panthema / 2007 / stx-exparser / csvfilter / geonames-RU-141000

CSV Data Filter - Cities in Russia

Datafile:geonames-RU.csv
Filter:
Sort Column:

geonameidnamelatitudelongitudecountryadmin1admin2populationelevationgtopo30timezone
Offsets: 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000 101000 102000 103000 104000 105000 106000 107000 108000 109000 110000 111000 112000 113000 114000 115000 116000 117000 118000 119000 120000 121000 122000 123000 124000 125000 126000 127000 128000 129000 130000 131000 132000 133000 134000 135000 136000 137000 138000 139000 140000 141000 142000 143000 144000 145000 146000 147000 148000 149000 150000 151000 152000 153000 154000 155000 156000 157000
2017851Pogranichnyy44.4063889131.3769444RUPrimorskiy Kray11930179Asia/Vladivostok
2017852Pogranichnik50.3166667114.95RUTsjita0669Asia/Irkutsk
2017853Granichnaya53.1305556104.3652778RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0547Asia/Irkutsk
2017854Pogodayevskiy50.2333333118.5833333RUTsjita0665Asia/Irkutsk
2017855Pogodayevka52.0333333115.8666667RUTsjita0762Asia/Irkutsk
2017856Pogodayeva50.35118.65RUTsjita0644Asia/Irkutsk
2017857Pogadayevo50.4119.1RUTsjita0524Asia/Irkutsk
2017858Podymakhinskiy Zaton56.95106.1166667RUIrkutsk0540Asia/Irkutsk
2017859Podymakhino56.9766667106.1755556RUIrkutsk0276Asia/Irkutsk
2017860Pod”yezdnaya51.6833333128.3833333RUAmur0230Asia/Vladivostok
2017861Pod”yelanka57.0858333101.6463889RUIrkutsk0506Asia/Irkutsk
2017862Pod”yapol'skoye42.9961111132.3152778RUPrimorskiy Kray0-9999Asia/Vladivostok
2017865Podvoloshino58.2516667108.4238889RUIrkutsk0325Asia/Irkutsk
2017866Podvolok52.4166667113.6666667RUTsjita0802Asia/Irkutsk
2017867Podvolochnoye55.2088889103.3702778RUIrkutsk0454Asia/Irkutsk
2017868Poduval'noye49.9833333127.8RUAmur0127Asia/Vladivostok
2017869Pod-Ulug54.3110.8833333RUBuryatiya0749Asia/Irkutsk
2017871Podoynitsyno51.6666667116.8RUTsjita0671Asia/Irkutsk
2017874Podolovka49.8833333129.1833333RUAmur0196Asia/Vladivostok
2017875Podnozh’ye43.0444444131.8266667RUPrimorskiy Kray0-9999Asia/Vladivostok
2017876Podlopatki50.9127778107.0988889RUBuryatiya0554Asia/Irkutsk
2017877Podlesnyy51.2113.7RUTsjita0777Asia/Irkutsk
2017878Podlesnyak58.25109.6RUIrkutsk0299Asia/Irkutsk
2017880Podkamenskiy52.0666667105.4333333RUIrkutsk0683Asia/Irkutsk
2017883Podkamenka57.9833333108.4833333RUIrkutsk0339Asia/Irkutsk
2017884Podkamenka47.2666667138.7RUPrimorskiy Kray059Asia/Sakhalin
2017885Pod-Ikat54.4166667111.3666667RUBuryatiya0906Asia/Irkutsk
2017887Podgornoye53.4139.7666667RUKhabarovsk Krai01Asia/Sakhalin
2017888Podgornoye52.1166667133.7RUKhabarovsk Krai0904Asia/Sakhalin
2017889Podgornoye44.9775133.5638889RUPrimorskiy Kray087Asia/Vladivostok
2017890Podgornaya54.01102.0716667RUIrkutsk0477Asia/Irkutsk
2017891Podgar'56.5666667107.8RUIrkutsk0331Asia/Irkutsk
2017892Podberëzovskaya54.4166667104.1166667RUIrkutsk0752Asia/Irkutsk
2017893Podatovskaya53.8825103.3619444RUIrkutsk0431Asia/Irkutsk
2017896Pochekuy50.6118.9833333RUTsjita0540Asia/Irkutsk
2017898Pobeda Sotsializma58.4666667124.9RUSakha0703Asia/Yakutsk
2017899Pobeda49.05134.3333333RUKhabarovsk Krai048Asia/Sakhalin
2017900Plyusnino51.75119.0RUTsjita0736Asia/Irkutsk
2017902Ploskovo59.4108.1333333RUIrkutsk0468Asia/Irkutsk
2017906Plokyni61.0128.8333333RUSakha0332Asia/Yakutsk
2017908Platovo50.0833333129.05RUAmur0167Asia/Vladivostok
2017909Platono-Aleksandrovskoye45.0466667131.9911111RUPrimorskiy Kray092Asia/Vladivostok
2017912Plastun44.7561111136.2938889RUPrimorskiy Kray608211Asia/Sakhalin
2017913Plakun49.4666667130.5166667RUAmur0125Asia/Vladivostok
2017914Plakhotnyuk44.75134.3333333RUPrimorskiy Kray0203Asia/Vladivostok
2017915Pivovarikha52.2705556104.4458333RUIrkutsk0495Asia/Irkutsk
2017916Pivan'50.4833333137.0833333RUKhabarovsk Krai032Asia/Sakhalin
2017918Pitrakovka47.7666667135.0RUKhabarovsk Krai069Asia/Sakhalin
2017920Pisuy51.1333333138.5RUKhabarovsk Krai056Asia/Sakhalin
2017926Pionerka56.9833333124.85RUSakha0777Asia/Yakutsk
2017928Pioner54.6128.2RUAmur0309Asia/Yakutsk
2017929Pioner54.5128.7RUAmur0300Asia/Yakutsk
2017930Pioner53.9833333122.8833333RUAmur0455Asia/Yakutsk
2017931Pioner53.4833333126.4333333RUAmur0328Asia/Yakutsk
2017937Pikan53.7127.3333333RUAmur0232Asia/Yakutsk
2017938Pezhemskaya56.7103.9166667RUIrkutsk0424Asia/Irkutsk
2017940Peya46.7833333138.35RUPrimorskiy Kray0265Asia/Sakhalin
2017941Petrushi52.05127.6833333RUAmur0275Asia/Vladivostok
2017942Petrushi43.8666667132.35RUPrimorskiy Kray0151Asia/Vladivostok
2017943Petrozuyevka43.9666667135.1166667RUPrimorskiy Kray0346Asia/Vladivostok
2017945Petrovsk-Zabaykal'skiy51.2833333108.8333333RUTsjita0800Asia/Irkutsk
2017946Petrovskoye55.4333333126.35RUAmur0656Asia/Yakutsk
2017947Petrovskoye48.2833333133.7333333RUJewish Autonomous Oblast049Asia/Vladivostok
2017950Petrovskiy58.4333333115.3RUIrkutsk0656Asia/Yakutsk
2017951Petrovskiy55.6833333127.5166667RUSakha0949Asia/Yakutsk
2017952Petrovsk54.3627778100.4027778RUIrkutsk0485Asia/Irkutsk
2017954Petrovskiy53.0333333131.4166667RUAmur0498Asia/Yakutsk
2017955Petrovskaya61.1166667127.2166667RUSakha085Asia/Yakutsk
2017956Petrovsk53.4333333105.85RUIrkutsk0700Asia/Irkutsk
2017957Petrovo54.4936111105.2288889RUIrkutsk0452Asia/Irkutsk
2017958Petrovo52.2833333119.15RUTsjita0585Asia/Irkutsk
2017960Petrovka53.0502778103.1RUIrkutsk0526Asia/Irkutsk
2017961Petrovka51.4833333128.6166667RUAmur0168Asia/Vladivostok
2017962Petrovka50.3166667128.1RUAmur0159Asia/Vladivostok
2017963Petrovka43.1427778132.3927778RUPrimorskiy Kray08Asia/Vladivostok
2017964Petrovichi47.9347222135.5416667RUKhabarovsk Krai079Asia/Sakhalin
2017965Petrovichi44.3802778132.2733333RUPrimorskiy Kray072Asia/Vladivostok
2017968Petrova52.755106.3233333RUIrkutsk0676Asia/Irkutsk
2017970Petropavlovskoye58.2102778108.9716667RUIrkutsk0224Asia/Irkutsk
2017971Petropavlovskiy54.4666667123.55RUAmur0595Asia/Yakutsk
2017972Petropavlovskiy54.25127.6RUAmur0330Asia/Yakutsk
2017973Petropavlovskiy54.0833333102.5RUIrkutsk0567Asia/Irkutsk
2017974Petropavlovka53.1666667127.2333333RUAmur0240Asia/Yakutsk
2017975Petropavlovka52.7666667111.7RUBuryatiya0956Asia/Irkutsk
2017976Petropavlovka52.05108.4833333RUBuryatiya0555Asia/Irkutsk
2017977Petropavlovka51.1166667126.9333333RUAmur0155Asia/Vladivostok
2017978Petropavlovka50.7241667107.5163889RUBuryatiya0693Asia/Irkutsk
2017979Petropavlovka50.6086111105.3233333RUBuryatiya7582681Asia/Irkutsk
2017980Petropavlovka50.5333333127.8RUAmur0149Asia/Vladivostok
2017981Petropavlovka49.9666667128.9RUAmur0160Asia/Vladivostok
2017982Petropavlovka49.55129.95RUAmur0141Asia/Vladivostok
2017983Petropavlovka48.6808333135.5319444RUKhabarovsk Krai066Asia/Sakhalin
2017984Petropavlovka44.0972222133.2330556RUPrimorskiy Kray0184Asia/Vladivostok
2017985Petropavlovka43.5134.9RUPrimorskiy Kray0228Asia/Vladivostok
2017986Petrogranovka53.0666667104.185RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0561Asia/Irkutsk
2017990Pestovo53.35139.9666667RUKhabarovsk Krai028Asia/Sakhalin
2017991Pesterevskiy57.9666667113.4RUIrkutsk0551Asia/Irkutsk
2017993Peski54.8166667112.3666667RUBuryatiya01229Asia/Irkutsk
2017994Peski53.6666667103.3333333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0401Asia/Irkutsk
2017995Peski50.7666667108.1333333RUTsjita0667Asia/Irkutsk
2017996Peshkovo51.8333333116.45RUTsjita0481Asia/Irkutsk
2018004Peschanoye48.5833333133.9333333RUJewish Autonomous Oblast066Asia/Vladivostok
2018005Peschano-Ozërskoye50.3166667128.6666667RUAmur0170Asia/Vladivostok
2018006Peschanka51.9833333113.5833333RUTsjita0641Asia/Irkutsk
2018009Peschanaya42.7666667131.2RUPrimorskiy Kray0130Asia/Vladivostok
2018014Pervyy Klyuch49.1833333130.3RUAmur0111Asia/Vladivostok
2018015Pervyy Iyskiy54.1166667100.1666667RUIrkutsk0517Asia/Irkutsk
2018016Pervyye Vybory v Verkhovnyy Sovet56.8833333121.0666667RUAmur0644Asia/Yakutsk
2018021Pervomayskiy51.6666667115.6333333RUTsjita0673Asia/Irkutsk
2018022Pervomaysk55.1333333124.85RUAmur0478Asia/Yakutsk
2018023Pervomayevka52.0333333108.4RUBuryatiya0551Asia/Irkutsk
2018027Pervaya Rechka43.1427778131.9611111RUPrimorskiy Kray0137Asia/Vladivostok
2018029Pervaya Eginskaya Shkola68.7134.4RUSakha080Asia/Yakutsk
2018031Perseni-Tyma60.0833333112.3RUSakha0264Asia/Yakutsk
2018033Permskoye43.7638889135.1769444RUPrimorskiy Kray013Asia/Vladivostok
2018034Perfil'yeva56.85105.0666667RUIrkutsk0457Asia/Irkutsk
2018035Perfilovo54.4138889100.4863889RUIrkutsk0482Asia/Irkutsk
2018036Pereyezd52.9166667126.9333333RUAmur0256Asia/Yakutsk
2018038Pereyëmnaya51.5777778105.2594444RUBuryatiya0467Asia/Irkutsk
2018039Pereyaslovka50.4333333128.8RUAmur0212Asia/Vladivostok
2018040Pereyaslavka47.9630556135.0519444RUKhabarovsk Krai099Asia/Sakhalin
2018043Perevoz-Gilyuy54.3833333126.7333333RUAmur0416Asia/Yakutsk
2018045Perevoz58.9988889116.9152778RUIrkutsk0373Asia/Yakutsk
2018046Perevoz54.55100.6333333RUIrkutsk0474Asia/Irkutsk
2018047Perevalovka43.0333333131.4833333RUPrimorskiy Kray049Asia/Vladivostok
2018050Pereval'noye56.5833333117.2166667RUTsjita0952Asia/Yakutsk
2018052Perevalka57.65131.95RUSakha01199Asia/Yakutsk
2018054Pereval60.0137.5166667RUSakha0842Asia/Yakutsk
2018055Peretychikha47.1530556138.6880556RUPrimorskiy Kray031Asia/Sakhalin
2018056Peretino43.0047222133.1441667RUPrimorskiy Kray038Asia/Vladivostok
2018057Pereselenets52.3833333127.0833333RUAmur0315Asia/Yakutsk
2018058Pereprava48.75134.4RUKhabarovsk Krai032Asia/Sakhalin
2018059Peremykino53.1666667124.7333333RUAmur0330Asia/Yakutsk
2018062Peredovoy50.1333333127.7166667RUAmur0138Asia/Vladivostok
2018063Perednyaya Byrka50.75116.8RUTsjita0913Asia/Irkutsk
2018064Penyazhino43.35131.75RUPrimorskiy Kray08Asia/Vladivostok
2018069Peleduy59.6288889112.7405556RUSakha4556195Asia/Yakutsk
2018071Pecherskiy59.4116.2RUIrkutsk01090Asia/Yakutsk
2018072Pchelinaya45.4133.7666667RUPrimorskiy Kray0106Asia/Vladivostok
2018073Paykan50.1833333130.15RUAmur0135Asia/Vladivostok
2018075Pavlovskoye51.5118.3333333RUTsjita0738Asia/Irkutsk
2018078Pavlovka54.8455556100.5583333RUIrkutsk0444Asia/Irkutsk
2018080Pavlovskaya56.3833333106.15RUIrkutsk0560Asia/Irkutsk
2018081Pavlovsk61.8666667129.8305556RUSakha0100Asia/Yakutsk
2018082Pavlovo63.0333333115.2RUSakha0208Asia/Yakutsk
2018084Pavlovka50.8666667128.7333333RUAmur0181Asia/Vladivostok
2018085Pavlovka44.4075134.2402778RUPrimorskiy Kray0209Asia/Vladivostok
2018086Pavlovka44.0777778132.0919444RUPrimorskiy Kray096Asia/Vladivostok
2018087Pavlova59.8128.6333333RUSakha0291Asia/Yakutsk
2018088Pavlova57.7666667118.4666667RUTsjita0740Asia/Yakutsk
2018089Pavlov63.7118.7RUSakha0143Asia/Yakutsk
2018090Pavlo-Fëdorovka45.135133.2819444RUPrimorskiy Kray062Asia/Vladivostok
2018092Pavlenkovo47.9675135.2427778RUKhabarovsk Krai080Asia/Sakhalin
2018093Pautovka51.3166667129.0833333RUAmur0190Asia/Vladivostok
2018095Patrony54.5166667100.4333333RUIrkutsk0571Asia/Irkutsk
2018096Patrony52.1583333104.4658333RUIrkutsk0478Asia/Irkutsk
2018098Patrino51.4666667119.6166667RUTsjita0712Asia/Irkutsk
2018099Patrino51.2333333119.0333333RUTsjita0632Asia/Irkutsk
2018101Bol'shoy Patom60.0772222116.9072222RUIrkutsk0194Asia/Yakutsk
2018102Pashkovo48.8833333130.6333333RUJewish Autonomous Oblast064Asia/Vladivostok
2018103Pashki52.0833333104.5666667RUIrkutsk0492Asia/Irkutsk
2018104Pashino52.1106.6833333RUBuryatiya0470Asia/Irkutsk
2018107Pashina56.8833333101.95RUIrkutsk0260Asia/Irkutsk
2018109Parunovka50.9166667128.7RUAmur0182Asia/Vladivostok
2018116Partizansk43.1258333133.1338889RUPrimorskiy Kray42489148Asia/Vladivostok
2018118Partizan50.0333333127.8166667RUAmur0147Asia/Vladivostok
2018119Partizan47.3666667135.0RUKhabarovsk Krai0156Asia/Sakhalin
2018120Partizan43.7230556133.2947222RUPrimorskiy Kray0433Asia/Vladivostok
2018122Parshino59.1666667111.8RUIrkutsk0239Asia/Irkutsk
2018123Parshevnikova53.0358333103.1594444RUIrkutsk0566Asia/Irkutsk
2018125Parkina51.1166667107.0833333RUBuryatiya0568Asia/Irkutsk
2018126Parki52.1104.4666667RUIrkutsk0478Asia/Irkutsk
2018128Parilovo55.7666667103.15RUIrkutsk0401Asia/Irkutsk
2018129Parfent'yeva51.1666667113.0833333RUTsjita0978Asia/Irkutsk
2018130Parfënovo52.9913889102.8491667RUIrkutsk0565Asia/Irkutsk
2018132Paramonovka53.0594444104.3019444RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0603Asia/Irkutsk
2018133Sayguty52.8405556104.1669444RUIrkutsk0500Asia/Irkutsk
2018136Panteleymonovka45.6361111133.6027778RUPrimorskiy Kray077Asia/Vladivostok
2018138Panskaya57.45107.7333333RUIrkutsk0452Asia/Irkutsk
2018139Panovskaya54.85104.9333333RUIrkutsk0758Asia/Irkutsk
2018140Panovo58.9705556101.8580556RUKrasnoyarskiy Kray0256Asia/Krasnoyarsk
2018141Panova57.1103.7833333RUIrkutsk0301Asia/Irkutsk
2018142Panova50.6666667129.7833333RUAmur0228Asia/Vladivostok
2018143Panolik60.3666667101.3RUEvenkiyskiy Avtonomnyy Okrug0293Asia/Krasnoyarsk
2018145Panino50.2333333128.8833333RUAmur0239Asia/Vladivostok
2018147Pamyat'-Lenina52.1666667113.4166667RUTsjita0696Asia/Irkutsk
2018148Pal'vo53.3139.9666667RUKhabarovsk Krai013Asia/Sakhalin
2018149Pal'shino51.5833333114.2166667RUTsjita0753Asia/Irkutsk
2018153Palatkanda57.4136.6RUKhabarovsk Krai0571Asia/Yakutsk
2018155Palati54.2166667101.5666667RUIrkutsk0462Asia/Irkutsk
2018157Pakulovo51.65114.6RUTsjita0570Asia/Irkutsk
2018162Pakhar'54.0463889102.0569444RUIrkutsk0489Asia/Irkutsk
2018166Padun56.3016667101.7083333RUIrkutsk0405Asia/Irkutsk
2018171Pachi53.25139.9RUKhabarovsk Krai02Asia/Sakhalin
2018173Paberega54.8430556100.9177778RUIrkutsk0434Asia/Irkutsk
2018177Ozeryane50.65128.7666667RUAmur0185Asia/Vladivostok
2018179Ozërnoye52.8117.5666667RUTsjita0721Asia/Irkutsk
2018180Ozernoye51.2666667128.2333333RUAmur0145Asia/Vladivostok
2018181Ozërnoye44.95132.0833333RUPrimorskiy Kray073Asia/Vladivostok
2018182Ozërnoye44.7558333133.6069444RUPrimorskiy Kray0116Asia/Vladivostok
2018184Ozërnaya Pad'43.1833333131.6166667RUPrimorskiy Kray015Asia/Vladivostok
2018186Oyusut62.8233333115.2161111RUSakha0147Asia/Yakutsk
2018190Oyun-Yurege69.5166667134.7833333RUSakha056Asia/Yakutsk
2018192Oyun-Kyuyël'69.1166667138.2833333RUSakha0364Asia/Yakutsk
2018193Oyun-Kyuyël'68.5139.2RUSakha0431Asia/Yakutsk
2018194Oyun-Kyuyël'62.0833333134.5166667RUSakha0160Asia/Yakutsk
2018195Oyun-Khomoto67.2833333135.55RUSakha0154Asia/Yakutsk
2018199Oy-Muran61.0666667126.2333333RUSakha0108Asia/Yakutsk
2018200Oymur52.3266667106.8369444RUBuryatiya0469Asia/Irkutsk
2018201Oymu66.1794444131.3813889RUSakha0338Asia/Yakutsk
2018202Oyër-Tsaram50.95106.8RUBuryatiya0719Asia/Irkutsk
2018203Oyër50.5319444104.9822222RUBuryatiya0720Asia/Irkutsk
2018204Oyër50.3166667106.95RUBuryatiya0586Asia/Irkutsk
2018207Oyëk52.585104.4547222RUIrkutsk3380470Asia/Irkutsk
2018208Oybonto52.5109.2333333RUBuryatiya0731Asia/Irkutsk
2018211Oy61.5422222129.1747222RUSakha095Asia/Yakutsk
2018213Ovsyanka53.9666667127.0833333RUAmur0464Asia/Yakutsk
2018214Ovsyanka53.5833333126.8833333RUAmur3588201Asia/Yakutsk
2018217Ovchinnikovo43.2366667131.3833333RUPrimorskiy Kray0100Asia/Vladivostok
2018221Otvazhnoye49.35130.1RUAmur0102Asia/Vladivostok
2018223Ottuur-Alyy67.1666667130.2RUSakha0686Asia/Yakutsk
2018224Ottsonskiy50.1666667107.3333333RUBuryatiya0753Asia/Irkutsk
2018226Otto-Konduy52.4333333113.3RUTsjita0953Asia/Irkutsk
2018227Ottokh64.9166667123.0RUSakha0180Asia/Yakutsk
2018228Ottokh64.7333333123.8RUSakha0172Asia/Yakutsk
2018229Ottokh61.1755556121.8991667RUSakha0336Asia/Yakutsk
2018230Otto-Ebya62.3131.1RUSakha0209Asia/Yakutsk
2018231Otto-Balagan68.9666667138.2333333RUSakha0337Asia/Yakutsk
2018233Ot-Siyen71.5833333121.2RUSakha070Asia/Yakutsk
2018235Otradnyy53.35127.4RUAmur0286Asia/Yakutsk
2018236Otradnoye52.3833333129.9333333RUAmur0197Asia/Vladivostok
2018237Otradnoye47.4936111134.7027778RUKhabarovsk Krai070Asia/Vladivostok
2018247Otkrytyy58.3125.2RUSakha0880Asia/Yakutsk
2018252Otchayannyy54.0166667111.9833333RUBuryatiya01188Asia/Irkutsk
2018255Ostuolba63.0129.5RUSakha086Asia/Yakutsk
2018258Ostrovskoye50.3333333130.8RUAmur0234Asia/Vladivostok
2018259Ostrovskaya53.6666667103.4RUIrkutsk0401Asia/Irkutsk
2018261Ostrovnoy54.4125.7666667RUAmur01003Asia/Yakutsk
2018262Ostrovnoy45.8077778135.2983333RUPrimorskiy Kray0213Asia/Vladivostok
2018263Ostrovnaya53.5333333126.9666667RUAmur0190Asia/Yakutsk
2018264Ostrovki52.0666667115.9833333RUTsjita0639Asia/Irkutsk
2018269Ostaf'yevo53.6666667122.8333333RUAmur0359Asia/Yakutsk
2018271Osnova61.7166667138.2166667RUSakha01326Asia/Yakutsk
2018272Osma69.1131.8RUSakha0177Asia/Yakutsk
2018274Oskoba60.2627778100.4738889RUEvenkiyskiy Avtonomnyy Okrug0225Asia/Krasnoyarsk
2018275Os'kino60.7988889107.9863889RUIrkutsk0310Asia/Irkutsk
2018277Osipovskiy53.5186111101.5486111RUIrkutsk0525Asia/Irkutsk
2018278Osipovka48.5666667135.0333333RUKhabarovsk Krai033Asia/Sakhalin
2018280Osintseva52.5833333102.8333333RUIrkutsk0559Asia/Irkutsk
2018283Osinovo56.4408333107.725RUIrkutsk0339Asia/Irkutsk
2018287Osinovka56.2836111101.8827778RUIrkutsk0337Asia/Irkutsk
2018288Osinovka51.5519444105.1RUBuryatiya0451Asia/Irkutsk
2018289Osinovka50.5666667109.45RUTsjita0862Asia/Irkutsk
2018290Osinovka48.5666667134.5166667RUJewish Autonomous Oblast040Asia/Sakhalin
2018291Osinovka43.9594444132.2369444RUPrimorskiy Kray093Asia/Vladivostok
2018292Osinovaya Rechka48.3225134.8875RUKhabarovsk Krai068Asia/Sakhalin
2018294Oshurkovo51.9666667107.4666667RUBuryatiya0538Asia/Irkutsk
2018297Osetrovo56.7833333105.7833333RUIrkutsk0303Asia/Irkutsk
2018298Osenovka70.4333333120.9833333RUSakha091Asia/Yakutsk
2018299Osëkh Kyuyel'63.1833333126.8RUSakha0118Asia/Yakutsk
2018301Osa53.3872222103.8769444RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug4454444Asia/Irkutsk
2018306Ortuy50.8166667115.6RUAginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0638Asia/Irkutsk
2018309Orto-Surt62.5683333125.1127778RUSakha0247Asia/Yakutsk
2018315Orto-Nakhara60.8219444114.3119444RUSakha0220Asia/Yakutsk
2018316Orto-Kyuyël'68.55135.95RUSakha0144Asia/Yakutsk
2018317Orto-Kyuyël'63.8333333123.5666667RUSakha0107Asia/Yakutsk
2018318Orto-Kyuyël'63.4333333124.0666667RUSakha0199Asia/Yakutsk
2018319Orto-Kyuyëlenke67.1861111122.0338889RUSakha0122Asia/Yakutsk
2018325Orto-Ayan72.3129.25RUSakha03Asia/Yakutsk
2018328Orsuk50.95108.8166667RUTsjita0678Asia/Irkutsk
2018330Arshan53.13102.75RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0561Asia/Irkutsk
2018331Orrzh68.3333333134.9RUSakha0104Asia/Yakutsk
2018332Oroy50.1688889113.735RUTsjita0831Asia/Irkutsk
2018335Orotka70.8166667138.25RUSakha024Asia/Yakutsk
2018336Oros'-Ottokh66.6508333132.8361111RUSakha0191Asia/Yakutsk
2018340Orondoy57.9833333136.3333333RUKhabarovsk Krai0453Asia/Yakutsk
2018345Oron54.8112.15RUBuryatiya01141Asia/Irkutsk
2018347Orokot50.7166667134.0333333RUKhabarovsk Krai0540Asia/Sakhalin
2018348Oroken59.2833333126.1333333RUSakha0523Asia/Yakutsk
2018349Orogzhan54.45122.9833333RUAmur0510Asia/Yakutsk
2018353Orod51.9166667109.6833333RUBuryatiya0736Asia/Irkutsk
2018354Orochonskiy Labaz55.1129.2333333RUAmur0447Asia/Yakutsk
2018355Orochenskiye Klyuchi54.0833333121.9666667RUAmur0547Asia/Yakutsk
2018356Orochenskiy54.0121.9RUAmur0586Asia/Yakutsk
2018358Orochenka54.4114.5RUBuryatiya0933Asia/Irkutsk
2018359Orochen Pervyy58.4813889125.4141667RUSakha0864Asia/Yakutsk
2018360Orochen55.5166667112.2833333RUBuryatiya0799Asia/Irkutsk
2018363Orlovskoye50.2137.1166667RUKhabarovsk Krai01Asia/Sakhalin
2018364Orlovskiy51.65114.3333333RUTsjita0647Asia/Irkutsk
2018365Orlovskiy51.0333333114.8333333RUAginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug2303831Asia/Irkutsk
2018366Orlovskiy50.0666667128.95RUAmur0172Asia/Vladivostok
2018367Orlovskaya Kolonna50.3137.2RUKhabarovsk Krai01Asia/Sakhalin
2018370Orlovka53.5123.7RUAmur0265Asia/Yakutsk
2018371Orlovka52.2833333129.4RUAmur0176Asia/Vladivostok
2018372Orlovka51.25128.7RUAmur0216Asia/Vladivostok
2018373Orlovka49.55128.1166667RUAmur0114Asia/Vladivostok
2018374Orlovka45.3666667133.6666667RUPrimorskiy Kray0108Asia/Vladivostok
2018375Orlovka43.9272222132.8091667RUPrimorskiy Kray0258Asia/Vladivostok
2018376Orlok53.45103.7833333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0401Asia/Irkutsk
2018377Orlinyy62.3236111115.9233333RUSakha0158Asia/Yakutsk
2018379Orlinoye51.3129.4RUAmur0206Asia/Vladivostok
2018380Orlinoye50.35130.9166667RUAmur0284Asia/Vladivostok
2018382Orlinga56.0488889105.8544444RUIrkutsk0348Asia/Irkutsk
2018386Orkolikan56.7333333111.9666667RUBuryatiya01074Asia/Irkutsk
2018391Orgystyr65.6894444121.7130556RUSakha0152Asia/Yakutsk
2018392Orgullakh63.8833333118.7166667RUSakha0200Asia/Yakutsk
2018395Orgolokh62.4666667128.6166667RUSakha0219Asia/Yakutsk
2018397Organovka44.65131.7666667RUPrimorskiy Kray0173Asia/Vladivostok
2018398Orga61.75132.2833333RUSakha0243Asia/Yakutsk
2018399Orel'-Chlya53.3591667139.8277778RUKhabarovsk Krai022Asia/Sakhalin
2018401Orel'53.6139.8RUKhabarovsk Krai083Asia/Sakhalin
2018406Ordzhogor62.0166667126.6666667RUSakha0218Asia/Yakutsk
2018408Ordoy-Adag52.0166667109.8RUBuryatiya0675Asia/Irkutsk
2018409Ordan49.8833333136.6333333RUKhabarovsk Krai02Asia/Sakhalin
2018411Opytnoye Pole51.85108.05RUBuryatiya0597Asia/Irkutsk
2018414Oporog57.5166667115.5166667RUIrkutsk0285Asia/Yakutsk
2018415Opornyy59.3833333110.7833333RUSakha0440Asia/Irkutsk
2018420Oparina56.2333333125.25RUSakha0738Asia/Yakutsk
2018426Ononskoye50.9833333115.5666667RUTsjita0597Asia/Irkutsk
2018430Onon-Borzya51.0666667117.3333333RUTsjita0884Asia/Irkutsk
2018432Onon51.4833333115.95RUTsjita0536Asia/Irkutsk
2018434Onokochan55.55109.2RUBuryatiya0450Asia/Irkutsk
2018435Onokhoy-Shibir'51.9666667108.0166667RUBuryatiya0591Asia/Irkutsk
2018436Onokhoy51.9166667108.0333333RUBuryatiya10478530Asia/Irkutsk
2018437Onokhoy51.3333333119.85RUTsjita0504Asia/Irkutsk
2018438Onokhovo51.6166667116.8RUTsjita0643Asia/Irkutsk
2018440Onogol-Byt62.7125.0333333RUSakha0249Asia/Yakutsk
2018449Onkuchakh66.2333333114.7RUSakha0283Asia/Yakutsk
2018455Onguren53.6355556107.5941667RUIrkutsk0501Asia/Irkutsk
2018456Ongoy Vtoroy53.05105.0833333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0726Asia/Irkutsk
2018457Ongoy53.0413889105.0530556RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0709Asia/Irkutsk
2018458Ongoy53.5122222104.0319444RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0474Asia/Irkutsk
2018459Ongontson50.25112.9833333RUTsjita0913Asia/Irkutsk
2018460Ong-Mengete62.7666667117.7RUSakha0138Asia/Yakutsk
2018464Ondy50.7513889137.9333333RUKhabarovsk Krai010Asia/Sakhalin
2018468Omulëvka53.2577778102.7858333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0561Asia/Irkutsk
2018470Omoroy52.9666667118.9666667RUTsjita0444Asia/Irkutsk
2018475Omoloy70.7133.6RUSakha035Asia/Yakutsk
2018476Omoloy56.4594444106.2636111RUIrkutsk0340Asia/Irkutsk
2018481Ommi50.0872222136.7919444RUKhabarovsk Krai039Asia/Sakhalin
2018484Omchuk67.7139.5166667RUSakha0306Asia/Yakutsk
2018489Olzuyskiy51.5666667106.9333333RUBuryatiya0493Asia/Irkutsk
2018490Ol'zony52.9477778105.2188889RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0660Asia/Irkutsk
2018492Olya54.1333333123.4166667RUAmur0378Asia/Yakutsk
2018493Ol'ut62.5166667124.2333333RUSakha0271Asia/Yakutsk
2018494Olukuchag49.5666667111.7833333RUTsjita0943Asia/Irkutsk
2018495Ol'shëvka45.7666667134.15RUPrimorskiy Kray073Asia/Vladivostok
2018496Oloy63.5833333127.8RUSakha082Asia/Yakutsk
2018497Oloy52.9047222105.0413889RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0580Asia/Irkutsk
2018498Olovyannaya50.95115.5666667RUTsjita8247588Asia/Irkutsk
2018501Olovyannaya52.935101.1488889RUIrkutsk01159Asia/Irkutsk
2018502Olovyanka52.4166667139.6RUKhabarovsk Krai067Asia/Sakhalin
2018505Olon'-Shiber51.3333333108.4666667RUBuryatiya0895Asia/Irkutsk
2018506Olonki52.8986111103.7061111RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0427Asia/Irkutsk
2018513Olongro55.6666667125.9666667RUAmur0830Asia/Yakutsk
2018518Olon46.5283333135.3380556RUPrimorskiy Kray0127Asia/Sakhalin
2018520Olom66.8211111132.2461111RUSakha0126Asia/Yakutsk
2018521Olom64.0333333115.6833333RUSakha0250Asia/Yakutsk
2018522Olom60.7397222119.4663889RUSakha0256Asia/Yakutsk
2018524Ologno52.95125.9333333RUAmur0209Asia/Yakutsk
2018525Olochi51.35119.9166667RUTsjita0488Asia/Irkutsk
2018526Ol'khovka45.0258333133.3838889RUPrimorskiy Kray068Asia/Vladivostok
2018531Olkha52.1627778104.1163889RUIrkutsk0443Asia/Irkutsk
2018532Olinsk52.4116.2166667RUTsjita0503Asia/Irkutsk
2018538Olgon49.1166667134.5166667RUKhabarovsk Krai057Asia/Sakhalin
2018543Ol'ginsk52.8769444133.4227778RUAmur0681Asia/Sakhalin
2018544Ol'gino52.8833333125.75RUAmur0203Asia/Yakutsk
2018552Ol'ga46.35134.0833333RUPrimorskiy Kray082Asia/Vladivostok
2018553Ol'ga43.7444444135.2891667RUPrimorskiy Kray039Asia/Vladivostok
2018554Olersyubyut67.3833333138.9833333RUSakha0571Asia/Yakutsk
2018561Olenguy51.3113.3833333RUTsjita0745Asia/Irkutsk
2018562Olëng-Sala62.2119.75RUSakha0303Asia/Yakutsk
2018567Olenëk68.5112.45RUSakha099Asia/Yakutsk
2018570Olëkminskiy60.3855556120.1969444RUSakha0153Asia/Yakutsk
2018571Olëkminsk60.3736111120.4263889RUSakha0156Asia/Yakutsk
2018573Olekan52.3666667116.0666667RUTsjita0560Asia/Irkutsk
2018575Olëcheyy61.7131.3RUSakha0158Asia/Yakutsk
2018581Ol'doy54.1123.5166667RUAmur0402Asia/Yakutsk
2018583Oldondo66.3333333114.0166667RUSakha0254Asia/Yakutsk
2018584Oldonda50.8833333116.9333333RUTsjita0914Asia/Irkutsk
2018586Oldon60.4666667113.1166667RUSakha0376Asia/Yakutsk
2018595Okurdak56.2833333125.0333333RUSakha0796Asia/Yakutsk
2018597Okunëvo54.8166667112.4333333RUBuryatiya01136Asia/Irkutsk
2018598Okunëvka58.5333333100.4333333RUKrasnoyarskiy Kray0159Asia/Krasnoyarsk
2018599Okunayskiy56.0205556107.6866667RUIrkutsk0393Asia/Irkutsk
2018602Okumeyskiy54.6666667101.2833333RUIrkutsk0541Asia/Irkutsk
2018603Oktyabr'skoye48.1166667132.4833333RUJewish Autonomous Oblast0121Asia/Vladivostok
2018604Oktyabr'skoye47.7166667131.5666667RUJewish Autonomous Oblast057Asia/Vladivostok
2018611Oktyabr'skiy58.0833333114.35RUIrkutsk0788Asia/Yakutsk
2018612Oktyabr'skiy55.4166667127.4666667RUAmur0587Asia/Yakutsk
2018613Oktyabr'skiy53.0166667128.6166667RUAmur0335Asia/Yakutsk
2018614Oktyabr'skiy52.5666667129.9833333RUAmur0225Asia/Yakutsk
2018615Oktyabr'skiy52.3833333129.6RUAmur0272Asia/Vladivostok
2018616Oktyabr'skiy51.6833333129.1666667RUAmur0189Asia/Vladivostok
2018617Oktyabr'skiy50.0833333118.1833333RUTsjita0728Asia/Irkutsk
2018618Oktyabr'skaya54.05124.1833333RUAmur0757Asia/Yakutsk
2018619Oktyabr'60.8666667133.45RUSakha0203Asia/Yakutsk
2018620Oktyabr'47.85131.5333333RUJewish Autonomous Oblast050Asia/Vladivostok
2018622Oktëmtsy61.6702778129.4216667RUSakha096Asia/Yakutsk
2018625Okrainka44.7134.7RUPrimorskiy Kray0296Asia/Vladivostok
2018626Okoronda53.1666667118.15RUTsjita0532Asia/Irkutsk
2018630Okino-Klyuchi50.5938889107.1094444RUBuryatiya0606Asia/Irkutsk
2018633Okhsu71.4666667136.1RUSakha017Asia/Yakutsk
2018634Okhotskiy Perevoz61.8666667135.5833333RUSakha0223Asia/Yakutsk
2018635Okhotnichiy51.8166667128.3666667RUAmur0224Asia/Vladivostok
2018636Okhotnichiy46.5205556136.9583333RUPrimorskiy Kray0357Asia/Sakhalin
2018637Okhotino52.9333333108.2666667RUBuryatiya0489Asia/Irkutsk
2018638Okeanskaya48.2333333132.0333333RUJewish Autonomous Oblast091Asia/Vladivostok
2018642Oguy-Okhtubutt67.25135.3833333RUSakha0162Asia/Yakutsk
2018644Ogus-Khaspyt62.4666667134.8RUSakha0201Asia/Yakutsk
2018645Ogul52.9106.1RUIrkutsk0770Asia/Irkutsk
2018646Oguktaakh67.9166667131.4RUSakha0275Asia/Yakutsk
2018649Ogoron53.9666667129.0666667RUAmur0347Asia/Yakutsk
2018650Ogorodtakh62.4397222130.1336111RUSakha091Asia/Yakutsk
2018652Ogorodnikova53.15103.2333333RUIrkutsk0570Asia/Irkutsk
2018653Ogorodnikova53.1166667103.0333333RUIrkutsk0593Asia/Irkutsk
2018658Ogonëk59.7333333138.1166667RUSakha0502Asia/Yakutsk
2018662Ogodzha52.75132.55RUAmur465635Asia/Sakhalin
2018668Oglongi52.9402778138.8880556RUKhabarovsk Krai015Asia/Sakhalin
2018670Ogloblino56.85103.5833333RUIrkutsk0387Asia/Irkutsk
2018674Ogduran61.7666667129.8RUSakha0140Asia/Yakutsk
2018678Odush-Uley53.7666667103.55RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0698Asia/Irkutsk
2018679Odunda63.35126.8333333RUSakha0146Asia/Yakutsk
2018680Odulgan62.1166667132.2166667RUSakha0199Asia/Yakutsk
2018684Odon54.1883333100.4827778RUIrkutsk0502Asia/Irkutsk
2018687Odissa54.0333333102.8666667RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0433Asia/Irkutsk
2018688Odinsk52.4619444103.7247222RUIrkutsk0432Asia/Irkutsk
2018689Odinokiy60.8166667137.8RUSakha0641Asia/Yakutsk
2018692Ochunonda53.1666667117.4666667RUTsjita0822Asia/Irkutsk
2018694Ochir Daban50.6413889104.6327778RUBuryatiya0905Asia/Irkutsk
2018696Ocheul54.2333333106.5RUIrkutsk0678Asia/Irkutsk
2018697Ochemi55.5833333111.1RUBuryatiya01684Asia/Irkutsk
2018701Ochchuguy-Mundu-Kyuyel'63.95119.9333333RUSakha0162Asia/Yakutsk
2018704Obshivkovo50.5666667110.5333333RUTsjita01141Asia/Irkutsk
2018709Oboynaya72.45104.1666667RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug019Asia/Yakutsk
2018710Obo-Uber50.5106.3333333RUBuryatiya0637Asia/Irkutsk
2018712Oboturovskiy54.8101.9666667RUIrkutsk0505Asia/Irkutsk
2018713Oboronnyy54.7833333123.5833333RUAmur0626Asia/Yakutsk
2018714Oboronnyy52.8666667129.8RUAmur0294Asia/Yakutsk
2018716Obor50.9833333108.55RUTsjita0708Asia/Irkutsk
2018717Obor48.1132.6833333RUJewish Autonomous Oblast0247Asia/Vladivostok
2018718Deben50.7416667106.3127778RUBuryatiya0553Asia/Irkutsk
2018719Obluch'ye49.0131.0833333RUJewish Autonomous Oblast0315Asia/Vladivostok
2018723Obkhoy53.9727778105.4358333RUIrkutsk0519Asia/Irkutsk
2018725Obka54.15126.6666667RUAmur0600Asia/Yakutsk
2018729Nyuya60.5383333116.2219444RUSakha0172Asia/Yakutsk
2018731Nyurutkan54.9107.6RUIrkutsk0754Asia/Irkutsk
2018732Nyurkhay51.7166667102.5333333RUBuryatiya0717Asia/Irkutsk
2018734Nyurbachan63.3377778118.1066667RUSakha0127Asia/Yakutsk
2018735Nyurba63.2841667118.3319444RUSakha9972119Asia/Yakutsk
2018737Nyura54.54100.7611111RUIrkutsk0526Asia/Irkutsk
2018744Nyukzha56.6121.45RUAmur0508Asia/Yakutsk
2018745Nyukzha55.2166667123.2833333RUAmur0583Asia/Yakutsk
2018747Nyuki52.0275106.7013889RUBuryatiya0481Asia/Irkutsk
2018754Nyuchcha-Siryame69.4833333134.4RUSakha0119Asia/Yakutsk
2018755Nylga51.6333333127.5833333RUAmur0262Asia/Vladivostok
2018756Nikiley53.6741667105.9594444RUIrkutsk0547Asia/Irkutsk
2018757Nygda53.0155556102.6869444RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0462Asia/Irkutsk
2018760Nyan'ka53.9100.3833333RUIrkutsk0530Asia/Irkutsk
2018762Nyangi50.7122222106.1638889RUBuryatiya0605Asia/Irkutsk
2018764Nyaneli68.7136.1666667RUSakha0189Asia/Yakutsk
2018768Nyan'del'ga66.3333333137.15RUSakha0539Asia/Yakutsk
2018771Nyamakhyy66.75136.5833333RUSakha0363Asia/Yakutsk
2018774Nyachyky67.15137.4RUSakha0277Asia/Yakutsk
2018775Nyacha56.55138.0833333RUKhabarovsk Krai055Asia/Magadan
2018778N'uuchcha70.9833333137.2RUSakha019Asia/Yakutsk
2018779Nuucha-Kyuyel'63.8122.4333333RUSakha0114Asia/Yakutsk
2018780Nutukan67.8166667123.3833333RUSakha0101Asia/Yakutsk
2018783Nur-Tukhum50.8044444106.445RUBuryatiya0665Asia/Irkutsk
2018787Nurki56.8166667138.55RUKhabarovsk Krai01Asia/Magadan
2018788Nuotar Magalaakh60.85133.3166667RUSakha0205Asia/Yakutsk
2018789Natora60.5402778116.1066667RUSakha0169Asia/Yakutsk
2018791Nuoragane62.1333333131.2RUSakha0171Asia/Yakutsk
2018793Nuochaga61.2833333129.6RUSakha0249Asia/Yakutsk
2018794Nukuty53.7219444102.8041667RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0424Asia/Irkutsk
2018796Nukhu-Nur53.1530556105.3366667RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0722Asia/Irkutsk
2018799Nuken49.7166667112.0666667RUTsjita01127Asia/Irkutsk
2018801Nugan51.6838889102.1955556RUBuryatiya0739Asia/Irkutsk
2018809Noyon61.7333333133.3RUSakha0146Asia/Yakutsk
2018810Noyabr'skiy56.2333333125.0833333RUSakha0779Asia/Yakutsk
2018811Novyy Zagan51.0275107.7641667RUBuryatiya0694Asia/Irkutsk
2018812Yenkhor50.5069444105.8322222RUBuryatiya0647Asia/Irkutsk
2018813Novyy Uoyan56.1572222111.7055556RUBuryatiya0516Asia/Irkutsk
2018814Novyy Tymet54.35100.6833333RUIrkutsk0526Asia/Irkutsk
2018815Novyy Put'59.2666667132.4333333RUSakha0197Asia/Yakutsk
2018816Novyy Olov52.6116.5333333RUTsjita0675Asia/Irkutsk
2018817Novyy Mir50.4608333136.9627778RUKhabarovsk Krai024Asia/Sakhalin
2018818Novyy Mal'tsev Lug52.4666667129.9833333RUAmur0217Asia/Vladivostok
2018819Novyy Kayak71.4833333103.3RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug061Asia/Yakutsk
2018820Klyuchi54.8622222100.7380556RUIrkutsk0519Asia/Irkutsk
2018822Novyy Durulguy50.3333333114.4166667RUTsjita0770Asia/Irkutsk
2018823Novyy Domikan49.5666667130.15RUAmur0232Asia/Vladivostok
2018824Novyy Buluk55.1333333100.8166667RUIrkutsk0473Asia/Irkutsk
2018825Novyye Brody54.6988889101.5113889RUIrkutsk0586Asia/Irkutsk
2018826Novyy72.9666667107.3166667RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug068Asia/Yakutsk
2018827Novyy62.5113.9166667RUSakha0346Asia/Yakutsk
2018828Novyy48.6131.7833333RUJewish Autonomous Oblast0174Asia/Vladivostok
2018831Novozhatkovo44.2325131.9258333RUPrimorskiy Kray0116Asia/Vladivostok
2018832Novoye Zhilishche55.05101.0333333RUIrkutsk0446Asia/Irkutsk
2018834Novoye47.8102778132.3430556RUJewish Autonomous Oblast046Asia/Vladivostok
2018835Novoyampol'52.9166667127.65RUAmur0183Asia/Yakutsk
2018836Novovysokoye52.9166667127.6333333RUAmur0185Asia/Yakutsk
2018837Novovoskresenovka52.1166667126.5666667RUAmur0163Asia/Vladivostok
2018838Novovoskresenka53.1483333104.0352778RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0491Asia/Irkutsk
2018839Novovladimirovka44.5966667133.1258333RUPrimorskiy Kray0134Asia/Vladivostok
2018840Novovesëlaya43.15133.15RUPrimorskiy Kray0107Asia/Vladivostok
2018842Novouman'51.7666667128.9166667RUAmur0175Asia/Vladivostok
2018843Novotroitskoye54.45101.05RUIrkutsk0527Asia/Irkutsk
2018844Novotroitskoye53.2139.8666667RUKhabarovsk Krai041Asia/Sakhalin
2018845Novotroitskoye53.0833333113.5RUBuryatiya0909Asia/Irkutsk
2018846Novotroitskoye51.9833333114.0833333RUTsjita0786Asia/Irkutsk
2018847Novo-Troitskoye50.5127.5666667RUAmur0187Asia/Vladivostok
2018848Novotroitskoye49.8166667128.0833333RUAmur0153Asia/Vladivostok
2018849Novotroitskoye48.3102778134.8372222RUKhabarovsk Krai056Asia/Sakhalin
2018850Novotroitskoye48.25131.9833333RUJewish Autonomous Oblast081Asia/Vladivostok
2018851Novotroitskoye45.7844444134.1216667RUPrimorskiy Kray075Asia/Vladivostok
2018852Novotroitskoye44.1527778133.0466667RUPrimorskiy Kray0168Asia/Vladivostok
2018853Novo-Troitskiy51.5666667116.6RUTsjita0637Asia/Irkutsk
2018854Novotroitsk54.4547222101.045RUIrkutsk0524Asia/Irkutsk
2018855Novotomsk50.1333333130.15RUAmur0115Asia/Vladivostok
2018856Novotadushi44.2166667135.5333333RUPrimorskiy Kray04Asia/Vladivostok
2018857Novosysoyevka44.235133.3641667RUPrimorskiy Kray4903171Asia/Vladivostok
2018858Novostepanovka51.4127.2833333RUAmur0256Asia/Vladivostok
2018859Novosretenka50.7183333107.6872222RUBuryatiya0700Asia/Irkutsk
2018860Novospassk51.2666667108.1333333RUBuryatiya0808Asia/Irkutsk
2018861Novospassk49.65129.8RUAmur0104Asia/Vladivostok
2018864Novoshakhtinskiy44.025132.1513889RUPrimorskiy Kray809191Asia/Vladivostok
2018865Novosergeyevka50.9166667128.7833333RUAmur0214Asia/Vladivostok
2018866Novosergeyevka49.2833333130.2666667RUAmur0126Asia/Vladivostok
2018867Novosel’skoye44.7730556132.6894444RUPrimorskiy Kray073Asia/Vladivostok
2018868Novoselova53.5833333102.7333333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0525Asia/Irkutsk
2018869Novosëlovo56.0463889107.7052778RUIrkutsk0382Asia/Irkutsk
2018870Novosëlova57.0091667106.6275RUIrkutsk0344Asia/Irkutsk
2018871Novoselit'ba50.6166667128.4333333RUAmur0182Asia/Vladivostok
2018872Novoselishche44.6486111131.8575RUPrimorskiy Kray0102Asia/Vladivostok
2018873Novoselenginsk51.1106.6166667RUBuryatiya0548Asia/Irkutsk
2018874Novosël50.4833333114.7666667RUTsjita0751Asia/Irkutsk
2018875Novosaliya50.9666667111.4333333RUTsjita0919Asia/Irkutsk
2018876Novorybnoye72.8333333105.8333333RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug024Asia/Yakutsk
2018877Novo-Rybatskoye51.7333333128.8333333RUAmur0155Asia/Vladivostok
2018878Novorusanovka44.9558333133.1519444RUPrimorskiy Kray080Asia/Vladivostok
2018879Novorossiyka52.15129.4666667RUAmur0168Asia/Vladivostok
2018880Novorossiyka50.6166667128.85RUAmur0192Asia/Vladivostok
2018881Novorossiya43.3391667132.6147222RUPrimorskiy Kray071Asia/Vladivostok
2018882Novoraychikhinsk49.7833333129.5833333RUAmur2835163Asia/Vladivostok
2018883Novopoltavka46.0833333134.4166667RUPrimorskiy Kray0104Asia/Vladivostok
2018884Novopokrovka53.1833333126.3666667RUAmur0306Asia/Yakutsk
2018885Novopokrovka50.7333333127.3166667RUAmur0142Asia/Vladivostok
2018886Novopokrovka50.6166667128.2333333RUAmur0151Asia/Vladivostok
2018887Novopokrovka48.9130.2RUAmur078Asia/Vladivostok
2018888Novopokrovka45.8530556134.5088889RUPrimorskiy Kray394686Asia/Vladivostok
2018889Novopokrovka44.2158333133.0561111RUPrimorskiy Kray0153Asia/Vladivostok
2018890Novo-Pogranichnyy50.0166667113.5RUTsjita01064Asia/Irkutsk
2018891Novopetrovka50.7833333127.75RUAmur0139Asia/Vladivostok
2018892Novopetrovka49.5833333128.2333333RUAmur0111Asia/Vladivostok
2018893Novopetropavlovka43.4486111134.8447222RUPrimorskiy Kray096Asia/Vladivostok
2018894Novopavlovskoye50.9333333111.5833333RUTsjita0923Asia/Irkutsk
2018896Novopavlovka51.2166667109.2333333RUTsjita4102739Asia/Irkutsk
2018897Novopavlovka50.8166667106.5RUBuryatiya0693Asia/Irkutsk
2018898Novopashino54.7105.2166667RUIrkutsk0447Asia/Irkutsk
2018899Novoostropol'51.6833333128.3RUAmur0237Asia/Vladivostok
2018900Novookhoch'ye51.2166667128.5833333RUAmur0181Asia/Vladivostok
2018901Novonikol'sk53.7736111101.535RUIrkutsk0492Asia/Irkutsk
2018902Novonikol'sk51.5666667128.6RUAmur0145Asia/Vladivostok
2018903Novonikol'sk50.8333333108.3RUTsjita0672Asia/Irkutsk
2018904Novonikol’sk43.8572222131.8586111RUPrimorskiy Kray035Asia/Vladivostok
2018905Novonikolayevsk53.1511111105.08RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0673Asia/Irkutsk
2018906Novonikolayevka50.75129.5833333RUAmur0202Asia/Vladivostok
2018907Novonikolayevka44.8916667132.0913889RUPrimorskiy Kray069Asia/Vladivostok
2018908Novonikolayevka43.8191667135.0302778RUPrimorskiy Kray027Asia/Vladivostok
2018909Novonezhino43.2122222132.6044444RUPrimorskiy Kray085Asia/Vladivostok
2018910Novonazarovka50.7128.5166667RUAmur0214Asia/Vladivostok
2018911Novaya Moskva43.3511111132.7486111RUPrimorskiy Kray0168Asia/Vladivostok
2018912Novo-Mikhaylovskoye51.9333333116.6333333RUTsjita0465Asia/Irkutsk
2018913Novo-Mikhaylovka50.6166667129.1333333RUAmur0208Asia/Vladivostok
2018914Novomikhaylovka50.25129.25RUAmur0209Asia/Vladivostok
2018915Novomikhaylovka45.0558333132.8838889RUPrimorskiy Kray066Asia/Vladivostok
2018916Novomikhaylovka44.2497222133.8566667RUPrimorskiy Kray0202Asia/Vladivostok
2018917Novometëlkina53.3144444101.7416667RUIrkutsk0538Asia/Irkutsk
2018918Novolitovsk42.9161111132.7708333RUPrimorskiy Kray01Asia/Vladivostok
2018919Novolistvyanka50.9333333129.2333333RUAmur0171Asia/Vladivostok
2018920Novoletov'ye72.3166667103.2RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug033Asia/Yakutsk
2018921Novoletniki53.6191667101.8566667RUIrkutsk0500Asia/Irkutsk
2018922Novo-Leninskoye51.0833333129.7RUAmur0194Asia/Vladivostok
2018923Novokurovka48.8488889134.3088889RUKhabarovsk Krai046Asia/Sakhalin
2018924Novokurgatay50.3136111113.4530556RUTsjita0826Asia/Irkutsk
2018925Novokruchininskiy51.7833333113.7666667RUTsjita9391646Asia/Irkutsk
2018926Novokreshchenka45.8847222134.5297222RUPrimorskiy Kray089Asia/Vladivostok
2018927Krasnoyarovka44.6486111133.8175RUPrimorskiy Kray0127Asia/Vladivostok
2018928Novo-Konstantinovskiy55.5166667100.8333333RUIrkutsk0466Asia/Irkutsk
2018929Novo-Klyuchi51.0111.7666667RUTsjita0875Asia/Irkutsk
2018930Novokizhinginsk51.55109.6166667RUBuryatiya2214896Asia/Irkutsk
2018931Novokiyevskiy Uval51.6833333128.9333333RUAmur0161Asia/Vladivostok
2018932Novokiyevka43.55131.6333333RUPrimorskiy Kray0299Asia/Vladivostok
2018933Novokhor'ye47.8833333135.0833333RUKhabarovsk Krai081Asia/Sakhalin
2018934Novokhatunichi43.5666667132.5RUPrimorskiy Kray076Asia/Vladivostok
2018935Novokazachinsk50.4113889113.5358333RUTsjita0716Asia/Irkutsk
2018936Novokamenka51.45127.5833333RUAmur0258Asia/Vladivostok
2018937Novokamenka48.6038889134.8130556RUJewish Autonomous Oblast034Asia/Sakhalin
2018938Novokadinskiy54.7641667101.3886111RUIrkutsk0530Asia/Irkutsk
2018939Novokachalinsk45.1041667132.0027778RUPrimorskiy Kray076Asia/Vladivostok
2018940Novo-Ivanovsk51.5116.4166667RUTsjita0576Asia/Irkutsk
2018941Novoivanovka51.4166667127.9833333RUAmur0207Asia/Vladivostok
2018942Novo-Ivanovka50.65129.2666667RUAmur0225Asia/Vladivostok
2018943Novo-Ivanovka50.3833333118.15RUTsjita0661Asia/Irkutsk
2018944Novoinnokent'yevka52.1833333126.3666667RUAmur0178Asia/Vladivostok
2018945Novoil'inskoye52.5166667116.7666667RUTsjita0695Asia/Irkutsk
2018946Novoil'insk51.6833333108.6666667RUBuryatiya0674Asia/Irkutsk
2018947Novoil'inovka51.1666667138.6333333RUKhabarovsk Krai020Asia/Sakhalin
2018948Novoil'inka56.8666667105.0333333RUIrkutsk0519Asia/Irkutsk
2018949Novogordeyevka44.0333333133.1397222RUPrimorskiy Kray0184Asia/Vladivostok
2018950Novo-Georgiyevskoye49.9128.7833333RUAmur0135Asia/Vladivostok
2018951Novogeorgiyevsk51.55116.6333333RUTsjita0586Asia/Irkutsk
2018952Novogeorgiyevka51.8127.1666667RUAmur0290Asia/Vladivostok
2018953Novogeorgiyevka49.8666667128.75RUAmur0133Asia/Vladivostok
2018954Novogeorgiyevka44.0352778131.3947222RUPrimorskiy Kray080Asia/Vladivostok
2018955Novo-Fëdorovskiy55.5833333101.45RUIrkutsk0484Asia/Irkutsk
2018956Novodoroninskoye51.1333333112.1333333RUTsjita0805Asia/Irkutsk
2018957Novodoroninsk51.5333333113.8333333RUAginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0773Asia/Irkutsk
2018958Novodmitriyevka50.9827778105.9358333RUBuryatiya0733Asia/Irkutsk
2018959Novodevitsa44.4938889132.1922222RUPrimorskiy Kray079Asia/Vladivostok
2018960Novodesyatnikovo50.7830556106.7105556RUBuryatiya0561Asia/Irkutsk
2018961Novochesnokovo49.5833333129.1333333RUAmur0125Asia/Vladivostok
2018962Novocheremkhovo53.3991667102.4636111RUIrkutsk0586Asia/Irkutsk
2018964Novobureyskiy49.7833333129.8833333RUAmur8550100Asia/Vladivostok
2018965Borisova52.4355556103.3277778RUIrkutsk0485Asia/Irkutsk
2018966Novoberëzovsk52.1333333116.0833333RUTsjita0617Asia/Irkutsk
2018967Novobel’manovka44.3586111132.1647222RUPrimorskiy Kray081Asia/Vladivostok
2018968Novo-Andreyevka50.8833333127.8833333RUAmur0137Asia/Vladivostok
2018969Novoalekseyevka50.5833333128.0833333RUAmur0158Asia/Vladivostok
2018970Novoalekseyevka50.2166667129.3333333RUAmur0179Asia/Vladivostok
2018971Novoalekseyevka49.5130.0RUAmur0155Asia/Vladivostok
2018972Novoalekseyevka44.5833333131.15RUPrimorskiy Kray0510Asia/Vladivostok
2018973Novo-Aleksandrovskoye45.9166667134.4666667RUPrimorskiy Kray082Asia/Vladivostok
2018974Novo-Aleksandrovskiy46.7333333134.3833333RUKhabarovsk Krai089Asia/Vladivostok
2018975Novoaleksandrovka55.4166667100.9166667RUIrkutsk0442Asia/Irkutsk
2018976Novoaleksandrovka50.0128.3RUAmur0154Asia/Vladivostok
2018977Novitskoye43.0541667133.1705556RUPrimorskiy Kray049Asia/Vladivostok
2018979Novinka50.65127.65RUAmur0183Asia/Vladivostok
2018982Noven'koye54.25111.7RUBuryatiya01424Asia/Irkutsk
2018983Novaya Zhizn'53.1666667103.1166667RUIrkutsk0560Asia/Irkutsk
2018984Novaya Zarya50.3833333115.5166667RUTsjita0645Asia/Irkutsk
2018985Novaya Zardama50.7833333108.1833333RUTsjita0691Asia/Irkutsk
2018986Novaya Ussura49.2333333136.2166667RUKhabarovsk Krai02Asia/Sakhalin
2018987Novaya Urga52.2666667127.4RUAmur0297Asia/Vladivostok
2018988Novaya Unakha54.5127.3166667RUAmur0364Asia/Yakutsk
2018989Novaya Ufa51.8833333128.6333333RUAmur0164Asia/Vladivostok
2018990Novaya Uda54.0330556103.6027778RUIrkutsk0452Asia/Irkutsk
2018992Novaya Tayga44.6135.4333333RUPrimorskiy Kray0441Asia/Vladivostok
2018993Novaya Stoyba52.8131.6RUAmur0325Asia/Yakutsk
2018994Shul'gina53.4102.7333333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0545Asia/Irkutsk
2018995Novaya Rudnya43.05132.9RUPrimorskiy Kray0233Asia/Vladivostok
2018996Novaya Pokrovka52.3166667110.5333333RUBuryatiya0777Asia/Irkutsk
2018997Novaya Murafa47.6135.1RUKhabarovsk Krai0116Asia/Sakhalin
2018998Novaya Moskva43.4133.5RUPrimorskiy Kray0508Asia/Vladivostok
2018999Novaya Kurba52.0333333108.5333333RUBuryatiya0548Asia/Irkutsk
2019000Novaya Kumara51.6126.8666667RUAmur0183Asia/Vladivostok
2019001Novaya Kuka51.7833333113.0666667RUTsjita0674Asia/Irkutsk
2019002Novaya Konstantinovka46.7333333134.5RUPrimorskiy Kray0118Asia/Vladivostok
2019003Novaya Kada54.5238889101.9894444RUIrkutsk0439Asia/Irkutsk
2019004Novaya Igirma57.135103.9094444RUIrkutsk10681319Asia/Irkutsk
2019005Novaya Derevnya57.25103.1333333RUIrkutsk0366Asia/Irkutsk
2019006Novaya Derevnya56.8833333108.1666667RUIrkutsk0297Asia/Irkutsk
2019007Novaya Chirinda67.0166667100.6333333RUEvenkiyskiy Avtonomnyy Okrug0414Asia/Krasnoyarsk
2019008Novaya Buor-Khaya73.1833333126.0833333RUSakha01Asia/Yakutsk
2019009Novaya Bryan'51.7166667108.2833333RUBuryatiya4860603Asia/Irkutsk
2019010Novaya Bryan'51.55108.4666667RUBuryatiya0755Asia/Irkutsk
2019011Novaya Baza58.5333333137.3RUKhabarovsk Krai0381Asia/Yakutsk
2019012Novaya Badarma57.7666667102.6RUIrkutsk0252Asia/Irkutsk
2019015Novaya50.8833333128.9833333RUAmur0167Asia/Vladivostok
2019017Noty53.2333333105.9RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0667Asia/Irkutsk
2019018Notorskoye60.95132.4666667RUSakha0311Asia/Yakutsk
2019025Nory53.9644444102.1227778RUIrkutsk0450Asia/Irkutsk
2019026Norsk52.3333333129.9166667RUAmur0195Asia/Vladivostok
2019027Norma53.2833333102.6666667RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0513Asia/Irkutsk
2019028Norinsk50.6118.9833333RUTsjita0540Asia/Irkutsk
2019032Nordvik74.0333333111.5333333RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug035Asia/Yakutsk
2019033Nora Selemdzhinsk52.4129.9RUAmur0217Asia/Vladivostok
2019035Nomto-Shiber51.2666667107.7RUBuryatiya0808Asia/Irkutsk
2019036Ulzar50.7519444104.8152778RUBuryatiya01022Asia/Irkutsk
2019037Nomokonovo51.65115.4833333RUAginskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0759Asia/Irkutsk
2019038Nomokhonovo50.95106.4166667RUBuryatiya0639Asia/Irkutsk
2019041Nokhtuysk59.9319444117.6036111RUSakha0190Asia/Yakutsk
2019045Nogovitsyna53.3127.8666667RUAmur0228Asia/Yakutsk
2019046Nagatay53.4705556105.7802778RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0650Asia/Irkutsk
2019047Nogino47.3136.1666667RUKhabarovsk Krai0484Asia/Sakhalin
2019050Nizovtseva52.5036111103.6397222RUIrkutsk0445Asia/Irkutsk
2019055Nizhnyaya Vereya51.9144444120.5747222RUTsjita0429Asia/Irkutsk
2019056Nizhnyaya Udomi50.3833333138.4833333RUKhabarovsk Krai0293Asia/Sakhalin
2019058Topka50.4666667107.0666667RUBuryatiya0701Asia/Irkutsk
2019060Nizhnyaya Tarasa53.1103.7666667RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0473Asia/Irkutsk
2019061Nizhnyaya Talama52.7666667133.5666667RUAmur0781Asia/Sakhalin
2019064Nizhnyaya Stepanikha54.5333333114.1RUBuryatiya0879Asia/Irkutsk
2019065Nizhnyaya Sloboda54.7333333104.9166667RUIrkutsk0438Asia/Irkutsk
2019066Nizhnyaya Shamanka56.95101.7666667RUIrkutsk0260Asia/Irkutsk
2019067Nizhnyaya Shakhtama51.4117.6666667RUTsjita0793Asia/Irkutsk
2019068Nizhnyaya Shaborta52.5166667109.2RUBuryatiya0731Asia/Irkutsk
2019069Nizhnyaya Ryazanovka42.8131.2333333RUPrimorskiy Kray0120Asia/Vladivostok
2019072Nizhnyaya Podvarkova54.2666667103.3333333RUIrkutsk0401Asia/Irkutsk
2019073Nizhnyaya Pakhta51.7139.7666667RUKhabarovsk Krai019Asia/Sakhalin
2019075Nizhnyaya Mul'pa48.1139.3333333RUKhabarovsk Krai0107Asia/Sakhalin
2019076Nizhnyaya Monastyrka44.3166667135.7166667RUPrimorskiy Kray044Asia/Vladivostok
2019078Nizhnyaya Mokla55.4166667120.2333333RUTsjita0523Asia/Yakutsk
2019079Nizhnyaya Manoma49.3333333136.6333333RUKhabarovsk Krai042Asia/Sakhalin
2019082Nizhnyaya Kuenga52.1333333117.0333333RUTsjita0650Asia/Irkutsk
2019086Nizhnyaya Khila52.0666667116.1666667RUTsjita0667Asia/Irkutsk
2019088Nizhnyaya Kara52.8118.65RUTsjita0602Asia/Irkutsk
2019089Nizhnyaya Kamenka52.2333333136.3833333RUKhabarovsk Krai067Asia/Sakhalin
2019090Nizhnyaya Iret'52.9844444102.4966667RUIrkutsk0469Asia/Irkutsk
2019093Nizhnyaya Il'inovka49.9166667128.5333333RUAmur0144Asia/Vladivostok
2019095Nizhnyaya Ida53.1833333103.7RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0441Asia/Irkutsk
2019099Nizhnyaya Ekan'50.5137.1RUKhabarovsk Krai099Asia/Sakhalin
2019101Nizhnyaya Davenda53.5119.3333333RUTsjita0561Asia/Irkutsk
2019106Nizhnyaya Aliya52.3117.6166667RUTsjita0650Asia/Irkutsk
2019108Nizhniy Zhirim51.4166667107.2RUBuryatiya0589Asia/Irkutsk
2019109Nizhniy Zheday60.0833333117.3333333RUSakha0277Asia/Yakutsk
2019110Nizhniy Ynykchan60.25137.6166667RUSakha0488Asia/Yakutsk
2019112Nizhniy Yamat53.1833333102.5333333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0545Asia/Irkutsk
2019115Nizhniy Ultuy53.2333333102.7166667RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0522Asia/Irkutsk
2019116Nizhniy Ul'khun50.05112.95RUTsjita0766Asia/Irkutsk
2019117Nizhniy Ubukun51.5333333106.8833333RUBuryatiya0508Asia/Irkutsk
2019118Nizhniy Tsasuchey50.5166667115.1333333RUTsjita3278616Asia/Irkutsk
2019119Nizhniy Torey50.5263889104.8227778RUBuryatiya0751Asia/Irkutsk
2019120Nizhniy Stan52.8109.9RUBuryatiya01326Asia/Irkutsk
2019121Nizhniy Stan52.3115.7333333RUTsjita0739Asia/Irkutsk
2019122Nizhniy Stan52.2115.2333333RUTsjita0910Asia/Irkutsk
2019123Nizhniy Shergol'dzhin50.15108.2333333RUTsjita0782Asia/Irkutsk
2019124Nizhniy Sharanay51.1666667115.8833333RUTsjita0544Asia/Irkutsk
2019126Nizhniy Nergen49.9136.7RUKhabarovsk Krai020Asia/Sakhalin
2019127Nizhniy Naymagut53.6103.7RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0401Asia/Irkutsk
2019128Nizhniy Naymaday53.6666667102.65RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0470Asia/Irkutsk
2019129Nizhniy Narym51.5833333113.45RUTsjita0739Asia/Irkutsk
2019130Nizhniy Narym50.0833333108.2166667RUTsjita0795Asia/Irkutsk
2019132Nizhniy Manut54.4633333100.5241667RUIrkutsk0490Asia/Irkutsk
2019133Nizhniy Mangirtuy50.6783333107.1694444RUBuryatiya0627Asia/Irkutsk
2019134Nizhniy Kurun49.2136.2RUKhabarovsk Krai040Asia/Sakhalin
2019135Nizhniy Kuranakh58.8352778125.4869444RUSakha6798369Asia/Yakutsk
2019136Nizhniy Kukut52.7522222104.9930556RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0542Asia/Irkutsk
2019138Nizhniy Kokuy51.5333333116.6333333RUTsjita0684Asia/Irkutsk
2019139Nizhniy Ket52.8666667104.1666667RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0511Asia/Irkutsk
2019140Nizhniy Katar48.8166667135.35RUKhabarovsk Krai040Asia/Sakhalin
2019142Nizhniy Kalgukan50.75118.9RUTsjita0585Asia/Irkutsk
2019143Nizhniy Irkun49.9333333129.9833333RUAmur0175Asia/Vladivostok
2019145Nizhniy Il'dikan51.6166667117.1666667RUTsjita0709Asia/Irkutsk
2019148Sharaty53.8255556102.5636111RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0442Asia/Irkutsk
2019149Nizhniye Tal'tsy51.8666667107.9RUBuryatiya0598Asia/Irkutsk
2019150Nizhniye Luzhki44.2975134.7727778RUPrimorskiy Kray0403Asia/Vladivostok
2019151Nizhniye Kularki52.8666667118.9333333RUTsjita0391Asia/Irkutsk
2019152Nizhniye Klyuchi54.5333333103.2333333RUIrkutsk0401Asia/Irkutsk
2019153Klyuchi52.9477778103.0477778RUIrkutsk0530Asia/Irkutsk
2019154Nizhniye Klyuchi52.0116.8RUTsjita0583Asia/Irkutsk
2019156Nizhniye Khalby50.7997222137.9344444RUKhabarovsk Krai03Asia/Sakhalin
2019157Nizhniye Ichety50.5833333105.4666667RUBuryatiya0681Asia/Irkutsk
2019158Nizhniye Dzhigdali56.2333333125.4RUSakha0738Asia/Yakutsk
2019159Nizhniye Chembuki52.35127.9333333RUAmur0280Asia/Vladivostok
2019160Nizhniye Buzuli51.6333333128.2RUAmur0193Asia/Vladivostok
2019161Nizhniye Ankachi52.2134.1666667RUKhabarovsk Krai01188Asia/Sakhalin
2019163Nizhniy Durminskiy48.1833333136.05RUKhabarovsk Krai083Asia/Sakhalin
2019164Nizhniy Daban59.9333333112.5166667RUSakha0219Asia/Yakutsk
2019165Nizhniy Butukey53.7833333102.85RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0401Asia/Irkutsk
2019166Nizhniy Burgaltay50.5611111105.1283333RUBuryatiya0745Asia/Irkutsk
2019167Nizhniy Bestyakh61.9594444129.9086111RUSakha3218136Asia/Yakutsk
2019168Nizhniy Bayan55.7103.2333333RUIrkutsk0401Asia/Irkutsk
2019169Alzobey53.11102.63RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0497Asia/Irkutsk
2019170Usol’ye-Zhilkino52.7352778103.7375RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0411Asia/Irkutsk
2019171Nizhneye Tizinkhe42.75130.9552778RUPrimorskiy Kray022Asia/Vladivostok
2019172Nizhneye Selo46.6333333135.4RUPrimorskiy Kray0150Asia/Sakhalin
2019173Nizhneye Ryumino54.3833333103.2333333RUIrkutsk0401Asia/Irkutsk
2019174Nizhneye Ostrozhnoye53.2103.3666667RUIrkutsk0417Asia/Irkutsk
2019177Nizhneye Kalinino59.9333333108.0833333RUIrkutsk0336Asia/Irkutsk
2019179Nizhneye Giryunino51.2116.9666667RUTsjita0813Asia/Irkutsk
2019180Nizhnechirkina53.9058333102.1294444RUIrkutsk0456Asia/Irkutsk
2019181Nizhneye Boge47.7166667136.3833333RUKhabarovsk Krai0381Asia/Sakhalin
2019183Nizhneye72.4166667104.0RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug08Asia/Yakutsk
2019184Nizhneyansk71.4333333136.0666667RUSakha67813Asia/Yakutsk
2019185Nizhnetambovskoye50.9166667138.2RUKhabarovsk Krai038Asia/Sakhalin
2019186Nizhne-Suvorovo56.0333333103.0RUIrkutsk0401Asia/Irkutsk
2019187Nizhnespasskoye48.4380556134.5272222RUJewish Autonomous Oblast038Asia/Sakhalin
2019188Nizhne-Serëdkino53.45103.4333333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0484Asia/Irkutsk
2019189Nizhnepoltavka49.6666667128.25RUAmur0103Asia/Vladivostok
2019190Nizhne-Nikol'skiy46.4833333133.8666667RUPrimorskiy Kray056Asia/Vladivostok
2019191Nizhnemikhaylovka46.45133.9RUPrimorskiy Kray073Asia/Vladivostok
2019192Nizhneleninskoye47.9638889132.6711111RUJewish Autonomous Oblast052Asia/Vladivostok
2019195Nizhne-Karelina57.9166667107.7333333RUIrkutsk0465Asia/Irkutsk
2019197Nizhneilimsk57.1833333103.2666667RUIrkutsk0252Asia/Irkutsk
2019198Nizhneangarskoye54.3666667103.15RUIrkutsk0401Asia/Irkutsk
2019199Nizhneangarsk55.7833333109.55RUBuryatiya5493594Asia/Irkutsk
2019200Alysardakh59.5111.96RUSakha0253Asia/Yakutsk
2019204Niryandzha58.25125.1RUSakha0802Asia/Yakutsk
2019205Nirgit54.8269444100.6833333RUIrkutsk0530Asia/Irkutsk
2019207Niran49.55134.7166667RUKhabarovsk Krai0178Asia/Sakhalin
2019208Nipsey50.0833333115.2833333RUTsjita0637Asia/Irkutsk
2019214Nimnyrskiy57.8125.3833333RUSakha01203Asia/Yakutsk
2019216Nimmagatuy50.7105.75RUBuryatiya0667Asia/Irkutsk
2019219Nimgerkan58.3666667125.0833333RUSakha0813Asia/Yakutsk
2019222Nimanchik52.1666667133.75RUKhabarovsk Krai0807Asia/Sakhalin
2019226Nilovka51.6972222101.6819444RUBuryatiya0952Asia/Irkutsk
2019227Nil'n49.6666667134.4833333RUKhabarovsk Krai0223Asia/Sakhalin
2019232Nilamokit52.15135.6333333RUKhabarovsk Krai0345Asia/Sakhalin
2019233Nil54.7666667124.6RUAmur0693Asia/Yakutsk
2019234Nikulina58.0108.5833333RUIrkutsk0235Asia/Irkutsk
2019236Nikol'skoye62.5129.7833333RUSakha089Asia/Yakutsk
2019237Nikol'skoye51.5333333132.9166667RUKhabarovsk Krai0311Asia/Sakhalin
2019238Nikol'skoye50.9333333128.2833333RUAmur0160Asia/Vladivostok
2019241Nikol’sk52.7530556104.4561111RUIrkutsk0500Asia/Irkutsk
2019242Nikol'sk51.1833333108.3333333RUBuryatiya0840Asia/Irkutsk
2019243Nikolo-Mikhaylovka44.7083333133.6311111RUPrimorskiy Kray0143Asia/Vladivostok
2019244Nikolo-L’vovskoye43.8763889131.3641667RUPrimorskiy Kray0245Asia/Vladivostok
2019245Nikolo-Aleksandrovka50.1666667128.5166667RUAmur0164Asia/Vladivostok
2019246Nikolo-Aleksandravskaya48.4135.0833333RUKhabarovsk Krai027Asia/Sakhalin
2019247Nikolayevskoye52.35117.0RUTsjita0547Asia/Irkutsk
2019248Nikolayevskoye51.0666667111.8RUTsjita0874Asia/Irkutsk
2019249Nikolayevskiy Zavod55.9166667101.4666667RUIrkutsk0425Asia/Irkutsk
2019250Nikolayevskiy55.75109.4166667RUBuryatiya01125Asia/Irkutsk
2019251Nikolayevskiy55.0166667113.2RUBuryatiya01289Asia/Irkutsk
2019252Nikolayevskiy54.8833333129.3666667RUAmur0407Asia/Yakutsk
2019253Nikolayevskiy54.75100.6166667RUIrkutsk0530Asia/Irkutsk
2019254Nikolayevskiy54.5666667126.4166667RUAmur0515Asia/Yakutsk
2019255Nikolayevskiy54.1119.35RUTsjita0792Asia/Yakutsk
2019256Nikolayevskiy53.6322222102.14RUIrkutsk0493Asia/Irkutsk
2019257Nikolayevskiy51.65107.8RUBuryatiya0697Asia/Irkutsk
2019258Nikolayevskiy49.6166667112.2RUTsjita01131Asia/Irkutsk
2019260Nikolayevka51.7166667128.2833333RUAmur0212Asia/Vladivostok
2019261Nikolayevka56.8666667108.2166667RUIrkutsk0330Asia/Irkutsk
2019262Nikolayevka53.6127.0333333RUAmur0207Asia/Yakutsk
2019263Nikolayevka51.0166667117.6666667RUTsjita0932Asia/Irkutsk
2019264Nikolayevka50.6128.35RUAmur0162Asia/Vladivostok
2019265Nikolayevka50.0666667127.6666667RUAmur0137Asia/Vladivostok
2019266Nikolayevka48.5547222134.7855556RUJewish Autonomous Oblast036Asia/Sakhalin
2019267Nikolayevka43.8813889132.4508333RUPrimorskiy Kray0153Asia/Vladivostok
2019268Nikolayevka43.0847222133.2044444RUPrimorskiy Kray062Asia/Vladivostok
2019270Nikola51.895104.8252778RUIrkutsk0519Asia/Irkutsk
2019271Nikitovka46.2841667134.1177778RUPrimorskiy Kray081Asia/Vladivostok
2019272Nikitovka44.8475133.3333333RUPrimorskiy Kray0111Asia/Vladivostok
2019275Nikitayevo54.6325100.6991667RUIrkutsk0466Asia/Irkutsk
2019276Nikita-Balagan71.4833333136.2166667RUSakha015Asia/Yakutsk
2019278Nikishina54.6166667105.25RUIrkutsk0649Asia/Irkutsk
2019280Nikishikha52.0333333113.6666667RUTsjita0783Asia/Irkutsk
2019281Nikiforovskiy53.9833333100.9833333RUIrkutsk0549Asia/Irkutsk
2019282Nikiforova62.4166667135.6RUSakha0291Asia/Yakutsk
2019283Nikiforova59.7333333134.8166667RUSakha0217Asia/Yakutsk
2019286Nichatka57.8333333117.6666667RUTsjita0793Asia/Yakutsk
2019288Maloluchinsk53.2155556102.5944444RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0564Asia/Irkutsk
2019289Nezhino43.4538889131.7730556RUPrimorskiy Kray015Asia/Vladivostok
2019291Nezametnoye45.9611111134.9136111RUPrimorskiy Kray0230Asia/Vladivostok
2019294Nevskoye45.7247222133.6855556RUPrimorskiy Kray094Asia/Vladivostok
2019295Nevon58.0488889102.7241667RUIrkutsk0211Asia/Irkutsk
2019296Never53.9833333124.1666667RUAmur2344478Asia/Yakutsk
2019298Nevel’skoye48.1127778134.6736111RUKhabarovsk Krai042Asia/Sakhalin
2019300Neupokoyevskoye53.45128.2833333RUAmur0263Asia/Yakutsk
2019302Nesvoyëvka43.0677778133.0991667RUPrimorskiy Kray0100Asia/Vladivostok
2019303Nesterovo52.3666667107.8833333RUBuryatiya0558Asia/Irkutsk
2019304Nesterovo51.5166667107.4666667RUBuryatiya0655Asia/Irkutsk
2019306Nesterovka44.4480556131.7608333RUPrimorskiy Kray0102Asia/Vladivostok
2019307Nesterova53.3333333102.9166667RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0506Asia/Irkutsk
2019308Nesterikha53.65109.7RUBuryatiya0498Asia/Irkutsk
2019309Neryungri56.6733333124.7141667RUSakha66320811Asia/Yakutsk
2019310Neryuktyayinsk Vtoroy60.2627778119.8913889RUSakha0133Asia/Yakutsk
2019311Neryuktyayinsk Pervyy60.2591667119.6625RUSakha0141Asia/Yakutsk
2019312Nëryuktey60.7166667116.3RUSakha0134Asia/Yakutsk
2019314Nerpo57.4633333115.3141667RUIrkutsk0460Asia/Yakutsk
2019319Nergul'49.8833333136.5666667RUKhabarovsk Krai06Asia/Sakhalin
2019320Nerenzha58.2333333125.3166667RUSakha0819Asia/Yakutsk
2019323Nerchinskiy Zavod51.3166667119.6RUTsjita3012690Asia/Irkutsk
2019326Nerchinsk51.9833333116.5833333RUTsjita15360472Asia/Irkutsk
2019328Neran54.6933333135.2783333RUKhabarovsk Krai015Asia/Yakutsk
2019330Nera64.2333333130.2666667RUSakha0564Asia/Yakutsk
2019333Nepomnyashchego59.1666667135.3333333RUKhabarovsk Krai0306Asia/Yakutsk
2019334Nepomilova57.0166667101.8RUIrkutsk0643Asia/Irkutsk
2019336Nepa59.2525108.2286111RUIrkutsk0318Asia/Irkutsk
2019339Neny53.0863889102.8113889RUIrkutsk0517Asia/Irkutsk
2019348Nemuy55.6869444136.2547222RUKhabarovsk Krai085Asia/Yakutsk
2019354Nemi47.5036111139.0694444RUKhabarovsk Krai06Asia/Sakhalin
2019359Nelyaty56.4941667115.7019444RUTsjita0530Asia/Irkutsk
2019365Nel'ma47.6469444139.1786111RUKhabarovsk Krai01Asia/Sakhalin
2019367Angarskiy53.46103.35RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0434Asia/Irkutsk
2019368Nel'keskan67.2833333121.85RUSakha0233Asia/Yakutsk
2019370Nel'kan57.6666667136.2166667RUKhabarovsk Krai0303Asia/Yakutsk
2019374Nel'gese68.0134.7RUSakha0106Asia/Yakutsk
2019376Neleger62.2666667133.45RUSakha0175Asia/Yakutsk
2019377Neleger61.5333333131.0166667RUSakha0234Asia/Yakutsk
2019378Nele63.7116.6RUSakha0169Asia/Yakutsk
2019382Nëkyunyu62.6131.5833333RUSakha0202Asia/Yakutsk
2019385Nekrasovskoye50.35128.0833333RUAmur0151Asia/Vladivostok
2019386Nekrasovo52.0333333117.6333333RUTsjita0530Asia/Irkutsk
2019387Nekrasovka50.6833333128.35RUAmur0184Asia/Vladivostok
2019388Nekrasovka48.3525135.2325RUKhabarovsk Krai915971Asia/Sakhalin
2019389Nekrasovka44.95136.55RUPrimorskiy Kray01Asia/Sakhalin
2019390Neklya52.2833333129.5833333RUAmur0237Asia/Vladivostok
2019391Nekkinka49.85136.6666667RUKhabarovsk Krai02Asia/Sakhalin
2019392Nekipelovo48.5166667133.0833333RUJewish Autonomous Oblast058Asia/Vladivostok
2019393N'ekeritte61.7133.5666667RUSakha0167Asia/Yakutsk
2019397Nyuguy50.5188889105.7525RUBuryatiya0632Asia/Irkutsk
2019403Nedokura58.6177778100.6288889RUKrasnoyarskiy Kray0161Asia/Krasnoyarsk
2019405Nechera58.6116.5RUIrkutsk0506Asia/Yakutsk
2019409Nbuucha-Kelya63.55122.75RUSakha0164Asia/Yakutsk
2019415Nazarovo57.1758333106.8975RUIrkutsk0283Asia/Irkutsk
2019416Nazarovo56.85137.1833333RUKhabarovsk Krai01080Asia/Yakutsk
2019417Nazarovka47.2333333138.7666667RUPrimorskiy Kray042Asia/Sakhalin
2019420Nayna45.7166667137.5166667RUPrimorskiy Kray098Asia/Sakhalin
2019422Naykhin49.2833333136.4666667RUKhabarovsk Krai043Asia/Sakhalin
2019425Naybatay67.1134.55RUSakha0273Asia/Yakutsk
2019426Nayba70.8463889130.7547222RUSakha023Asia/Yakutsk
2019429Naushki50.3827778106.1055556RUBuryatiya3510602Asia/Irkutsk
2019430Naumovka52.8388889105.1638889RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0548Asia/Irkutsk
2019432Naumovka54.8105.2833333RUIrkutsk0419Asia/Irkutsk
2019433Naumovka48.9833333133.4333333RUKhabarovsk Krai097Asia/Vladivostok
2019436Naumova56.0333333104.1333333RUIrkutsk0519Asia/Irkutsk
2019437Naumova53.5333333102.6RUIrkutsk0495Asia/Irkutsk
2019439Natka54.7544444100.4125RUIrkutsk0482Asia/Irkutsk
2019441Natay60.1129.2166667RUSakha0357Asia/Yakutsk
2019445Natal'ino50.9666667127.8333333RUAmur0142Asia/Vladivostok
2019446Nasymotan72.8666667123.1833333RUSakha01Asia/Yakutsk
2019449Nashata53.2427778104.4308333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0508Asia/Irkutsk
2019450Nashask50.1166667107.0833333RUBuryatiya0637Asia/Irkutsk
2019451Naryn-Talacha51.95114.85RUTsjita0716Asia/Irkutsk
2019452Naryn-Talacha51.9166667114.8666667RUTsjita0639Asia/Irkutsk
2019453Naryn-Shibir'51.9833333107.9166667RUBuryatiya0802Asia/Irkutsk
2019456Naryn50.5333333104.5638889RUBuryatiya0795Asia/Irkutsk
2019457Naryn50.5117.6333333RUTsjita0755Asia/Irkutsk
2019459Narym Bulak50.3333333115.3333333RUTsjita0679Asia/Irkutsk
2019464Narin-Kunduy50.0333333107.2RUBuryatiya0630Asia/Irkutsk
2019465Narin-Atsagat52.0166667108.25RUBuryatiya0651Asia/Irkutsk
2019466Narin52.0666667109.2833333RUBuryatiya0755Asia/Irkutsk
2019467Narin51.75109.0833333RUBuryatiya0775Asia/Irkutsk
2019468Narin51.3333333108.2333333RUBuryatiya0971Asia/Irkutsk
2019469Malyy Naryn50.6566667105.1388889RUBuryatiya0858Asia/Irkutsk
2019471Nareny53.2291667102.8016667RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0511Asia/Irkutsk
2019472Narechnoye43.5666667132.45RUPrimorskiy Kray0282Asia/Vladivostok
2019474Narasun50.0897222112.9752778RUTsjita0765Asia/Irkutsk
2019478Naran53.3333333103.1833333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0557Asia/Irkutsk
2019487Namy69.5169444132.2311111RUSakha0110Asia/Yakutsk
2019488Namtsy62.7161111129.6658333RUSakha798074Asia/Yakutsk
2019489Namto-Gol50.7102.85RUBuryatiya01265Asia/Irkutsk
2019490Namtsyr62.2027778129.4730556RUSakha0218Asia/Yakutsk
2019492Namskiy60.6113.5666667RUSakha0350Asia/Yakutsk
2019493Namskaya63.0666667120.8333333RUSakha0197Asia/Yakutsk
2019494Nammara-Terde62.4133.7RUSakha0227Asia/Yakutsk
2019495Naminga56.5861111118.5188889RUTsjita01495Asia/Yakutsk
2019496Nametar'60.2134.6333333RUSakha0195Asia/Yakutsk
2019500Namana60.7166667121.15RUSakha0354Asia/Yakutsk
2019502Namag51.1833333106.3RUBuryatiya0547Asia/Irkutsk
2019503Namag50.6563889105.3297222RUBuryatiya0790Asia/Irkutsk
2019504Nalyur53.5666667103.1833333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0493Asia/Irkutsk
2019506Naly63.7833333120.5833333RUSakha0145Asia/Yakutsk
2019511Nalimskoye52.0333333119.5666667RUTsjita0621Asia/Irkutsk
2019515Nalgekan52.75116.9RUTsjita0670Asia/Irkutsk
2019516Nal'dykan56.6833333122.2666667RUSakha01207Asia/Yakutsk
2019517Nal'dy50.7833333133.3833333RUKhabarovsk Krai0851Asia/Sakhalin
2019518Nalbagar60.5127.9RUSakha0432Asia/Yakutsk
2019523Nakhtakhe46.8666667138.4333333RUPrimorskiy Kray029Asia/Sakhalin
2019524Nakhon71.85101.95RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug024Asia/Yakutsk
2019528Nakhodka42.8333333132.8947222RUPrimorskiy Kray1469203Asia/Vladivostok
2019529Nakhimovka44.6377778133.1236111RUPrimorskiy Kray0148Asia/Vladivostok
2019530Nakanno62.9008333108.4508333RUIrkutsk0218Asia/Yakutsk
2019534Nagornyy55.9666667124.95RUSakha147855Asia/Yakutsk
2019535Nagornyy54.95113.3166667RUBuryatiya01336Asia/Irkutsk
2019536Nagornyy51.9666667116.5833333RUTsjita0460Asia/Irkutsk
2019537Nagornoye48.6047222135.0666667RUKhabarovsk Krai0111Asia/Sakhalin
2019538Nagornoye46.3377778134.3938889RUPrimorskiy Kray098Asia/Vladivostok
2019540Nagibovo47.7472222131.5375RUJewish Autonomous Oblast061Asia/Vladivostok
2019541Nagalyk53.1069444105.3063889RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0696Asia/Irkutsk
2019543Nadëzhnyy57.6126.0166667RUSakha01274Asia/Yakutsk
2019544Nadëzhnyy54.3333333122.5666667RUAmur0604Asia/Yakutsk
2019545Nadëzhnyy54.2666667112.0666667RUBuryatiya01274Asia/Irkutsk
2019547Nadezhdinskoye48.3133.1833333RUJewish Autonomous Oblast043Asia/Vladivostok
2019549Nadezhdinskiy55.4833333113.5666667RUBuryatiya01332Asia/Irkutsk
2019550Nadezhdinskiy52.25115.0166667RUTsjita0786Asia/Irkutsk
2019551Nadezhdinskiy49.9666667111.9RUTsjita01160Asia/Irkutsk
2019553Nadeino51.55107.65RUBuryatiya0653Asia/Irkutsk
2019556Nadarovskiy49.85116.9833333RUTsjita0711Asia/Irkutsk
2019557Nadarovka46.4666667134.25RUPrimorskiy Kray095Asia/Vladivostok
2019559Nachin52.4166667119.0666667RUTsjita0770Asia/Irkutsk
2019562Naan51.1333333136.5833333RUKhabarovsk Krai074Asia/Sakhalin
2019565Peschanyy43.18131.7733333RUPrimorskiy Kray0-9999Asia/Vladivostok
2019566Mysovka43.2166667134.3833333RUPrimorskiy Kray013Asia/Vladivostok
2019569Mys Krest62.5833333135.5833333RUSakha0111Asia/Yakutsk
2019570Mys54.0230556106.3891667RUIrkutsk0577Asia/Irkutsk
2019571Myryla61.85133.6666667RUSakha0135Asia/Yakutsk
2019573Myraan61.6333333133.05RUSakha0187Asia/Yakutsk
2019574Mynyya66.4333333132.9RUSakha0187Asia/Yakutsk
2019576Myngay67.65134.3RUSakha0178Asia/Yakutsk
2019577Myndagay61.6530556133.1922222RUSakha0142Asia/Yakutsk
2019579Myl'nikova50.7666667106.7RUBuryatiya0550Asia/Irkutsk
2019584Myla50.7388889103.4325RUBuryatiya01242Asia/Irkutsk
2019585Mygzha52.3333333117.4166667RUTsjita0658Asia/Irkutsk
2019589Myandala61.2166667130.2RUSakha0213Asia/Yakutsk
2019590Myakyari62.3333333130.65RUSakha0173Asia/Yakutsk
2019592Muzhinay54.9108.9RUBuryatiya0454Asia/Irkutsk
2019600Muya56.4588889115.6622222RUBuryatiya0481Asia/Irkutsk
2019603Mutuguy61.0132.3333333RUSakha0184Asia/Yakutsk
2019605Mutoray61.3219444100.4875RUEvenkiyskiy Avtonomnyy Okrug0319Asia/Krasnoyarsk
2019607Mutina58.6297222110.0219444RUIrkutsk0211Asia/Irkutsk
2019609Mutagou47.7833333135.5833333RUKhabarovsk Krai0215Asia/Sakhalin
2019612Mustafa61.75138.3333333RUSakha01230Asia/Yakutsk
2019614Muskel'61.4137.2RUSakha0468Asia/Yakutsk
2019616Mushkyr54.9333333111.2RUBuryatiya0584Asia/Irkutsk
2019621Mur'ya60.7361111115.2847222RUSakha0189Asia/Yakutsk
2019622Muruy53.8333333103.1333333RUUst'-Ordynskiy Buryatskiy Avtonomnyy Okrug0488Asia/Irkutsk
2019623Muruy53.3438889102.0177778RUIrkutsk0552Asia/Irkutsk

Data in the table was imported from geonames.org.
The data is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License.
Creative Commons Attribution 3.0