586Butorinskaya60.983333342.3666667RUArkhangelsk078Europe/Moscow
570587Butorinskaya58.461944447.2438889RUKirov0174Europe/Samara
570588Butorino58.849.5333333RUKirov0153Europe/Samara
570590Buton58.113611158.8641667RUSverdlovsk0231Asia/Yekaterinburg
570591Butolino57.380833353.6283333RUUdmurtskaya Respublika0210Asia/Yekaterinburg
570592Butlerovka55.248888949.9094444RURespublika TatarstanAlekseyevskiy Rayon089Europe/Samara
570593Butkovskiy52.616666750.1666667RUSamara0156Europe/Samara
570594Butkovo58.8530.4333333RULeningrad060Europe/Moscow
570595But'kovo55.912777836.5119444RUMoskva fylke0226Europe/Moscow
570596Butkovka50.416666745.85RUVolgograd019Europe/Samara
570597Butkovichi58.566944429.9194444RULeningrad053Europe/Moscow
570598Butkov46.592222243.6547222RURostov0124Europe/Samara
570599Butkent41.648.1833333RUDagestan0790Europe/Samara
570600Butkanova58.416666755.2333333RUPerm0188Asia/Yekaterinburg
570601Butkan63.367222249.0997222RURespublika Komi0111Asia/Yekaterinburg
570602Butkan54.716666757.2RURespublika Bashkortostan0199Asia/Yekaterinburg
570603Butivitsy56.962222234.5988889RUTver0203Europe/Moscow
570604Butyrki64.503055640.5727778RUArkhangelsk02Europe/Moscow
570605Butino59.779722252.7669444RUKirov0140Asia/Yekaterinburg
570607Butino57.883333351.7333333RUKirov0188Asia/Yekaterinburg
570608Butikovo59.844.2RUVologda0191Europe/Moscow
570609Butikovo54.737.3666667RUTula0230Europe/Moscow
570610Butikha56.436.95RUMoskva fylke0147Europe/Moscow
570611Bushevshchina53.016666732.95RUBrjansk0176Europe/Moscow
570612Butenkov47.583333339.0833333RURostov0106Europe/Moscow
570613Butenki59.165555650.555RUKirov0201Asia/Yekaterinburg
570614Butchino53.910833334.0491667RUKaluga0208Europe/Moscow
570615Butayevo53.957.15RURespublika Bashkortostan0559Asia/Yekaterinburg
570616Butayevo53.830833357.2844444RURespublika Bashkortostan0418Asia/Yekaterinburg
570617Butayevka52.766666744.8RUPenza0213Europe/Samara
570618Butakovo56.5543.6333333RUNizjnij Novgorod079Europe/Moscow
570619Butakovo55.855277836.0166667RUMoskva fylke0241Europe/Moscow
570620Butakovo54.800555642.7761111RUNizjnij Novgorod0100Europe/Moscow
570623Butaki56.333333332.5833333RUTver0222Europe/Moscow
570624Butaikha54.6550.45RURespublika Tatarstan0169Europe/Samara
570626Buta55.016666751.9333333RURespublika Tatarstan0139Europe/Samara
570628Busyryata58.138333355.9488889RUPerm0123Asia/Yekaterinburg
570629Busygino57.146.8RUKirov0124Europe/Samara
570630Bustybayevo52.525277856.6386111RURespublika Bashkortostan0230Asia/Yekaterinburg
570631Bustanayevo55.938055655.2555556RURespublika Bashkortostan095Asia/Yekaterinburg
570632Buslova55.929.8833333RUPskov0157Europe/Moscow
570633Buslayevo55.456944435.11RUSmolensk0219Europe/Moscow
570634Buslavl'58.3535.7333333RUTver0130Europe/Moscow
570635Buskri42.171388947.6702778RUDagestan01222Europe/Samara
570636Businovo55.885277837.49RUMoskva0184Europe/Moscow
570637Busino56.2539.65RUVladimir0204Europe/Moscow
570638Bushuki55.033888933.805RUSmolensk0207Europe/Moscow
570640Bushuikha59.020277840.4533333RUVologda0141Europe/Moscow
570641Bushnëvo58.533333342.8833333RUKostroma0182Europe/Moscow
570642Bushnëvo53.539722236.1552778RUOrjol0198Europe/Moscow
570643Bushmeno51.157535.9125RUKursk0164Europe/Moscow
570645Bushma46.348888948.315RUAstrakhan0-16Europe/Samara
570646Bushkovo60.867222246.4186111RUVologda066Europe/Moscow
570647Bushevo54.309444437.7230556RUTula0193Europe/Moscow
570648Bushevka57.316666731.3666667RUNovgorod069Europe/Moscow
570650Bushevets57.850277834.1602778RUTver0156Europe/Moscow
570651Busheva57.316666731.35RUNovgorod054Europe/Moscow
570652Busheva54.8534.2166667RUSmolensk0205Europe/Moscow
570654Bushancha55.366666748.35RURespublika Tatarstan0138Europe/Samara
570655Buselyakho44.433333338.6333333RUKrasnodarskiy Kray0317Europe/Moscow
570656Busayevo55.083333340.3833333RURjazan0122Europe/Moscow
570657Busanovo53.916666733.45RUBrjansk0227Europe/Moscow
570658Burzyan-Yelga52.400277857.5672222RURespublika Bashkortostan0652Asia/Yekaterinburg
570661Burylovo57.366666757.7666667RUPerm0233Asia/Yekaterinburg
570662Buryazhki59.028.8RULeningrad065Europe/Moscow
570663Buryaska57.629.5833333RUPskov0137Europe/Moscow
570664Bur'yanov49.483333345.8833333RUVolgograd040Europe/Samara
570665Buryanov48.433333345.8RUAstrakhan0-3Europe/Samara
570666Buryachnyy44.716666740.2333333RURespublika Adygeya0266Europe/Samara
570667Burunovka53.716666756.2166667RURespublika Bashkortostan0172Asia/Yekaterinburg
570668Burunnyy44.033333344.4666667RUStavropol'skiy Kray0200Europe/Samara
570670Burunduki55.805555646.9816667RUChuvashia0146Europe/Samara
570671Burunduki55.497777848.4505556RURespublika TatarstanKaybitskiy Rayon064Europe/Samara
570672Burunduk60.858.1166667RUPerm0218Asia/Yekaterinburg
570673Burunduk58.833333350.4166667RUKirov0150Europe/Samara
570675Buruncha52.109166756.5177778RUOrenburg0159Europe/Samara
570676Burumbay43.888611146.9677778RUDagestan0-12Europe/Samara
570678Burul'skiy47.037222243.0627778RURostov078Europe/Samara
570679Burukshun45.909444442.5505556RUStavropol'skiy Kray063Europe/Samara
570680Burukovo56.333333334.2333333RUTver0212Europe/Moscow
570681Burukhuduk48.033333346.8RUAstrakhan010Europe/Samara
570683Burtunay42.986944446.6280556RUDagestan40141048Europe/Samara
570684Burtsevy Gory57.436.45RUTver0177Europe/Moscow
570686Burtsevskaya62.3544.2666667RUArkhangelsk031Europe/Moscow
570687Burtsevo59.933333341.7RUVologda0167Europe/Moscow
570688Burtsevo59.333333333.5833333RUNovgorod0105Europe/Moscow
570689Burtsevo59.083333333.3333333RUNovgorod0120Europe/Moscow
570690Burtsevo58.904444440.2755556RUVologda0174Europe/Moscow
570691Burtsevo57.433333338.55RUJaroslavl0168Europe/Moscow
570692Burtsevo56.766666757.0666667RUPerm0261Asia/Yekaterinburg
570693Burtsevo56.466666743.3166667RUNizjnij Novgorod0132Europe/Moscow
570694Burtsevo56.335833333.6255556RUTver0248Europe/Moscow
570695Burtsevo56.266666757.1166667RUPerm0212Asia/Yekaterinburg
570696Burtsevo56.133333343.7333333RUNizjnij Novgorod0157Europe/Moscow
570697Burtsevo56.083333334.6666667RUTver0218Europe/Moscow
570698Burtsevo55.992777835.5775RUMoskva fylke0246Europe/Moscow
570699Burtsevo55.942222237.3891667RUMoskva0180Europe/Moscow
570700Burtsevo55.821388934.2436111RUSmolensk0207Europe/Moscow
570701Burtsevo55.616944434.3694444RUSmolensk0196Europe/Moscow
570702Burtsevo55.605555636.0519444RUMoskva fylke0174Europe/Moscow
570703Burtsevo55.542222237.0RUMoskva fylke0189Europe/Moscow
570704Burtsevo55.440833335.5861111RUMoskva fylke0224Europe/Moscow
570705Burtsevo55.439.1833333RUMoskva fylke0130Europe/Moscow
570706Burtsevo55.031111138.1588889RUMoskva fylke0177Europe/Moscow
570707Burtsevo54.725277835.8416667RUKaluga0168Europe/Moscow
570708Burtsevka55.616388957.4RURespublika Bashkortostan0191Asia/Yekaterinburg
570709Burtsevka52.546.2666667RUSaratov0195Europe/Samara
570710Burtsevka51.421666737.4086111RUKursk0161Europe/Moscow
570711Donskaya Balka45.183055642.8741667RUStavropol'skiy Kray0202Europe/Samara
570712Burtseva Gora58.633333332.5RUNovgorod070Europe/Moscow
570713Burtinskiy51.371666755.9916667RUOrenburg0142Europe/Samara
570714Burti42.845.3333333RUChechnya01837Europe/Samara
570715Burtasy55.750277847.7369444RUChuvashia0172Europe/Samara
570716Burtasovo57.757222241.2972222RUKostroma0129Europe/Moscow
570718Burtakovka55.898888958.1094444RURespublika Bashkortostan0241Asia/Yekaterinburg
570719Burtaki56.766666737.7RUMoskva fylke0138Europe/Moscow
570721Bursya55.566666757.35RURespublika Bashkortostan0265Asia/Yekaterinburg
570722Bursy50.066666747.1RUVolgograd024Europe/Samara
570724Barsukovo55.9254.76RURespublika Bashkortostan0101Asia/Yekaterinburg
570725Bursovo59.833333338.8333333RUVologda0135Europe/Moscow
570726Burshi42.031388947.0644444RUDagestan02308Europe/Samara
570727Burshchina55.733333331.1833333RUPskov0173Europe/Moscow
570728Burshag41.894166747.6425RUDagestan02340Europe/Samara
570729Bursanovskiy45.633055640.0497222RUKrasnodarskiy Kray062Europe/Moscow
570731Burovshchino52.458055642.6488889RUTambov0121Europe/Moscow
570733Burovo58.543.8RUKostroma0161Europe/Moscow
570734Burovo57.924166741.1225RUKostroma0124Europe/Moscow
570735Burovlyanka51.940277839.205RUVoronezj0121Europe/Moscow
570737Burovka52.466666747.4666667RUSaratov066Europe/Samara
570739Buron42.793611143.9980556RURespublika Severnaya Osetiya-Alaniya4961273Europe/Samara
570740Burnyy51.448.5333333RUSaratov091Europe/Samara
570741Burnyy44.018055640.7241667RUKrasnodarskiy Kray0757Europe/Samara
570742Burnyush55.790555654.3713889RURespublika Bashkortostan064Asia/Yekaterinburg
570747Burnikha60.116666741.6666667RUVologda0148Europe/Moscow
570751Burnatskiye Vyselki52.183333341.55RUTambov0167Europe/Moscow
570752Russkoye Burnashëvo55.668888948.7325RURespublika Tatarstan075Europe/Samara
570753Burnashevo55.402222250.9138889RURespublika Tatarstan0108Europe/Samara
570754Burnashëvo55.233333348.8RURespublika Tatarstan0106Europe/Samara
570755Burnashëvo54.152222235.7972222RUKaluga0159Europe/Moscow
570756Burnakovka56.333333343.95RUNizjnij Novgorod081Europe/Moscow
570757Burnak56.428333350.3916667RURespublika Tatarstan077Europe/Samara
570758Burnak51.876944441.4638889RUTambov0142Europe/Moscow
570760Burna55.356.5RURespublika Bashkortostan0280Asia/Yekaterinburg
570761Burmusovo56.266111134.1777778RUTver0216Europe/Moscow
570763Burminka53.579444440.2488889RURjazan0154Europe/Moscow
570764Burmet'yevo54.566666750.8333333RURespublika Tatarstan074Europe/Samara
570765Burmasovo61.0546.6RUArkhangelsk089Europe/Moscow
570766Burmakino58.327777849.8005556RUKirov0183Europe/Samara
570767Burmakino57.5550.1166667RUKirov0149Europe/Samara
570768Burmakino57.537.7333333RUTver0116Europe/Moscow
570769Burmakino57.433611140.3083333RUJaroslavl0147Europe/Moscow
570770Burmakino57.41540.23RUJaroslavl3318119Europe/Moscow
570771Burmakino55.684444435.6119444RUMoskva fylke0207Europe/Moscow
570773Burlykskiy51.355555656.6972222RUOrenburg0123Europe/Samara
570774Burlygino55.916666740.6RUVladimir0125Europe/Moscow
570775Burlyayevka50.997777841.3355556RUVoronezj0152Europe/Moscow
570779Burly54.131111156.47RURespublika Bashkortostan0138Asia/Yekaterinburg
570781Burluk50.566666744.5333333RUVolgograd0125Europe/Samara
570783Burlin47.616388945.7116667RURespublika Kalmykiya08Europe/Samara
570784Burlatskoye56.533333346.5833333RURespublika Mariy-El078Europe/Samara
570785Burlatskoye45.056388943.635RUStavropol'skiy Kray3637155Europe/Samara
570786Burlatskiy49.839722242.4663889RUVolgograd061Europe/Samara
570787Burlaki49.9546.75RUVolgograd023Europe/Samara
570788Burlachkin53.833333359.3666667RUTsjeljabinsk0505Asia/Yekaterinburg
570789Burkovskiy Pochinok60.066666746.8RUKirov0165Europe/Samara
570790Burkovskiy48.707222244.6627778RUVolgograd01Europe/Samara
570791Burkovo56.116666742.0666667RUVladimir0131Europe/Moscow
570792Bur'kovo55.348333332.4488889RUSmolensk0233Europe/Moscow
570793Burkovo55.0835.2561111RUSmolensk0210Europe/Moscow
570794Burkova60.837.4RUVologda0171Europe/Moscow
570795Burkovo58.912554.9405556RUKomi-Permyatskiy Avtonomnyy Okrug0178Asia/Yekaterinburg
570796Burkinka52.233333356.0666667RUOrenburg0249Europe/Samara
570798Burkikhan41.807777847.5375RUDagestan01948Europe/Samara
570799Burkhino56.235.0666667RUTver0206Europe/Moscow
570800Burkhany44.388055638.8116667RUKrasnodarskiy Kray0139Europe/Moscow
570801Burkhanovka55.516666757.1333333RURespublika Bashkortostan0345Asia/Yekaterinburg
570802Burkhanovka46.821388939.6041667RURostov071Europe/Moscow
570804Burizi55.380833332.1988889RUSmolensk0206Europe/Moscow
570805Burinovo55.015833337.0258333RUKaluga0176Europe/Moscow
570806Burino58.672550.4172222RUKirov0205Europe/Samara
570807Burino57.980555653.0730556RUUdmurtskaya Respublika0192Asia/Yekaterinburg
570808Burino56.3542.2RUVladimir085Europe/Moscow
570809Burilovo58.733.5333333RUNovgorod0153Europe/Moscow
570810Burilka55.066666759.3166667RUTsjeljabinsk0629Asia/Yekaterinburg
570811Burikha57.116666741.5333333RUIvanovo0119Europe/Moscow
570812Burikazganovo53.721111155.7744444RURespublika Bashkortostan0223Asia/Yekaterinburg
570813Buribay51.961666758.1591667RURespublika Bashkortostan4461346Asia/Yekaterinburg
570814Burgustanskaya46.950833341.4163889RURostov019Europe/Samara
570815Burgusta46.275555644.1136111RURespublika Kalmykiya0143Europe/Samara
570816Burgun-Madzhary44.828888944.4822222RUStavropol'skiy Kray073Europe/Samara
570817Burgunda56.283333357.7166667RUSverdlovsk0191Asia/Yekaterinburg
570818Burgsun47.296388944.6925RURespublika Kalmykiya07Europe/Samara
570819Burgovo56.28534.0661111RUTver0212Europe/Moscow
570821Burgimakmakhi42.289722247.3769444RUDagestan01356Europe/Samara
570822Burgankent41.904722248.0677778RUDagestan0509Europe/Samara
570823Burgan58.783333356.2333333RUPerm0103Asia/Yekaterinburg
570825Burga58.733333332.4666667RUNovgorod069Europe/Moscow
570826Burga57.516666735.4RUTver0173Europe/Moscow
570827Burevestnik56.133333343.8166667RUNizjnij Novgorod3054100Europe/Moscow
570828Burevestnik52.714444433.1205556RUBrjansk0149Europe/Moscow
570831Burenka56.533333354.55RUPerm099Asia/Yekaterinburg
570832Burenino57.646.35RUNizjnij Novgorod0151Europe/Samara
570833Burenino57.517777845.8658333RUNizjnij Novgorod0121Europe/Samara
570834Burenino51.977777852.8336111RUOrenburg094Europe/Samara
570835Burena59.828055655.6122222RUPerm0194Asia/Yekaterinburg
570836Burelomy53.246944438.1677778RUTula0230Europe/Moscow
570837Burelomka55.933055638.3886111RUMoskva fylke0144Europe/Moscow
570839Burelom52.333333338.5RULipetsk0200Europe/Moscow
570840Burëkhino56.773888932.9538889RUTver0247Europe/Moscow
570841Buregi58.233333333.7666667RUNovgorod0169Europe/Moscow
570842Buregi58.1531.05RUNovgorod020Europe/Moscow
570843Burdygino52.316666753.3333333RUOrenburg0117Europe/Samara
570844Burdy55.512552.2919444RURespublika Tatarstan0123Europe/Samara
570845Burduy65.748.1666667RUArkhangelsk083Asia/Yekaterinburg
570847Burdukovskaya60.133333340.25RUVologda0175Europe/Moscow
570848Bol'shoye Burdukovo64.498055640.4977778RUArkhangelsk08Europe/Moscow
570849Burdukovo59.939.6833333RUVologda0181Europe/Moscow
570850Burdukovo59.140.15RUVologda0146Europe/Moscow
570851Burdukovo59.068888942.5797222RUKostroma0158Europe/Moscow
570852Burdukovo58.983333342.9833333RUKostroma0167Europe/Moscow
570853Burdukovo54.364166738.0402778RUTula0228Europe/Moscow
570854Bordukovo54.110277835.3230556RUKaluga0189Europe/Moscow
570855Burdovo58.900555644.1469444RUKostroma0126Europe/Moscow
570856Burdovo59.033333355.5RUKomi-Permyatskiy Avtonomnyy Okrug0194Asia/Yekaterinburg
570857Burdino57.597222248.6269444RUKirov0120Europe/Samara
570858Burdino52.145833338.4711111RULipetsk0201Europe/Moscow
570859Burdin50.2548.6RUSaratov025Europe/Samara
570860Burdënok58.872548.4722222RUKirov0122Europe/Samara
570861Burdeki42.304722247.6702778RUDagestan0912Europe/Samara
570862Burdakovo60.2554.1333333RUKomi-Permyatskiy Avtonomnyy Okrug0161Asia/Yekaterinburg
570863Burchalovka52.643.1RUTambov0194Europe/Samara
570864Burchak52.937532.8975RUBrjansk0190Europe/Moscow
570865Burbin47.816666744.6166667RURespublika Kalmykiya022Europe/Samara
570866Burbash56.298333350.4119444RURespublika Tatarstan0178Europe/Samara
570868Burayevo55.837222255.4063889RURespublika Bashkortostan8963112Asia/Yekaterinburg
570869Buraya54.8531.8833333RUSmolensk0183Europe/Moscow
570870Buravtsovo51.687540.9561111RUVoronezj0179Europe/Moscow
570871Buraviyëvka51.740.7666667RUVoronezj0163Europe/Moscow
570872Buratskiy50.414444441.9225RUVolgograd062Europe/Moscow
570873Buratskiy48.525833343.1322222RUVolgograd045Europe/Samara
570874Buratinskiy46.106666744.4297222RURespublika Kalmykiya098Europe/Samara
570879Burasy52.207222246.1325RUSaratov0316Europe/Samara
570880Burashnaya57.716666744.7166667RUKostroma0157Europe/Moscow
570881Burashi56.77551.0533333RUKirov0174Europe/Samara
570882Burashevo56.734166735.8755556RUTver0169Europe/Moscow
570883Buranovo56.589722253.3275RUUdmurtskaya Respublika0168Asia/Yekaterinburg
570884Burannyy53.400277859.3483333RUTsjeljabinsk0382Asia/Yekaterinburg
570885Burannyy45.641666747.5302778RURespublika Kalmykiya0-26Europe/Samara
570886Burannoye50.978611154.4647222RUOrenburg088Europe/Samara
570887Burannaya53.391388959.3111111RUTsjeljabinsk0383Asia/Yekaterinburg
570888Burangulovo53.470833358.3483333RURespublika Bashkortostan0585Asia/Yekaterinburg
570889Burangulova51.533333357.1RUOrenburg0192Europe/Samara
570890Buranchino55.673611158.2480556RURespublika Bashkortostan0255Asia/Yekaterinburg
570891Buranchino53.456.0166667RURespublika Bashkortostan0202Asia/Yekaterinburg
570892Boranchi44.220833345.5325RUDagestan056Europe/Samara
570893Buranchi51.512777856.0441667RUOrenburg0117Europe/Samara
570894Buranbayevo52.638611158.0008333RURespublika Bashkortostan0490Asia/Yekaterinburg
570895Buraly55.536388954.3902778RURespublika Bashkortostan0116Asia/Yekaterinburg
570896Buraly55.074722252.8344444RURespublika Tatarstan0169Europe/Samara
570897Burakovskiy45.460277839.6105556RUKrasnodarskiy Kray041Europe/Moscow
570898Burakovo62.016666736.0833333RURespublika Kareliya064Europe/Moscow
570899Burakovo59.983333335.8333333RUVologda0191Europe/Moscow
570900Burakovo57.683333332.9833333RUNovgorod0200Europe/Moscow
570901Burakovo57.631.1666667RUNovgorod064Europe/Moscow
570902Burakovo56.982222233.5244444RUTver0202Europe/Moscow
570903Burakovo56.983333331.8166667RUTver0243Europe/Moscow
570904Burakovo56.598055634.3961111RUTver0251Europe/Moscow
570905Burakovo55.123333349.6652778RURespublika Tatarstan074Europe/Samara
570906Burakovo55.001111136.2952778RUKaluga0196Europe/Moscow
570907Burakovo54.425277837.9063889RUTula0254Europe/Moscow
570908Burakova Gora60.9534.3333333RULeningrad063Europe/Moscow
570909Burakovo57.585555631.155RUNovgorod071Europe/Moscow
570910Bura-Kirta55.488611152.2219444RURespublika Tatarstan099Europe/Samara
570911Buraki54.4533.8666667RUKaluga0213Europe/Moscow
570914Burachikha61.5140.2147222RUArkhangelsk0148Europe/Moscow
570915Burachikha56.6539.9RUIvanovo0133Europe/Moscow
570916Burachevskaya60.254166740.9063889RUVologda0158Europe/Moscow
570917Bupel51.709166734.9069444RUKursk0167Europe/Moscow
570918Buozero59.716666737.9RUVologda0142Europe/Moscow
570919Bunyrëvo54.567222237.1497222RUTula0138Europe/Moscow
570921Bunyatino57.135.75RUTver0138Europe/Moscow
570922Bunyatino56.437.25RUMoskva fylke0153Europe/Moscow
570923Bunyakovo55.379166737.8261111RUMoskva fylke0162Europe/Moscow
570924Bunteikha56.137.2833333RUMoskva fylke0224Europe/Moscow
570925Bunosovo58.3542.2166667RUKostroma0161Europe/Moscow
570926Bun'kovo57.064722240.6991667RUIvanovo0146Europe/Moscow
570927Bun'kovo55.173611138.2247222RUMoskva fylke0153Europe/Moscow
570928Bunino53.133333335.6444444RUOrjol0250Europe/Moscow
570929Bunino52.980555635.5194444RUOrjol0209Europe/Moscow
570930Bunino52.896111136.2863889RUOrjol0224Europe/Moscow
570931Bunino52.216666738.7166667RULipetsk0177Europe/Moscow
570932Bunino51.791111138.1711111RUKursk0190Europe/Moscow
570933Bunino51.538611136.6805556RUKursk0197Europe/Moscow
570934Bunino51.925555635.6480556RUKursk0231Europe/Moscow
570935Bunakovo55.209444458.3266667RURespublika Bashkortostan0389Asia/Yekaterinburg
570936Bunako-Sokolovets47.803333339.6130556RURostov0102Europe/Moscow
570939Bulzak-Aul44.033333345.8666667RUDagestan039Europe/Samara
570940Bulyzhino56.328.4666667RUPskov0179Europe/Moscow
570941Bulynki52.616666741.1RUTambov0180Europe/Moscow
570942Bulynino56.283333330.5333333RUPskov0117Europe/Moscow
570943Bulym-Bulykhchi55.255277848.4808333RURespublika Tatarstan063Europe/Samara
570944Bulygino58.2541.5666667RUKostroma0195Europe/Moscow
570945Bulygino52.832777842.6458333RUTambov0157Europe/Moscow
570946Bulygino52.166666744.8333333RUSaratov0210Europe/Samara
570947Bulychëvo55.297556.6430556RURespublika Bashkortostan0114Asia/Yekaterinburg
570948Bulychikha58.5548.9333333RUKirov096Europe/Samara
570949Bulychi59.533333350.7833333RUKirov0206Asia/Yekaterinburg
570950Bulychi53.351388937.1755556RUTula0270Europe/Moscow
570951Bulychëvo-Lomakino53.791388936.3697222RUTula0239Europe/Moscow
570952Bulychëvo55.101388937.2455556RUMoskva fylke0196Europe/Moscow
570953Bulychëvo53.994166739.6452778RURjazan0141Europe/Moscow
570954Bulychëvo53.878611144.9955556RUPenza0232Europe/Samara
570955Bulychëvka52.349.0666667RUSaratov061Europe/Samara
570957Bulyarovo55.354.1333333RURespublika Bashkortostan0139Europe/Samara
570958Bulyak55.453.65RURespublika Tatarstan0161Europe/Samara
570959Bulyak-Bash54.383333355.3666667RURespublika Bashkortostan0246Asia/Yekaterinburg
570960Bulyakay53.266666755.1666667RURespublika Bashkortostan0330Europe/Samara
570961Bulyak56.0555.7RURespublika Bashkortostan0106Asia/Yekaterinburg
570962Bulyak55.585555654.4219444RURespublika Bashkortostan0115Asia/Yekaterinburg
570963Bulyak55.116666754.3666667RURespublika Bashkortostan0124Asia/Yekaterinburg
570964Bulyak54.983333353.4166667RURespublika Tatarstan097Europe/Samara
570965Bulyak53.455.15RURespublika Bashkortostan0417Europe/Samara
570968Bulukhtinskaya49.546.3666667RUVolgograd033Europe/Samara
570969Bulukhta49.366666746.1666667RUVolgograd027Europe/Samara
570972Bul'shevo53.214166733.2625RUBrjansk0193Europe/Moscow
570973Bulovitsy54.47532.4897222RUSmolensk0213Europe/Moscow
570974Bulatovo60.258888956.6744444RUPerm0146Asia/Yekaterinburg
570975Bulochkin47.025555640.5225RURostov093Europe/Moscow
570977Nizhniye Balmazy55.893055657.0019444RURespublika Bashkortostan0125Asia/Yekaterinburg
570978Bullyak53.0553.4166667RUOrenburg0126Europe/Samara
570979Bul'kunovka53.816666750.2833333RUSamara062Europe/Samara
570980Bulkovo58.216666741.2666667RUKostroma0109Europe/Moscow
570981Bul'kaypanovo56.316666755.8RURespublika Bashkortostan0175Asia/Yekaterinburg
570983Bulina55.431.1333333RUSmolensk0154Europe/Moscow
570984Bulgurt56.757777852.4219444RUUdmurtskaya Respublika0141Europe/Samara
570985Bulgurino50.616666743.8166667RUVolgograd0144Europe/Samara
570986Bulgat-Irzu42.983611146.3747222RUChechnyaNozhay-Yurtovskiy Rayon0904Europe/Samara
570987Bulgarovka52.514722237.3088889RUOrjol0177Europe/Moscow
570988Bulgar55.416666751.6RURespublika Tatarstan0141Europe/Samara
570989Bulgar55.138611154.7719444RURespublika Bashkortostan0157Asia/Yekaterinburg
570990Bolgar54.9549.0666667RURespublika Tatarstan864083Europe/Samara
570991Bulgakovo-Dergachovka52.447540.9497222RUTambov0176Europe/Moscow
570992Bulgakovo56.5540.4RUIvanovo0106Europe/Moscow
570993Bulgakovo55.72538.255RUMoskva fylke0152Europe/Moscow
570994Bulgakovo55.246666738.42RUMoskva fylke0155Europe/Moscow
570995Bulgakovo55.236944432.1322222RUSmolensk0273Europe/Moscow
570996Bulgakovo55.084722235.0758333RUSmolensk0187Europe/Moscow
570997Bulgakovo55.016666741.3333333RURjazan0155Europe/Moscow
570998Bulgakovo54.933333338.8666667RUMoskva fylke0167Europe/Moscow
570999Bulgakovo54.597222235.8733333RUKaluga0165Europe/Moscow
571000Bulgakovo54.555.9RURespublika Bashkortostan0114Asia/Yekaterinburg
571001Bulgakovo54.066666745.2333333RURespublika Mordoviya0264Europe/Samara
571002Bulgakova53.393611135.7408333RUOrjol0191Europe/Moscow
571003Bulgakovo53.233333352.4666667RUOrenburg0252Europe/Samara
571004Bulgakova53.195277835.4680556RUOrjol0235Europe/Moscow
571005Bulgakovo52.915277842.6655556RUTambov0158Europe/Moscow
571006Bulgakovo51.929722256.1438889RUOrenburg0125Europe/Samara
571007Bulgakovo51.680555641.8777778RUTambov0153Europe/Moscow
571009Bulgakovka53.116666747.1166667RUUljanovsk0155Europe/Samara
571010Bulgakovka52.533333342.3666667RUTambov0196Europe/Moscow
571011Bulgakovka52.446.4833333RUSaratov0264Europe/Samara
571012Bulgakovka51.983333346.8666667RUSaratov0115Europe/Samara
571013Bulgakovka51.991944435.3311111RUKursk0155Europe/Moscow
571014Bulgakov45.184444440.5069444RUKrasnodarskiy Kray0119Europe/Samara
571015Bulgaki55.557533.6913889RUSmolensk0227Europe/Moscow
571016Bulekovskiy50.652777841.8119444RUVolgograd098Europe/Moscow
571017Buldyr'ya60.975833357.2361111RUPerm0135Asia/Yekaterinburg
571018Buldyri65.766666733.4166667RURespublika Kareliya074Europe/Moscow
571019Buldyri59.482554.64RUKomi-Permyatskiy Avtonomnyy Okrug0152Asia/Yekaterinburg
571020Buldyr'55.418055650.8627778RURespublika Tatarstan0101Europe/Samara
571021Buldygino53.894722242.8738889RURespublika Mordoviya0163Europe/Moscow
571022Buldyga54.302543.5472222RURespublika Mordoviya0194Europe/Moscow
571023Bul'deyevo59.816666737.55RUVologda0155Europe/Moscow
571024Buldeyevo55.907222247.6094444RUChuvashia0213Europe/Samara
571025Buldaki58.535833349.255RUKirov099Europe/Samara
571026Buldakovo58.016666733.7166667RUTver0192Europe/Moscow
571027Bulayevskaya60.883333334.4333333RULeningrad095Europe/Moscow
571028Bulayevo55.208055633.2780556RUSmolensk0211Europe/Moscow
571029Bulayevo54.550555643.5563889RURespublika Mordoviya0145Europe/Moscow
571030Bulay56.681944452.3169444RUUdmurtskaya Respublika0138Europe/Samara
571031Bulavkino58.883333340.1333333RUVologda0196Europe/Moscow
571032Bulavkino55.916666731.1333333RUPskov0184Europe/Moscow
571033Bulavki53.289722239.6127778RULipetsk0185Europe/Moscow
571034Bulavinskiy44.154166742.2669444RUKarachayevo-Cherkesskaya Respublika0738Europe/Samara
571035Bulat-Yelga56.3554.7666667RURespublika Bashkortostan0115Asia/Yekaterinburg
571036Bulatovtsy57.651.6RUKirov0181Europe/Samara
571037Bulatovskaya61.8548.3333333RUArkhangelsk0130Asia/Yekaterinburg
571038Bulatovo60.012222253.0122222RUKirov0165Asia/Yekaterinburg
571039Bulatovo59.1557.15RUPerm0161Asia/Yekaterinburg
571040Bulatovo55.460277847.0563889RUChuvashia0116Europe/Samara
571041Bulatovo54.6554.1166667RURespublika Bashkortostan0203Europe/Samara
571042Bulatovo53.928055635.6941667RUKaluga0157Europe/Moscow
571043Bulatovo Pervoye53.299722235.4352778RUOrjol0217Europe/Moscow
571045Bulatovka53.7553.4166667RUOrenburg0217Europe/Samara
571046Bulatovo53.051388958.6663889RURespublika Bashkortostan0359Asia/Yekaterinburg
571047Bulatov51.483333345.05RUSaratov0237Europe/Samara
571048Bulatnikovo55.876944443.1272222RUNizjnij Novgorod0153Europe/Moscow
571049Bulatnikovo55.683333341.7666667RUVladimir0113Europe/Moscow
571050Bulatnikovo55.562222237.6675RUMoskva fylke0144Europe/Moscow
571052Bulan-Turgan54.956.7666667RURespublika Bashkortostan0156Asia/Yekaterinburg
571053Bulantsevo54.567777835.7325RUKaluga0163Europe/Moscow
571054Bulan-Saz54.933333354.1333333RURespublika Bashkortostan0187Europe/Samara
571055Bulanovo56.040.25RUVladimir0137Europe/Moscow
571056Bulanovo52.4555.1666667RUOrenburg0122Europe/Samara
571057Bulanovka54.066666754.4333333RURespublika Bashkortostan0404Europe/Samara
571058Bulanovka53.883333353.95RURespublika Bashkortostan0298Europe/Samara
571059Bulanovka51.483333344.5166667RUSaratov0159Europe/Samara
571060Bulanovka50.615277837.4536111RUBelgorod0216Europe/Moscow
571061Bulanov49.445.65RUVolgograd036Europe/Samara
571063Bulanino55.927777836.4361111RUMoskva fylke0236Europe/Moscow
571064Bulanets51.316111136.7697222RUKursk0210Europe/Moscow
571065Bulandikha54.933333358.8333333RUTsjeljabinsk0779Asia/Yekaterinburg
571066Bulakovo58.028333340.6422222RUJaroslavl096Europe/Moscow
571067Bulakovo56.183333338.3666667RUMoskva fylke0177Europe/Moscow
571071Bukuzi42.903333345.7930556RUChechnya0956Europe/Samara
571073Bukrovo56.481388930.7847222RUPskov095Europe/Moscow
571074Bukrova Pervaya56.5530.7833333RUPskov098Europe/Moscow
571075Bukrino54.797222236.2283333RUKaluga0180Europe/Moscow
571076Bukrino54.340277839.8983333RURjazan0157Europe/Moscow
571077Bukreyevskiy52.616666735.8833333RUOrjol0219Europe/Moscow
571078Bukreyevo54.228055636.24RUKaluga0134Europe/Moscow
571079Bukreyevo51.716944436.5375RUKursk0192Europe/Moscow
571080Bukreyevka52.306111137.8091667RUOrjol0189Europe/Moscow
571081Bukreyevka52.133333337.0666667RUOrjol0199Europe/Moscow
571082Bukreyevka52.140833336.4169444RUKursk0207Europe/Moscow
571083Bukreyevka52.014166736.7288889RUKursk0238Europe/Moscow
571084Bukreyevka51.856388936.2727778RUKursk0200Europe/Moscow
571085Bukreyevka51.726666736.8936111RUKursk0258Europe/Moscow
571086Bukreyev Bobrik51.535.4166667RUKursk0211Europe/Moscow
571087Bukreyeva59.434722254.5063889RUKomi-Permyatskiy Avtonomnyy Okrug0167Asia/Yekaterinburg
571088Bukreyev46.413611144.3644444RURespublika Kalmykiya064Europe/Samara
571089Bukovyy Uchastok43.669722241.4505556RUKarachayevo-Cherkesskaya Respublika01426Europe/Samara
571090Bukovo61.033333346.9833333RUArkhangelsk0159Europe/Moscow
571091Bukovo58.283333331.7833333RUNovgorod016Europe/Moscow
571092Bukovo57.333333341.6833333RUIvanovo0142Europe/Moscow
571093Bukovo57.183055641.6494444RUIvanovo0149Europe/Moscow
571094Bukovo55.745555633.4377778RUSmolensk0266Europe/Moscow
571095Bukovichi57.058055633.1916667RUTver0220Europe/Moscow
571097Bukovets53.130833331.7675RUBrjansk0152Europe/Moscow
571098Bukontovo56.0534.5166667RUTver0225Europe/Moscow
571099Bukolovo54.183333337.2666667RUTula0218Europe/Moscow
571101Bukobory63.579166738.8861111RUArkhangelsk021Europe/Moscow
571102Buklyatov52.066666736.3833333RUKursk0206Europe/Moscow
571103Buklendy55.644722255.6336111RURespublika Bashkortostan0129Asia/Yekaterinburg
571104Bukishino55.339.25RUMoskva fylke0152Europe/Moscow
571105Bukinskiy Zavod53.361666735.1908333RUKaluga0211Europe/Moscow
571106Bukino Vtoroye55.383333332.0166667RUSmolensk0225Europe/Moscow
571107Bukino Pervoye55.383333332.0RUSmolensk0215Europe/Moscow
571108Bukino56.083333343.8333333RUNizjnij Novgorod0101Europe/Moscow
571109Bukino55.385277832.0047222RUSmolensk0230Europe/Moscow
571110Bukino54.631.8333333RUSmolensk0209Europe/Moscow
571111Buki53.366666735.2266667RUKaluga0208Europe/Moscow
571112Bukhvostovo57.316666732.9166667RUTver0219Europe/Moscow
571113Bukhvalovo55.235833332.8538889RUSmolensk0205Europe/Moscow
571114Bukhty42.240555646.985RUDagestanGunibskiy Rayon01665Europe/Samara
571115Bukhtorna54.483333337.1333333RUTula0196Europe/Moscow
571116Bukhteyevka54.166666748.1166667RUUljanovsk0187Europe/Samara
571119Bukhma57.701111151.9816667RUUdmurtskaya Respublika0158Asia/Yekaterinburg
571120Bukhovoye53.060277839.9586111RULipetsk0129Europe/Moscow
571121Bukhovets55.133333331.4833333RUSmolensk0178Europe/Moscow
571122Bukhova Gora60.983333334.4666667RULeningrad050Europe/Moscow
571123Bukhor'55.783333331.4833333RUTver0159Europe/Moscow
571124Bukhonovo55.257533.9786111RUSmolensk0258Europe/Moscow
571126Bukholovo58.0534.2833333RUTver0185Europe/Moscow
571127Bukholovo57.566666733.5333333RUTver0226Europe/Moscow
571128Bukholovo57.318333335.1741667RUTver0209Europe/Moscow
571129Bukholovo56.266666740.0333333RUVladimir0175Europe/Moscow
571130Bukholovo55.981944435.6763889RUMoskva fylke0221Europe/Moscow
571131Bukholovka55.185555636.9066667RUKaluga0191Europe/Moscow
571132Bukhin-Nur46.116666743.8RURespublika Kalmykiya052Europe/Samara
571133Bukhary60.5548.05RUKirov0102Europe/Samara
571134Bukharevskiy52.916666752.5666667RUOrenburg0147Europe/Samara
571135Bukharay55.142552.3058333RURespublika Tatarstan0136Europe/Samara
571136Bukhalovo57.943055640.5325RUJaroslavl075Europe/Moscow
571137Bukhalovo56.8527.7166667RUPskov083Europe/Kaliningrad
571138Bukhaidze43.318333342.7505556RUKabardino-Balkarskaya Respublika01746Europe/Samara
571139Bukeni55.651.0833333RURespublika Tatarstan0144Europe/Samara
571141Bukatovka51.8546.6RUSaratov047Europe/Samara
571142Bukari52.333611141.1713889RUTambov0176Europe/Moscow
571143Bukarevskiy49.433888940.4747222RURostov0120Europe/Moscow
571144Bukarevo55.952536.7288889RUMoskva fylke0193Europe/Moscow
571145Bukanovskaya49.671666742.3177778RUVolgograd060Europe/Samara
571146Bukanovo55.036111135.2286111RUKaluga0219Europe/Moscow
571147Bukan’53.914444434.7041667RUKaluga0213Europe/Moscow
571148Bukaley55.516666745.1333333RUNizjnij Novgorod0135Europe/Samara
571149Bukaley54.952542.6938889RUNizjnij Novgorod0115Europe/Moscow
571153Buinsk55.704722248.0888889RUChuvashia0138Europe/Samara
571154Buinsk55.19547.0608333RUChuvashia1606183Europe/Samara
571155Buinsk54.9548.2833333RURespublika Tatarstan2026685Europe/Samara
571156Buguyan55.320277846.7975RUChuvashia0142Europe/Samara
571158Buguruslanovka53.6555.5333333RURespublika Bashkortostan0181Europe/Samara
571159Buguruslan53.6552.4333333RUOrenburg5351172Europe/Samara
571162Bugunzha44.081944440.6530556RUKrasnodarskiy Kray0771Europe/Samara
571163Boguny49.483333340.8447222RURostov0174Europe/Moscow
571164Bugundyr-Akhtyrskiy44.935555638.2594444RUKrasnodarskiy Kray018Europe/Moscow
571165Bugulov43.857222244.6758333RUStavropol'skiy Kray0127Europe/Samara
571169Bugul'minka53.8554.5166667RURespublika Bashkortostan0241Europe/Samara
571170Bugul'ma54.5552.8RURespublika TatarstanBugul'minskiy Rayon0321Europe/Samara
571171Bugul'da55.316666752.0RURespublika Tatarstan075Europe/Samara
571172Bugul'chan52.833333355.9666667RURespublika Bashkortostan0181Europe/Samara
571173Bugu46.03543.8783333RURespublika Kalmykiya041Europe/Samara
571175Verkhniy Bugrysh56.500833353.3958333RUUdmurtskaya Respublika0114Asia/Yekaterinburg
571176Bugry Fenyutiny57.466666730.0833333RUPskov075Europe/Moscow
571177Bugry Dubovyye57.466666730.0833333RUPskov075Europe/Moscow
571180Bugry59.316666738.75RUVologda0209Europe/Moscow
571181Bugry58.883333337.0833333RUVologda0100Europe/Moscow
571182Bugry58.766666735.25RUNovgorod0186Europe/Moscow
571183Bugry58.058055640.8019444RUKostroma080Europe/Moscow
571184Bugry57.1554.5333333RUPerm0136Asia/Yekaterinburg
571185Bugry56.083333343.9666667RUNizjnij Novgorod0163Europe/Moscow
571186Bugry54.566666745.0333333RUNizjnij Novgorod0185Europe/Samara
571187Bugry53.316666750.5333333RUSamara0109Europe/Samara
571188Bugry52.571388943.4002778RUPenza0199Europe/Samara
571189Bugry52.276111135.4527778RUKursk0160Europe/Moscow
571190Bugry52.092222235.9013889RUKursk0181Europe/Moscow
571191Bugry46.398888939.3213889RUKrasnodarskiy Kray023Europe/Moscow
571192Bugry45.905277838.6955556RUKrasnodarskiy Kray026Europe/Moscow
571193Bugrovskiy51.027222241.8436111RUVolgograd0103Europe/Moscow
571194Bugrovskiy47.640.8333333RURostov019Europe/Moscow
571195Bugrovskiy47.383333338.4RURostov070Europe/Moscow
571196Bugrovoye46.986111145.4966667RURespublika Kalmykiya0-6Europe/Samara
571197Bugrovo57.0528.9166667RUPskov094Europe/Moscow
571198Bugrovka54.949.3166667RURespublika Tatarstan074Europe/Samara
571199Bugrovka53.803333338.8169444RUTula0192Europe/Moscow
571200Bugrovka53.667222239.0583333RURjazan0205Europe/Moscow
571201Bugrovka52.383333340.4RUTambov0153Europe/Moscow
571202Bugrovka52.188333331.9719444RUBrjansk0117Europe/Moscow
571203Bugro-Klyuchi54.283333344.7666667RURespublika Mordoviya0181Europe/Samara
571204Bugrino68.778611149.3022222RUNenetskiy Avtonomnyy Okrug0-9999Asia/Yekaterinburg
571205Bugrino59.483333339.4333333RUVologda0166Europe/Moscow
571206Bugrino57.0540.15RUIvanovo0148Europe/Moscow
571207Bugorskiy52.158333336.6780556RUKursk0239Europe/Moscow
571208Ostrovki52.924444438.0308333RULipetsk0206Europe/Moscow
571209Bugorki52.276666740.3652778RULipetsk0148Europe/Moscow
571210Bugor59.316666750.5166667RUKirov0170Asia/Yekaterinburg
571211Bugor47.561388946.9155556RUAstrakhan0-11Europe/Samara
571212Bugodak-Uyskiy53.816666758.9666667RUTsjeljabinsk0437Asia/Yekaterinburg
571213Buglen42.755277847.1988889RUDagestan0597Europe/Samara
571214Bugino58.0539.8166667RUJaroslavl0176Europe/Moscow
571217Bugayevka52.558055633.3675RUBrjansk0113Europe/Moscow
571218Bugayevka49.637777839.7872222RUVoronezj0152Europe/Moscow
571219Bugaroy42.760555645.6408333RUChechnya0893Europe/Samara
571221Buganak53.904166758.2311111RURespublika Bashkortostan0493Asia/Yekaterinburg
571223Bugal'skoye65.1545.6333333RUArkhangelsk036Europe/Moscow
571224Bugakovskiy48.766666743.4833333RUVolgograd040Europe/Samara
571225Bugabashevo55.055277853.9313889RURespublika Bashkortostan0241Europe/Samara
571226Budzi-Varyash56.083333355.2833333RURespublika Bashkortostan076Asia/Yekaterinburg
571228Budyrovka53.653055638.5094444RUTula0193Europe/Moscow
571229Budyni58.5530.4333333RUNovgorod056Europe/Moscow
571230Budym60.616666754.8833333RUKomi-Permyatskiy Avtonomnyy Okrug0200Asia/Yekaterinburg
571231Budylgina62.238.2333333RUArkhangelsk094Europe/Moscow
571232Budylga49.5542.85RUVolgograd086Europe/Samara
571233Budylevka53.782222234.7366667RUKaluga0191Europe/Moscow
571234Budyanka54.493333332.6994444RUSmolensk0208Europe/Moscow
571235Budyaki54.083333332.0166667RUSmolensk0203Europe/Moscow
571236Budy53.969444443.9408333RURespublika Mordoviya0148Europe/Samara
571237Budy53.766666744.6666667RUPenza0236Europe/Samara
571238Budy51.413888936.2413889RUKursk0196Europe/Moscow
571239Budvinets53.653611133.0725RUBrjansk0198Europe/Moscow
571240Budushchovo58.383333341.25RUKostroma0116Europe/Moscow
571242Budul'chiner46.049444442.3302778RURespublika Kalmykiya081Europe/Samara
571243Budskiye Vyselki53.816666735.1827778RUKaluga0162Europe/Moscow
571244Budrinskaya61.783333340.9RUArkhangelsk075Europe/Moscow
571245Budrino61.361111143.6552778RUArkhangelsk091Europe/Moscow
571246Budrino60.850277846.21RUVologda0100Europe/Moscow
571247Budrino58.4533.9RUNovgorod0102Europe/Moscow
571248Budovo57.246944434.9180556RUTver0167Europe/Moscow
571249Budovka57.3334.8716667RUTver0158Europe/Moscow
571250Budovizh57.983333327.8166667RUPskov017Europe/Moscow
571251Budomitsy57.616666731.4833333RUNovgorod049Europe/Moscow
571252Budogoshch'59.284166732.4441667RULeningrad386547Europe/Moscow
571253Budochki53.840277834.1658333RUBrjansk0194Europe/Moscow
571255Budnitsa55.827222232.4936111RUTver0181Europe/Moscow
571256Budnitsa55.607777831.0547222RUSmolensk0180Europe/Moscow
571257Budnitsa55.133333331.45RUSmolensk0194Europe/Moscow
571258Budnëvka54.767777834.4186111RUSmolensk0190Europe/Moscow
571259Budnetskiy52.340277832.0825RUBrjansk0157Europe/Moscow
571261Budkovskiy48.9841.5266667RURostov096Europe/Moscow
571262Budkovo59.266666732.5833333RULeningrad044Europe/Moscow
571263Bud'kovo57.483333332.2833333RUNovgorod073Europe/Moscow
571264Bud'kovo55.783333339.0333333RUMoskva fylke0124Europe/Moscow
571265Budkovo54.816666731.6833333RUSmolensk0175Europe/Moscow
571266But'kovo54.798611138.5597222RUMoskva fylke0134Europe/Moscow
571267Budkov45.111944441.3116667RUKrasnodarskiy Kray0237Europe/Samara
571268Budki58.433333332.6166667RUNovgorod079Europe/Moscow
571269Budki53.935555633.4244444RUBrjansk0226Europe/Moscow
571270Budki53.633611136.6238889RUTula0247Europe/Moscow
571271Budki51.407222234.5541667RUKursk0157Europe/Moscow
571272Budkachëvo60.7537.8166667RUVologda0176Europe/Moscow
571273Budka54.218611132.8166667RUSmolensk0201Europe/Moscow
571274Budishchi53.470833334.5397222RUKaluga0210Europe/Moscow
571275Budishche53.8532.2333333RUSmolensk0192Europe/Moscow
571276Budishche51.21535.5369444RUKursk0204Europe/Moscow
571277Budino59.466666729.5RULeningrad0135Europe/Moscow
571278Budino58.646111150.4883333RUKirov0200Europe/Samara
571279Budimirovo56.916666738.15RUJaroslavl0143Europe/Moscow
571280Budimir52.494722233.5469444RUBrjansk0105Europe/Moscow
571281Budilovo58.883333328.75RULeningrad047Europe/Moscow
571282Budilovo58.540833340.1788889RUJaroslavl0175Europe/Moscow
571283Budilovo57.516666735.1166667RUTver0187Europe/Moscow
571284Budilovka52.544722237.71RUOrjol0226Europe/Moscow
571285Budilikha56.864722245.3258333RUNizjnij Novgorod0135Europe/Samara
571286Budevichi55.516666740.3833333RUVladimir0130Europe/Moscow
571287Budënyy51.720833336.7816667RUKursk0243Europe/Moscow
571289Budënnyy50.566666742.6833333RUVolgograd089Europe/Samara
571290Budënnyy50.403888939.5647222RUVoronezj089Europe/Moscow
571291Budënnyy48.424722243.6108333RUVolgograd056Europe/Samara
571292Budënnyy47.694166740.0347222RURostov068Europe/Moscow
571293Budënnyy46.594444439.5427778RUKrasnodarskiy Kray025Europe/Moscow
571294Budënnyy46.536666740.22RUKrasnodarskiy Kray039Europe/Moscow
571295Budënnyy45.116666740.55RUKrasnodarskiy Kray0130Europe/Samara
571297Budënnovskiy54.733333356.55RURespublika Bashkortostan0144Asia/Yekaterinburg
571298Budënnovskiy52.233333355.5RUOrenburg0248Europe/Samara
571299Budënnovskiy46.033333340.15RUKrasnodarskiy Kray089Europe/Moscow
571300Budënnovskiy45.608333339.1983333RUKrasnodarskiy Kray021Europe/Moscow
571301Budënnovskiy45.576666740.4669444RUKrasnodarskiy Kray070Europe/Samara
571302Budënnovskiy45.532222240.8244444RUKrasnodarskiy Kray0107Europe/Samara
571303Budënnovskiy44.782542.5066667RUStavropol'skiy Kray0355Europe/Samara
571304Budennovskaya43.884166742.7233333RUStavropol'skiy Kray0928Europe/Samara
571305Budënnovskaya46.929444441.5569444RURostov035Europe/Samara
571306Budënnovsk44.783888944.1658333RUStavropol'skiy Kray67962119Europe/Samara
571307Budënnovka58.0536.1166667RUTver0156Europe/Moscow
571308Budënnovka52.613333345.6383333RUPenza0219Europe/Samara
571309Budënnovka51.516666747.0RUSaratov084Europe/Samara
571310Urochishche Budënnovka50.865277858.7188889RUOrenburg0253Asia/Yekaterinburg
571311Budayevskiy52.9555.4333333RURespublika Bashkortostan0324Europe/Samara
571312Budayevskiy43.342777842.8513889RUKabardino-Balkarskaya Respublika01866Europe/Samara
571313Budayevo55.491388935.1427778RUSmolensk0230Europe/Moscow
571314Budayevo54.658611142.3272222RURjazan0118Europe/Moscow
571315Buda Vtoraya54.309444433.9216667RUKaluga0221Europe/Moscow
571316Buda-Vovnitskaya52.943333332.7491667RUBrjansk0206Europe/Moscow
571317Buda Staraya54.583055632.8866667RUSmolensk0233Europe/Moscow
571318Buda Staraya54.331.9333333RUSmolensk0192Europe/Moscow
571320Budarki52.566666740.0333333RUTambov0156Europe/Moscow
571321Budarki48.273611141.9291667RURostov094Europe/Samara
571322Budarka47.503333343.4763889RUVolgograd0122Europe/Samara
571324Budarino50.6542.5333333RUVolgograd0126Europe/Samara
571325Budarino45.700555647.4102778RUAstrakhan0-28Europe/Samara
571327Budarin49.183333345.4666667RUVolgograd031Europe/Samara
571328Budarin49.145.35RUVolgograd022Europe/Samara
571330Buda Ponurovskaya52.397532.7902778RUBrjansk0171Europe/Moscow
571331Buda Pervaya54.316666733.95RUKaluga0232Europe/Moscow
571332Budanyar53.854.5166667RURespublika Bashkortostan0225Europe/Samara
571334Budanovo58.116666732.95RUNovgorod0108Europe/Moscow
571335Budanovka51.9536.3775RUKursk0210Europe/Moscow
571337Budamsha51.62558.9736111RUOrenburg0264Asia/Yekaterinburg
571338Buda-Monastyrskaya53.931666734.8888889RUKaluga0206Europe/Moscow
571339Buda53.851944435.0127778RUKaluga0213Europe/Moscow
571340Buda Koretskaya52.428888932.7969444RUBrjansk0165Europe/Moscow
571341Budakhino60.747.1666667RUKirov0142Europe/Moscow
571342Budagovishchi53.579166736.2969444RUTula0158Europe/Moscow
571343Buda54.866666731.6RUSmolensk0182Europe/Moscow
571344Buda54.758611133.7736111RUSmolensk0179Europe/Moscow
571345Buda54.592777833.9244444RUSmolensk0199Europe/Moscow
571346Buda54.548333334.3752778RUSmolensk0248Europe/Moscow
571347Buda54.168055634.4638889RUKaluga0252Europe/Moscow
571348Buda54.149444433.1133333RUSmolensk0233Europe/Moscow
571349Buda53.976111133.7030556RUBrjansk0191Europe/Moscow
571350Buda53.9533.4911111RUBrjansk0225Europe/Moscow
571351Buda53.943611132.5344444RUSmolensk0201Europe/Moscow
571352Buda53.927222234.2536111RUKaluga0219Europe/Moscow
571353Buda53.540833333.4611111RUBrjansk0202Europe/Moscow
571354Buda53.511944435.0736111RUKaluga0215Europe/Moscow
571355Buda53.456666734.7405556RUKaluga0194Europe/Moscow
571356Buda53.391388934.2808333RUBrjansk0178Europe/Moscow
571357Buda53.163611133.4347222RUBrjansk0208Europe/Moscow

Data in the table was imported from geonames.org.
The data is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License.
Creative Commons Attribution 3.0