panthema / 2007 / stx-exparser / csvfilter / geonames-RU-126000

CSV Data Filter - Cities in Russia

Datafile:geonames-RU.csv
Filter:
Sort Column:

geonameidnamelatitudelongitudecountryadmin1admin2populationelevationgtopo30timezone
Offsets: 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 95000 96000 97000 98000 99000 100000 101000 102000 103000 104000 105000 106000 107000 108000 109000 110000 111000 112000 113000 114000 115000 116000 117000 118000 119000 120000 121000 122000 123000 124000 125000 126000 127000 128000 129000 130000 131000 132000 133000 134000 135000 136000 137000 138000 139000 140000 141000 142000 143000 144000 145000 146000 147000 148000 149000 150000 151000 152000 153000 154000 155000 156000 157000
1496304Oktyabr'skiy57.533333387.05RUTomsk0128Asia/Krasnoyarsk
1496305Oktyabr'skiy56.636666760.8319444RUSverdlovsk0276Asia/Yekaterinburg
1496306Oktyabr'skaya69.533333386.95RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug088Asia/Krasnoyarsk
1496307Oktyabr'skaya56.0568.1RUTjumen0137Asia/Omsk
1496308Oktyabr'sk54.583333385.0333333RUKemerovo0393Asia/Novosibirsk
1496309Oktyabrëvka56.283333391.7166667RUKrasnoyarskiy Kray0310Asia/Krasnoyarsk
1496310Oktyabrëvka54.392.5666667RUKrasnoyarskiy Kray0434Asia/Krasnoyarsk
1496321Oktyabr'58.322562.2016667RUSverdlovsk0129Asia/Yekaterinburg
1496322Oktyabr'55.94563.3372222RUKurgan0143Asia/Yekaterinburg
1496323Oktyabr'54.583333384.1833333RUNovosibirsk0314Asia/Novosibirsk
1496324Oktyabr'53.5579.75RUAltayskiy Kray0147Asia/Novosibirsk
1496326Okraynyy55.9599.55RUIrkutsk0271Asia/Krasnoyarsk
1496329Okoneshnikovo54.833333375.0833333RUOmsk5501111Asia/Omsk
1496333Okhteur'ye60.977222278.9841667RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug044Asia/Novosibirsk
1496336Okhotnikovo55.9574.8RUOmsk0159Asia/Omsk
1496337Okhorzina58.283333361.7RUSverdlovsk090Asia/Yekaterinburg
1496341Okchary51.496.5666667RURespublika Tyva01454Asia/Irkutsk
1496342Okatova56.191944462.1166667RUKurgan0164Asia/Yekaterinburg
1496346Ogurtsy56.533055695.9072222RUKrasnoyarskiy Kray0238Asia/Krasnoyarsk
1496348Ogur55.355833391.8633333RUKrasnoyarskiy Kray0327Asia/Krasnoyarsk
1496349Ogryzkovo56.583333372.3333333RUOmsk0128Asia/Omsk
1496350Ogorodnoye57.872.2666667RUOmsk0106Asia/Omsk
1496351Ogon'ki56.0596.9RUKrasnoyarskiy Kray0401Asia/Krasnoyarsk
1496352Ogon'ki55.466388991.8447222RUKrasnoyarskiy Kray0414Asia/Krasnoyarsk
1496353Ogonëk56.133333364.1166667RUKurgan0135Asia/Yekaterinburg
1496357Ogni51.983.5166667RUAltayskiy Kray0319Asia/Novosibirsk
1496358Ognëv Yar58.333333376.6333333RUTomsk0113Asia/Omsk
1496359Ognëvskoye56.112777861.5161111RUTsjeljabinsk0178Asia/Yekaterinburg
1496360Ognëvskiy54.216666784.1666667RUNovosibirsk0287Asia/Novosibirsk
1496361Ognëvka50.2585.5166667RUAltay01056Asia/Novosibirsk
1496362Ognëva Zaimka54.290833383.7408333RUNovosibirsk0254Asia/Novosibirsk
1496363Ognëvo55.771666769.3141667RUTjumen0104Asia/Omsk
1496364Ognëva51.1593.8666667RURespublika Tyva01264Asia/Krasnoyarsk
1496367Oglukhino55.866666771.7833333RUOmsk0127Asia/Omsk
1496368Oglukhina56.8576.6833333RUNovosibirsk0122Asia/Omsk
1496373Odoyevskiy55.566666786.9166667RUKemerovo0366Asia/Novosibirsk
1496375Odino56.966666770.6166667RUTjumen059Asia/Omsk
1496376Odina-Yevsina56.683333368.3RUTjumen0109Asia/Omsk
1496377Odinarskiye57.570.4666667RUTjumen063Asia/Omsk
1496378Odina57.383333362.15RUSverdlovsk0123Asia/Yekaterinburg
1496379Odina56.133333366.0333333RUTjumen080Asia/Yekaterinburg
1496380Odesskoye54.216666772.9666667RUOmsk6025120Asia/Omsk
1496382Ochury53.169166791.6463889RURespublika Khakasiya0283Asia/Krasnoyarsk
1496383Ochkino54.723055676.6030556RUNovosibirsk0109Asia/Omsk
1496384Ochimkiny60.7572.8666667RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug068Asia/Omsk
1496388Ob”yezdnoy52.433333382.0333333RUAltayskiy Kray0276Asia/Novosibirsk
1496390Obutkovskoye55.300555667.3741667RUKurgan0147Asia/Omsk
1496391Obukhovskoye56.831944462.6166667RUSverdlovsk0103Asia/Yekaterinburg
1496392Obukhovo55.081944465.3886111RUKurgan0150Asia/Yekaterinburg
1496393Obukhovo54.166666784.9166667RUAltayskiy Kray0266Asia/Novosibirsk
1496395Obskoye53.666666781.6833333RUAltayskiy Kray0120Asia/Novosibirsk
1496396Obskoy57.733333383.3833333RUTomsk0118Asia/Novosibirsk
1496397Obskoy55.474722283.4502778RUNovosibirsk0163Asia/Novosibirsk
1496398Priobskiy55.070277882.7658333RUNovosibirsk088Asia/Novosibirsk
1496400Obskoy66.721388966.2261111RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug080Asia/Yekaterinburg
1496401Obryv57.4588.35RUTomsk0157Asia/Krasnoyarsk
1496402Obryadovka54.766111165.2563889RUKurgan0185Asia/Yekaterinburg
1496404Obroskovo58.162.8RUSverdlovsk0124Asia/Yekaterinburg
1496406Obraztsovo56.366666778.2666667RUNovosibirsk0123Asia/Novosibirsk
1496407Oboznyy53.866666782.4RUNovosibirsk0158Asia/Novosibirsk
1496408Oboyanovka56.355555687.6191667RUKemerovo0136Asia/Krasnoyarsk
1496409Oboto52.733333399.5666667RUBuryatiya01437Asia/Irkutsk
1496410Obmenovo55.633055666.0741667RUKurgan0141Asia/Yekaterinburg
1496411Oblovo52.616666783.6166667RUAltayskiy Kray0162Asia/Novosibirsk
1496413Oblepikha55.6598.4666667RUIrkutsk0346Asia/Krasnoyarsk
1496414Oblavka55.4597.8333333RUIrkutsk0323Asia/Krasnoyarsk
1496415Obil'nyy51.315277860.8347222RUOrenburg0321Asia/Yekaterinburg
1496417Obanino54.841944464.6522222RUKurgan096Asia/Yekaterinburg
1496418Obalykul'53.7573.4833333RUOmsk0122Asia/Omsk
1496419Obabkova55.808055665.3144444RUKurgan0116Asia/Yekaterinburg
1496421Ob’54.991388982.7175RUNovosibirsk2423893Asia/Novosibirsk
1496426Nyurol'skiy58.966666778.0833333RUTomsk056Asia/Novosibirsk
1496428Nyurkoy60.283333368.4RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug042Asia/Omsk
1496431Nyul'yadrovo60.416666784.5833333RUTomsk0123Asia/Novosibirsk
1496433Nyukhalovka56.533333374.5RUOmsk074Asia/Omsk
1496434Nyuglamkina60.633333374.1RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug043Asia/Omsk
1496437Nymzas52.788.3RUKemerovo0539Asia/Krasnoyarsk
1496438Nymvozhgort64.963.8666667RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug031Asia/Yekaterinburg
1496441Nyda66.624722272.9227778RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug04Asia/Omsk
1496447Nyashino55.871944468.0775RUTjumen0121Asia/Omsk
1496450Nyaru-Sale68.516666767.75RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug0-9999Asia/Yekaterinburg
1496463Nyangort65.564.6666667RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug04Asia/Yekaterinburg
1496466Nyamboyto67.016666780.3666667RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug06Asia/Novosibirsk
1496468Nyalotalt62.160.4RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug0122Asia/Yekaterinburg
1496470Nyalinskoye61.290833369.5561111RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug023Asia/Omsk
1496472Nyaksimvol'62.426388960.8683333RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug040Asia/Yekaterinburg
1496476Nyagan'62.140555665.3936111RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug5213741Asia/Yekaterinburg
1496478Nyadver67.066666761.7RUNenetskiy Avtonomnyy Okrug061Asia/Yekaterinburg
1496487Nurtey54.383333399.9666667RUIrkutsk0620Asia/Irkutsk
1496490Nurki54.433333375.25RUOmsk098Asia/Omsk
1496494Numto63.666666771.3333333RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug0116Asia/Omsk
1496495Numgi66.649444472.9836111RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug01Asia/Omsk
1496496Nulevoy Piket57.776666785.1508333RUTomsk069Asia/Novosibirsk
1496497Nul'chak51.783333386.2RUAltay0710Asia/Novosibirsk
1496499Nugumanovo55.491111161.7933333RUTsjeljabinsk0178Asia/Yekaterinburg
1496502Noyba60.4592.4RUKrasnoyarskiy Kray0296Asia/Krasnoyarsk
1496503Noyabr'sk63.166666775.6166667RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug0128Asia/Omsk
1496504Noy55.547222294.2763889RUKrasnoyarskiy Kray0426Asia/Krasnoyarsk
1496505Novyy Zavod56.454166761.8619444RUSverdlovsk0162Asia/Yekaterinburg
1496506Novyy Vostok55.883333384.9666667RUKemerovo0109Asia/Novosibirsk
1496507Novyy Vostok52.366666779.4833333RUAltayskiy Kray0134Asia/Novosibirsk
1496508Novyy Vokzal54.519166780.6330556RUNovosibirsk0166Asia/Novosibirsk
1496509Novyy Vasyugan58.566666776.4833333RUTomsk087Asia/Omsk
1496510Novyy Urez55.977.2666667RUNovosibirsk0117Asia/Omsk
1496511Novyy Urengoy66.083333376.6333333RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug9421245Asia/Omsk
1496513Novyy Ural53.410277860.7616667RUTsjeljabinsk0277Asia/Yekaterinburg
1496514Novyy Turtas58.701111169.5691667RUTjumen055Asia/Omsk
1496515Novyy Tursun54.772.3333333RUOmsk0118Asia/Omsk
1496516Novyy Trud57.427777888.0036111RUTomsk0162Asia/Krasnoyarsk
1496517Novyy Timershik57.594444492.0680556RUKrasnoyarskiy Kray0192Asia/Krasnoyarsk
1496518Novyy Tevriz59.148333377.5377778RUTomsk062Asia/Novosibirsk
1496519Novyy Tartas55.677576.6930556RUNovosibirsk096Asia/Omsk
1496520Novyy Tap57.041944467.7580556RUTjumen077Asia/Omsk
1496521Novyy Svet55.116666774.85RUOmsk0108Asia/Omsk
1496522Novyy Svet52.9586.1666667RUAltayskiy Kray0273Asia/Novosibirsk
1496523Novyy Stroy55.233333371.9666667RUOmsk0116Asia/Omsk
1496524Novyy Stan59.083333388.25RUTomsk0111Asia/Krasnoyarsk
1496525Novyy Silish55.9576.0RUNovosibirsk0128Asia/Omsk
1496526Novyy Sharap54.413333382.0388889RUNovosibirsk0131Asia/Novosibirsk
1496527Novyy Shag51.583.25RUAltayskiy Kray0361Asia/Novosibirsk
1496528Novyy Satysh57.867777892.2258333RUKrasnoyarskiy Kray0195Asia/Krasnoyarsk
1496529Novyy Rudnik60.883333360.3833333RUSverdlovsk0252Asia/Yekaterinburg
1496531Novyy Put'56.163611193.4669444RUKrasnoyarskiy Kray0164Asia/Krasnoyarsk
1496532Novyy Put'55.466666761.0666667RUTsjeljabinsk0244Asia/Yekaterinburg
1496533Novyy Put'51.7586.2166667RUAltay0681Asia/Novosibirsk
1496535Novyy Port67.683333372.9333333RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug0-9999Asia/Omsk
1496536Novyy Poros55.317583.4419444RUNovosibirsk0138Asia/Novosibirsk
1496537Novyy Nazym61.583333368.7833333RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug029Asia/Omsk
1496538Novyy Mir55.33564.4994444RUKurgan0158Asia/Yekaterinburg
1496539Novyy Mir54.141111161.3761111RUTsjeljabinsk0194Asia/Yekaterinburg
1496540Novyy Mir53.448611160.5286111RUTsjeljabinsk0290Asia/Yekaterinburg
1496541Novyy Mir51.7581.65RUAltayskiy Kray0173Asia/Novosibirsk
1496542Novyy Mayzass56.57576.9563889RUNovosibirsk094Asia/Omsk
1496543Novyy Lyabit-Lor65.166666765.0833333RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug016Asia/Yekaterinburg
1496544Malyy Kunashak55.739444461.1158333RUTsjeljabinsk0226Asia/Yekaterinburg
1496545Novyy Kumlyak54.469166760.445RUTsjeljabinsk0320Asia/Yekaterinburg
1496546Bol'shoy Korchugan55.211388985.3919444RUKemerovo0267Asia/Novosibirsk
1496547Novyy Konkul'56.172.0833333RUOmsk090Asia/Omsk
1496548Novyy Kiyevat65.233333364.8RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug01Asia/Yekaterinburg
1496549Novyy Khinguy54.8599.4RUIrkutsk0536Asia/Irkutsk
1496550Novyy Kavdyk56.866.3333333RUTjumen054Asia/Yekaterinburg
1496551Novyy Katysh59.516666766.7166667RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug031Asia/Yekaterinburg
1496552Novokarasuk53.596666777.3880556RUNovosibirsk0118Asia/Omsk
1496553Novyy Islam57.533888991.9116667RUKrasnoyarskiy Kray0193Asia/Krasnoyarsk
1496554Novyy Imber59.264166782.6080556RUTomsk068Asia/Novosibirsk
1496555Novyy Igol57.433333376.3833333RUTomsk0146Asia/Omsk
1496556Novyy Gorodok59.899444490.3947222RUKrasnoyarskiy Kray063Asia/Krasnoyarsk
1496557Novyye Yurty57.183333365.55RUTjumen051Asia/Yekaterinburg
1496558Novyye Shogany64.066666763.8666667RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug026Asia/Yekaterinburg
1496560Novyye Peski55.778611163.9002778RUKurgan0152Asia/Yekaterinburg
1496561Novyye Lokti56.017569.0491667RUTjumen0139Asia/Omsk
1496562Novyye Krivki57.663888961.3725RUSverdlovsk0154Asia/Yekaterinburg
1496563Novyye Klyuchi53.266666781.7166667RUAltayskiy Kray0227Asia/Novosibirsk
1496564Novyye Karymkary62.016666767.3RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug024Asia/Yekaterinburg
1496565Novyye Baydary54.939444465.8588889RUKurgan0167Asia/Yekaterinburg
1496566Novyy Dom69.566666763.8666667RUNenetskiy Avtonomnyy Okrug011Asia/Yekaterinburg
1496567Novyy Byt56.188055661.9058333RUSverdlovsk0119Asia/Yekaterinburg
1496568Novyy Bug53.778.0833333RUNovosibirsk0118Asia/Novosibirsk
1496569Novyy Aul55.283333371.4RUOmsk0120Asia/Omsk
1496570Novyy Arakchinskiy57.383333365.5666667RUTjumen055Asia/Yekaterinburg
1496571Novyy60.666666760.5333333RUSverdlovsk082Asia/Yekaterinburg
1496572Novyy59.716666760.8RUSverdlovsk0124Asia/Yekaterinburg
1496573Novyy55.6586.65RUKemerovo0361Asia/Novosibirsk
1496574Novyy55.633333382.1RUNovosibirsk0135Asia/Novosibirsk
1496575Novyy54.7586.25RUKemerovo0265Asia/Novosibirsk
1496576Novyy52.323333360.3988889RUTsjeljabinsk0327Asia/Yekaterinburg
1496577Novys63.533333365.1RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug031Asia/Yekaterinburg
1496578Novinskaya63.586388965.0958333RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug03Asia/Yekaterinburg
1496579Novozyryanovo53.810277884.9027778RUAltayskiy Kray0179Asia/Novosibirsk
1496580Novozyryanka53.432222284.8263889RUAltayskiy Kray0242Asia/Novosibirsk
1496581Novozykovo52.166666786.1833333RUAltayskiy Kray0247Asia/Novosibirsk
1496582Novo-Znamenskiy52.583333378.6333333RUAltayskiy Kray0139Asia/Novosibirsk
1496583Novoznamenskiy51.666666782.2833333RUAltayskiy Kray0247Asia/Novosibirsk
1496584Novoznamenka54.616666771.6166667RUOmsk074Asia/Omsk
1496586Novozheyevka54.771.2833333RUOmsk0121Asia/Omsk
1496588Novaya Zaimka56.486944466.9216667RUTjumen4202110Asia/Omsk
1496589Novozaborka55.651944465.8147222RUKurgan0122Asia/Yekaterinburg
1496590Novoyugino58.992777880.5766667RUTomsk048Asia/Novosibirsk
1496591Novoye Yur'yevo55.233333374.25RUOmsk0121Asia/Omsk
1496592Novoye Tulyakovo55.933333361.4333333RUTsjeljabinsk0196Asia/Yekaterinburg
1496593Novoyetkul'skiy53.861944460.8819444RUTsjeljabinsk0274Asia/Yekaterinburg
1496594Novoye Selo54.966666774.6RUOmsk0127Asia/Omsk
1496595Novoyerudinskiy59.783611193.4838889RUKrasnoyarskiy Kray0445Asia/Krasnoyarsk
1496596Novoyermakovka57.0574.7833333RUOmsk078Asia/Omsk
1496597Novoye Pole55.083333372.75RUOmsk0103Asia/Omsk
1496598Lesosibirsk58.293055692.3944444RUKrasnoyarskiy Kray0107Asia/Krasnoyarsk
1496599Novoyeniseyka53.165277891.5058333RURespublika Khakasiya0301Asia/Krasnoyarsk
1496600Novoye Medyankino59.570277860.6186111RUSverdlovsk074Asia/Yekaterinburg
1496601Novo-Yemal'chinskiy57.616666765.0RUTjumen098Asia/Yekaterinburg
1496602Novoye Lybayevo56.490833366.3511111RUTjumen058Asia/Yekaterinburg
1496603Novoyelovka55.940555682.6566667RUNovosibirsk0110Asia/Novosibirsk
1496604Novoyelovka53.907583.3230556RUAltayskiy Kray0172Asia/Novosibirsk
1496605Novoyelovka53.05584.9594444RUAltayskiy Kray0250Asia/Novosibirsk
1496606Novoyelizarovo55.966666778.8333333RUNovosibirsk0121Asia/Novosibirsk
1496607Novo-Yelbashinskiy54.783333383.5333333RUNovosibirsk0265Asia/Novosibirsk
1496608Novoyelanka56.833333377.1333333RUNovosibirsk0104Asia/Omsk
1496609Novoye Kurmanovo55.535833361.7394444RUTsjeljabinsk0187Asia/Yekaterinburg
1496610Novoye Kazykbayevo55.966666761.4166667RUTsjeljabinsk0181Asia/Yekaterinburg
1496611Novoyekaterinovka54.433333373.4333333RUOmsk0108Asia/Omsk
1496612Novoyegor'yevskoye51.766666780.8833333RUAltayskiy Kray0235Asia/Novosibirsk
1496613Novoye58.883333368.6666667RUTjumen026Asia/Omsk
1496614Novoyarkovskiy54.716666779.6166667RUNovosibirsk0122Asia/Novosibirsk
1496615Novoyarkovo57.6571.45RUOmsk059Asia/Omsk
1496616Novoyarkovo54.926944478.09RUNovosibirsk0113Asia/Novosibirsk
1496617Novoyarki53.597777880.8708333RUAltayskiy Kray0191Asia/Novosibirsk
1496618Novoyagodnyy54.479.8333333RUNovosibirsk0145Asia/Novosibirsk
1496619Novoyagodnoye57.366666773.5166667RUOmsk050Asia/Omsk
1496620Novovoznesenskiy53.866666779.5666667RUNovosibirsk0173Asia/Novosibirsk
1496621Novovoznesenskiy53.1579.2RUAltayskiy Kray0130Asia/Novosibirsk
1496622Novovoznesenka55.366666775.9166667RUNovosibirsk0119Asia/Omsk
1496623Novovoznesenka52.279.1833333RUAltayskiy Kray0147Asia/Novosibirsk
1496624Novovoskresenka54.094444483.0594444RUNovosibirsk0210Asia/Novosibirsk
1496625Novovinnitskoye51.568333360.0366667RUOrenburg0284Asia/Yekaterinburg
1496626Novovilkiny57.8576.1RUTomsk0121Asia/Omsk
1496627Novovesëlovskiy53.9578.6RUNovosibirsk0109Asia/Novosibirsk
1496628Novovasil'yevka57.573.85RUOmsk0103Asia/Omsk
1496629Novovasil'yevka55.258055693.5263889RUKrasnoyarskiy Kray0431Asia/Krasnoyarsk
1496630Novovasil'yevka54.916666774.3833333RUOmsk0112Asia/Omsk
1496631Novovasil'yevka53.479.6333333RUAltayskiy Kray0176Asia/Novosibirsk
1496633Novovarshavka54.183333374.7RUOmsk648779Asia/Omsk
1496634Novovarnenskiy Vtoroy53.261.6833333RUTsjeljabinsk0227Asia/Yekaterinburg
1496636Novouyka57.028611175.1888889RUOmsk0101Asia/Omsk
1496637Novo-Uval'skiy53.866666781.2833333RUAltayskiy Kray0119Asia/Novosibirsk
1496638Novouspenka56.770555696.3230556RUKrasnoyarskiy Kray0268Asia/Krasnoyarsk
1496639Novouspenka56.633333384.1833333RUTomsk066Asia/Novosibirsk
1496640Novouspenka56.382222283.4144444RUTomsk0106Asia/Novosibirsk
1496641Novousol'tsevo53.784.5666667RUAltayskiy Kray0239Asia/Novosibirsk
1496642Novourskiy54.586.0166667RUKemerovo0171Asia/Novosibirsk
1496643Novoural'skiy54.366666774.1166667RUOmsk0104Asia/Omsk
1496644Novoural'sk54.2574.2RUOmsk0129Asia/Omsk
1496645Novouralka59.083333379.2166667RUTomsk059Asia/Novosibirsk
1496646Novoukrainskiy53.752777860.8819444RUTsjeljabinsk0262Asia/Yekaterinburg
1496647Novotyumentsevskiy53.333333381.5833333RUAltayskiy Kray0166Asia/Novosibirsk
1496648Novo-Tyumentsevo53.066666780.1833333RUAltayskiy Kray0118Asia/Novosibirsk
1496649Novotyukalinka59.033333379.25RUTomsk073Asia/Novosibirsk
1496650Novotyryshkino55.285555682.4RUNovosibirsk0106Asia/Novosibirsk
1496651Novotyryshkino52.184.9RUAltayskiy Kray0193Asia/Novosibirsk
1496652Novaya Tura58.666666760.105RUSverdlovsk0185Asia/Yekaterinburg
1496653Novotsibermanovka53.379.8166667RUAltayskiy Kray0142Asia/Novosibirsk
1496654Novotsaritsyno54.666666771.9394444RUOmsk092Asia/Omsk
1496655Novotroitskoye59.562.6333333RUSverdlovsk086Asia/Yekaterinburg
1496656Novotroitskoye56.883333373.5166667RUOmsk079Asia/Omsk
1496657Novotroitskoye56.876.6RUNovosibirsk0129Asia/Omsk
1496658Novotroitskoye56.683333374.9RUOmsk0134Asia/Omsk
1496659Novotroitskoye56.537777892.7011111RUKrasnoyarskiy Kray0257Asia/Krasnoyarsk
1496660Novotroitskoye56.416666773.3333333RUOmsk0107Asia/Omsk
1496661Novotroitskoye55.873.0666667RUOmsk0105Asia/Omsk
1496662Novotroitskoye55.6766.4477778RUKurgan0109Asia/Yekaterinburg
1496663Novo-Troitskoye55.533333373.9666667RUOmsk0125Asia/Omsk
1496664Novotroitskoye55.400277868.0405556RUKurgan0134Asia/Omsk
1496665Novotroitskoye55.266666773.15RUOmsk098Asia/Omsk
1496666Novotroitskoye54.541666792.5336111RUKrasnoyarskiy Kray0413Asia/Krasnoyarsk
1496667Novotroitsk53.903611183.7411111RUAltayskiy Kray0141Asia/Novosibirsk
1496668Novotroitskoye53.871666791.7925RUKrasnoyarskiy Kray0310Asia/Krasnoyarsk
1496669Novotroitskoye52.666666780.1666667RUAltayskiy Kray0150Asia/Novosibirsk
1496670Novotroitskoye51.8583.3333333RUAltayskiy Kray0485Asia/Novosibirsk
1496671Novotroitsk51.755833387.0944444RUAltay0452Asia/Novosibirsk
1496673Novo-Troitskiy54.333333360.8333333RUTsjeljabinsk0303Asia/Yekaterinburg
1496674Novotroitskiy56.2590.5166667RUKrasnoyarskiy Kray0208Asia/Krasnoyarsk
1496675Novotroitskiy55.875.0833333RUOmsk0121Asia/Omsk
1496676Novotroitskiy55.333333376.0RUNovosibirsk0121Asia/Omsk
1496677Novotroitskiy54.968333361.0805556RUTsjeljabinsk0261Asia/Yekaterinburg
1496678Novotroitskiy54.983.3833333RUNovosibirsk0235Asia/Novosibirsk
1496679Novotroitskiy54.866666772.0RUOmsk0114Asia/Omsk
1496680Novotroitsk54.194166771.4219444RUOmsk0127Asia/Omsk
1496681Novotroitskiy53.766666778.8833333RUNovosibirsk0138Asia/Novosibirsk
1496682Novotroitskiy53.566666778.3RUNovosibirsk0110Asia/Novosibirsk
1496683Novotroitskiy53.316666781.75RUAltayskiy Kray0227Asia/Novosibirsk
1496685Novotroitskaya Pervaya55.075.6833333RUNovosibirsk0110Asia/Omsk
1496686Novotroitskoye57.627592.0447222RUKrasnoyarskiy Kray0188Asia/Krasnoyarsk
1496687Novotroitskaya56.983333374.6666667RUOmsk0107Asia/Omsk
1496688Novotroitskaya56.166666774.35RUOmsk0103Asia/Omsk
1496690Novotroitsk55.458333395.3305556RUKrasnoyarskiy Kray0313Asia/Krasnoyarsk
1496691Novotroitsk55.365555690.8708333RUKrasnoyarskiy Kray0401Asia/Krasnoyarsk
1496692Novotroitskaya53.192.2833333RUKrasnoyarskiy Kray0394Asia/Krasnoyarsk
1496693Novotroitsk57.598888993.5619444RUKrasnoyarskiy Kray0209Asia/Krasnoyarsk
1496694Novotroitskoye57.501388966.5897222RUTjumen068Asia/Yekaterinburg
1496695Novotroitskoye56.948055683.9408333RUTomsk091Asia/Novosibirsk
1496696Safronovka56.356944483.9077778RUTomsk083Asia/Novosibirsk
1496697Novotroitsk56.185277878.6766667RUNovosibirsk0131Asia/Novosibirsk
1496698Novotroitsk55.866666787.3833333RUKemerovo0237Asia/Krasnoyarsk
1496699Novotroitsk55.599722283.2755556RUNovosibirsk089Asia/Novosibirsk
1496700Novotroitskoye53.146111191.0544444RURespublika Khakasiya0399Asia/Krasnoyarsk
1496701Novotroitsk52.886.7333333RUAltayskiy Kray0248Asia/Novosibirsk
1496702Novotroitsa56.916666785.9833333RUTomsk0124Asia/Novosibirsk
1496703Novotravnoye55.92569.2463889RUTjumen070Asia/Omsk
1496704Novotravinskiy54.1979.5366667RUNovosibirsk0154Asia/Novosibirsk
1496705Novotolchino55.266666778.7333333RUNovosibirsk0133Asia/Novosibirsk
1496706Novotimofeyevka54.346666771.5694444RUOmsk0120Asia/Omsk
1496707Novotemirskiy53.681666760.1472222RUTsjeljabinsk0369Asia/Yekaterinburg
1496708Novotelegino54.6573.65RUOmsk095Asia/Omsk
1496709Novotarlygan57.488.45RUTomsk0145Asia/Krasnoyarsk
1496710Novotaraba53.485.3RUAltayskiy Kray0226Asia/Novosibirsk
1496711Novotandovo55.096666777.9483333RUNovosibirsk0111Asia/Novosibirsk
1496712Novotagilka55.247222260.1880556RUTsjeljabinsk0305Asia/Yekaterinburg
1496713Novosvobodnyy53.416666779.8333333RUAltayskiy Kray0189Asia/Novosibirsk
1496714Novosvinino54.366666791.6833333RUKrasnoyarskiy Kray0209Asia/Krasnoyarsk
1496715Novo-Svetlyy51.766666785.5166667RUAltayskiy Kray0707Asia/Novosibirsk
1496716Novostroyka56.186.25RUKemerovo0188Asia/Novosibirsk
1496717Novostroyka53.116666787.65RUKemerovo0544Asia/Novosibirsk
1496718Novostroyka53.895277882.2647222RUNovosibirsk0170Asia/Novosibirsk
1496719Novostroy55.233333372.0166667RUOmsk0123Asia/Omsk
1496720Novostenino60.033333363.3166667RUSverdlovsk070Asia/Yekaterinburg
1496721Estonka55.587583.9019444RUNovosibirsk0138Asia/Novosibirsk
1496722Novospassk55.1278.1833333RUNovosibirsk0116Asia/Novosibirsk
1496724Novospassk59.278.1833333RUTomsk073Asia/Novosibirsk
1496725Novosovetskiy51.833333380.95RUAltayskiy Kray0238Asia/Novosibirsk
1496726Novoye Sotrino59.382777861.2605556RUSverdlovsk097Asia/Yekaterinburg
1496727Novosos'vinskiy64.1565.35RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug016Asia/Yekaterinburg
1496728Novososedovo54.643055683.9775RUNovosibirsk0150Asia/Novosibirsk
1496729Novosoroch'ye55.033333371.0333333RUOmsk0117Asia/Omsk
1496730Novosondrovo58.031944483.2086111RUTomsk052Asia/Novosibirsk
1496731Novosoldatka55.833333372.8RUOmsk0111Asia/Omsk
1496732Novosokol’sk56.550833396.7930556RUKrasnoyarskiy Kray0302Asia/Krasnoyarsk
1496733Novosmolenskoye52.2584.7333333RUAltayskiy Kray0168Asia/Novosibirsk
1496734Novoslobodka55.304722283.6766667RUNovosibirsk0199Asia/Novosibirsk
1496735Novoslavyanka56.532586.7769444RUKemerovo0192Asia/Krasnoyarsk
1496736Novosklyuikha51.5581.4RUAltayskiy Kray0197Asia/Novosibirsk
1496737Novoskatovka54.333333372.2833333RUOmsk0114Asia/Omsk
1496738Novosineglazovskiy55.034444461.3791667RUTsjeljabinsk14620250Asia/Yekaterinburg
1496739Novosilikatnyy53.309722283.6238889RUAltayskiy Kray15241201Asia/Novosibirsk
1496744Novosibirskiy53.633333381.1RUAltayskiy Kray0191Asia/Novosibirsk
1496747Novosibirsk55.041111182.9344444RUNovosibirsk1419007145Asia/Novosibirsk
1496748Novoshumilovo57.417588.5061111RUTomsk0141Asia/Krasnoyarsk
1496749Novoshukhovo56.366666776.4166667RUNovosibirsk0117Asia/Omsk
1496750Novoshmakovo54.233888983.6880556RUNovosibirsk0227Asia/Novosibirsk
1496751Novoshipunovo51.783.25RUAltayskiy Kray0343Asia/Novosibirsk
1496752Novoshipichnyy60.760.4333333RUSverdlovsk078Asia/Yekaterinburg
1496753Novoshelkovnikovo55.266666778.7666667RUNovosibirsk0128Asia/Novosibirsk
1496754Novo-Shelekhovo55.733333398.2333333RUIrkutsk0355Asia/Krasnoyarsk
1496755Novoshchetnikovo56.7570.65RUTjumen065Asia/Omsk
1496756Novoshcherbaki54.940555678.8922222RUNovosibirsk0115Asia/Novosibirsk
1496757Novosergeyevka56.140277883.7225RUTomsk0108Asia/Novosibirsk
1496758Novosergeyevka54.458055671.9880556RUOmsk0119Asia/Omsk
1496759Novosel'ye55.616666783.85RUNovosibirsk0163Asia/Novosibirsk
1496760Novosel'ye54.866666774.2333333RUOmsk0116Asia/Omsk
1496761Novosel'ye54.169722276.8788889RUNovosibirsk0110Asia/Omsk
1496762Novosëly57.8560.9333333RUSverdlovsk0216Asia/Yekaterinburg
1496763Novosëly54.066666773.0166667RUOmsk0126Asia/Omsk
1496764Novosel'tsy58.005555693.3375RUKrasnoyarskiy Kray0216Asia/Krasnoyarsk
1496765Novosel'tsevo58.635555681.6908333RUTomsk063Asia/Novosibirsk
1496766Novosel'skoye56.516388963.2330556RUKurgan0161Asia/Yekaterinburg
1496767Novosel'skiy52.033333382.55RUAltayskiy Kray0167Asia/Novosibirsk
1496768Novosel'skaya56.066666799.3RUIrkutsk0277Asia/Krasnoyarsk
1496770Novoselovo54.999444490.9625RUKrasnoyarskiy Kray0300Asia/Krasnoyarsk
1496771Novosëlovo62.616666788.7166667RUKrasnoyarskiy Kray089Asia/Krasnoyarsk
1496772Novosëlovo58.963055663.7580556RUSverdlovsk073Asia/Yekaterinburg
1496773Novosëlovo58.963.9666667RUSverdlovsk066Asia/Yekaterinburg
1496774Novosëlovo58.4582.8RUTomsk046Asia/Novosibirsk
1496775Novosëlova58.451388962.6311111RUSverdlovsk066Asia/Yekaterinburg
1496776Novosëlovo58.392777883.0066667RUTomsk057Asia/Novosibirsk
1496777Novosëlovo57.765.35RUTjumen099Asia/Yekaterinburg
1496778Novosely56.825833390.6619444RUKrasnoyarskiy Kray0183Asia/Krasnoyarsk
1496779Novosëlovo56.373888995.2147222RUKrasnoyarskiy Kray0281Asia/Krasnoyarsk
1496780Novosëlovo55.002590.9663889RUKrasnoyarskiy Kray0286Asia/Krasnoyarsk
1496781Novosëlovka53.470555682.2394444RUAltayskiy Kray0154Asia/Novosibirsk
1496782Novosëlova59.7563.3666667RUSverdlovsk0101Asia/Yekaterinburg
1496783Novosëlova58.717222261.9425RUSverdlovsk061Asia/Yekaterinburg
1496784Novosëlova58.516666762.3166667RUSverdlovsk075Asia/Yekaterinburg
1496785Novosëlova57.883333370.3833333RUTjumen051Asia/Omsk
1496786Novosëlki56.715555668.3872222RUTjumen091Asia/Omsk
1496787Novoseletsk54.6573.5166667RUOmsk0102Asia/Omsk
1496788Novosayanovka53.216666792.7RUKrasnoyarskiy Kray0339Asia/Krasnoyarsk
1496789Novosartlan54.916666778.5666667RUNovosibirsk089Asia/Novosibirsk
1496791Novosanzharovka53.672222273.6411111RUOmsk0125Asia/Omsk
1496792Novoryamova55.781388968.0794444RUTjumen0133Asia/Omsk
1496793Novorusikha56.8567.2666667RUTjumen0104Asia/Omsk
1496794Novorozino54.651111177.7819444RUNovosibirsk0101Asia/Novosibirsk
1496795Novorozhdestvenskoye56.492777886.0047222RUTomsk0132Asia/Novosibirsk
1496796Novorozhdestvenskoye53.766666786.75RUKemerovo0278Asia/Novosibirsk
1496797Novorozhdestvenskiy57.033333384.2RUTomsk071Asia/Novosibirsk
1496798Novorozhdestvenskiy55.533333379.5166667RUNovosibirsk0130Asia/Novosibirsk
1496799Novorozhdestvenskiy54.79581.4461111RUNovosibirsk0170Asia/Novosibirsk
1496800Novorozhdestvenka56.274.9RUOmsk0106Asia/Omsk
1496801Novorozhdestvenka55.171.4666667RUOmsk0112Asia/Omsk
1496802Novorozhdestvenka54.816666791.7RUKrasnoyarskiy Kray0373Asia/Krasnoyarsk
1496803Novorozhdestvenka53.5592.5666667RUKrasnoyarskiy Kray0420Asia/Krasnoyarsk
1496804Novorossiyskiy54.4586.1833333RUKemerovo0208Asia/Novosibirsk
1496805Novorossiyskoye54.345555678.2755556RUNovosibirsk0110Asia/Novosibirsk
1496806Novorossiyskiy54.255555679.7888889RUNovosibirsk0152Asia/Novosibirsk
1496807Novo-Rossiyskiy53.216666781.4166667RUAltayskiy Kray0161Asia/Novosibirsk
1496808Novorossiyskiy51.8581.4RUAltayskiy Kray0222Asia/Novosibirsk
1496809Novorossiyskiy51.533333380.9RUAltayskiy Kray0243Asia/Novosibirsk
1496810Novorossiysk56.783.45RUTomsk0100Asia/Novosibirsk
1496811Novorossiyka56.083333378.1166667RUNovosibirsk0123Asia/Novosibirsk
1496812Novorossiyka54.833333374.1166667RUOmsk0137Asia/Omsk
1496813Novorossiyka54.116666774.6666667RUOmsk089Asia/Omsk
1496814Novorossiyka54.066666777.9666667RUNovosibirsk092Asia/Novosibirsk
1496815Novorossiyka52.783333379.1666667RUAltayskiy Kray0126Asia/Novosibirsk
1496816Novorossiyka52.383333380.1333333RUAltayskiy Kray0167Asia/Novosibirsk
1496817Novorossiyanovka54.216666772.3666667RUOmsk0123Asia/Omsk
1496818Novoromanovo55.661666785.3372222RUKemerovo0110Asia/Novosibirsk
1496819Novoromanovka56.983333373.1666667RUOmsk089Asia/Omsk
1496820Novoromanovka53.2579.1666667RUAltayskiy Kray0147Asia/Novosibirsk
1496821Novoromanovka53.088611183.3633333RUAltayskiy Kray0247Asia/Novosibirsk
1496822Novorevel'55.133333375.1666667RUOmsk0110Asia/Omsk
1496823Novoreshetovskiy54.133333380.3833333RUNovosibirsk0194Asia/Novosibirsk
1496824Novopyatnitskoye55.855277894.4736111RUKrasnoyarskiy Kray0315Asia/Krasnoyarsk
1496825Novopreobrazhenka55.882222289.2269444RUKemerovo0288Asia/Krasnoyarsk
1496826Novopreobrazhenka55.341111177.0888889RUNovosibirsk0100Asia/Omsk
1496827Novopovalikha53.729722284.0922222RUAltayskiy Kray0203Asia/Novosibirsk
1496828Novopopovka54.883333372.3166667RUOmsk0113Asia/Omsk
1496829Novo-Poltavskiy54.233333361.9RUTsjeljabinsk0204Asia/Yekaterinburg
1496830Novopoltavka53.6578.9RUAltayskiy Kray0127Asia/Novosibirsk
1496831Novopoltavka53.316666792.6166667RUKrasnoyarskiy Kray0303Asia/Krasnoyarsk
1496832Novopoltavka52.416666779.3333333RUAltayskiy Kray0130Asia/Novosibirsk
1496834Novopokrovskiy56.283333378.75RUNovosibirsk0135Asia/Novosibirsk
1496836Novopokrovskiy54.933333384.1666667RUNovosibirsk0206Asia/Novosibirsk
1496837Novopokrovskiy54.283333382.6833333RUNovosibirsk0279Asia/Novosibirsk
1496838Novopokrovka57.433333373.45RUOmsk079Asia/Omsk
1496839Novopokrovka56.933333374.6RUOmsk0131Asia/Omsk
1496840Novopokrovka56.984.1333333RUTomsk072Asia/Novosibirsk
1496841Novopokrovka56.676.2166667RUNovosibirsk0126Asia/Omsk
1496842Novopokrovka56.433333386.0166667RUKemerovo0127Asia/Novosibirsk
1496843Novopokrovka56.355555696.11RUKrasnoyarskiy Kray0304Asia/Krasnoyarsk
1496844Novopokrovka56.317222283.865RUTomsk0111Asia/Novosibirsk
1496845Novopokrovka56.016666771.25RUOmsk0116Asia/Omsk
1496846Novopokrovka55.959444488.9511111RUKemerovo0241Asia/Krasnoyarsk
1496847Novopokrovka55.916666775.1833333RUOmsk0122Asia/Omsk
1496848Novopokrovka55.883333396.25RUKrasnoyarskiy Kray0352Asia/Krasnoyarsk
1496849Novopokrovka55.766666776.1RUNovosibirsk0111Asia/Omsk
1496850Novopokrovka55.774.0333333RUOmsk0140Asia/Omsk
1496851Novopokrovka55.687.0666667RUKemerovo0287Asia/Krasnoyarsk
1496852Novopokrovka55.583333373.1833333RUOmsk092Asia/Omsk
1496853Novopokrovka55.483333379.6RUNovosibirsk0135Asia/Novosibirsk
1496854Novopokrovka55.38594.3322222RUKrasnoyarskiy Kray0468Asia/Krasnoyarsk
1496855Novopokrovka54.892.0333333RUKrasnoyarskiy Kray0553Asia/Krasnoyarsk
1496856Novopokrovka54.644722277.0544444RUNovosibirsk0119Asia/Omsk
1496857Novopokrovka54.366666783.8166667RUNovosibirsk0239Asia/Novosibirsk
1496858Novopokrovka53.416666779.7RUAltayskiy Kray0172Asia/Novosibirsk
1496859Novopokrovka53.298888961.1538889RUTsjeljabinsk0241Asia/Yekaterinburg
1496860Novopokrovka53.144166791.6825RUKrasnoyarskiy Kray0300Asia/Krasnoyarsk
1496861Novopokrovka52.833333390.4666667RURespublika Khakasiya0670Asia/Krasnoyarsk
1496862Novopokrovka52.233333384.4166667RUAltayskiy Kray0186Asia/Novosibirsk
1496863Novopokas'ma54.785.8833333RUKemerovo0172Asia/Novosibirsk
1496864Novopodzornovo55.883333389.0833333RUKrasnoyarskiy Kray0273Asia/Krasnoyarsk
1496865Novopodzornovo55.861666789.0975RUKemerovo0268Asia/Krasnoyarsk
1496866Novopodikovo55.681944485.7825RUKemerovo0191Asia/Novosibirsk
1496867Novoplotnikovo55.833333378.2RUNovosibirsk0121Asia/Novosibirsk
1496868Novoplotava53.516666779.75RUAltayskiy Kray0149Asia/Novosibirsk
1496869Novopichugovo54.609722282.3472222RUNovosibirsk0124Asia/Novosibirsk
1496870Novopetrovskiy53.733333380.75RUAltayskiy Kray0237Asia/Novosibirsk
1496871Novopetrovskiy53.466666784.1833333RUAltayskiy Kray0174Asia/Novosibirsk
1496872Novopetrovo57.185555669.1458333RUTjumen065Asia/Omsk
1496873Novopetrovka56.428333389.7230556RUKrasnoyarskiy Kray0240Asia/Krasnoyarsk
1496875Novopetrovka52.5578.9166667RUAltayskiy Kray0132Asia/Novosibirsk
1496876Novopetropavlovskoye55.878333362.9886111RUKurgan0152Asia/Yekaterinburg
1496877Novopesterevo54.4585.7333333RUKemerovo0211Asia/Novosibirsk
1496878Novopeschanoye53.416666778.5166667RUAltayskiy Kray0117Asia/Novosibirsk
1496879Novopeschanoye54.839166776.6966667RUNovosibirsk0116Asia/Omsk
1496880Novoperunovo53.876944483.5086111RUAltayskiy Kray0150Asia/Novosibirsk
1496881Novaya Pechera56.051944494.5258333RUKrasnoyarskiy Kray0239Asia/Krasnoyarsk
1496882Novopavlovskiy53.4581.3333333RUAltayskiy Kray0125Asia/Novosibirsk
1496883Novopavlovka54.283333372.9833333RUOmsk0120Asia/Omsk
1496884Novopan'shino57.564166760.8894444RUSverdlovsk0207Asia/Yekaterinburg
1496885Novo-Palevskoy56.016666762.45RUKurgan0154Asia/Yekaterinburg
1496886Novoozerki54.733333382.0666667RUNovosibirsk0180Asia/Novosibirsk
1496887Novoorlovka57.333333392.9333333RUKrasnoyarskiy Kray0234Asia/Krasnoyarsk
1496888Novoorlovka56.563888986.6713889RUKemerovo0183Asia/Krasnoyarsk
1496889Novoomskiy54.833333373.3RUOmsk446786Asia/Omsk
1496890Novooktyabr'sk56.646111183.4891667RUTomsk096Asia/Novosibirsk
1496891Novoobolon'55.583333373.75RUOmsk0131Asia/Omsk
1496892Novoobintsevo53.412777882.6983333RUAltayskiy Kray0174Asia/Novosibirsk
1496893Novoobinskoye52.233333384.05RUAltayskiy Kray0146Asia/Novosibirsk
1496894Novonikol'skoye59.770833379.205RUTomsk042Asia/Novosibirsk
1496895Novonikol'skoye57.733333372.5RUOmsk095Asia/Omsk
1496896Novonikol'skoye57.3573.1833333RUOmsk057Asia/Omsk
1496897Novonikol'skoye57.116666772.75RUOmsk074Asia/Omsk
1496898Novonikol'sk56.668611190.7588889RUKrasnoyarskiy Kray0248Asia/Krasnoyarsk
1496899Novonikol’sk56.382777896.2388889RUKrasnoyarskiy Kray0277Asia/Krasnoyarsk
1496900Novonikol'skoye56.216666777.6833333RUNovosibirsk0110Asia/Novosibirsk
1496901Novonikol'skoye54.503055664.3488889RUKurgan0112Asia/Yekaterinburg
1496902Novonikol'skoye53.785.55RUAltayskiy Kray0193Asia/Novosibirsk
1496903Novonikol'skiy56.116666770.8666667RUTjumen0114Asia/Omsk
1496904Novonikol'skiy55.183.1833333RUNovosibirsk0169Asia/Novosibirsk
1496905Novonikol'skaya55.183333375.8333333RUNovosibirsk0105Asia/Omsk
1496906Novonikol'skoye57.656388965.2313889RUTjumen0107Asia/Yekaterinburg
1496908Novonikol'sk56.964722292.7408333RUKrasnoyarskiy Kray0252Asia/Krasnoyarsk
1496909Novonikol'sk56.866666770.85RUTjumen098Asia/Omsk
1496910Novonikol'sk56.566666783.6166667RUTomsk093Asia/Novosibirsk
1496911Novonikol'sk55.783611193.61RUKrasnoyarskiy Kray0426Asia/Krasnoyarsk
1496912Novonikol'sk55.716666776.0RUNovosibirsk0112Asia/Omsk
1496913Novonikolayevskoye57.870277892.4375RUKrasnoyarskiy Kray0180Asia/Krasnoyarsk
1496914Novonikolayevka56.172586.4636111RUKemerovo0151Asia/Novosibirsk
1496915Novonikolayevka53.146944460.8627778RUTsjeljabinsk0268Asia/Yekaterinburg
1496916Novonikolayevskiy53.883333378.4833333RUNovosibirsk0112Asia/Novosibirsk
1496917Novonikolayevskiy53.533333378.6166667RUNovosibirsk0117Asia/Novosibirsk
1496918Novonikolayevka57.295555685.8463889RUTomsk0101Asia/Novosibirsk
1496919Novonikolayevka57.266666764.1166667RUSverdlovsk0133Asia/Yekaterinburg
1496920Novonikolayevka57.116666783.9RUTomsk087Asia/Novosibirsk
1496921Novonikolayevka56.766666784.3666667RUTomsk059Asia/Novosibirsk
1496922Novonikolayevka56.676.1666667RUNovosibirsk0129Asia/Omsk
1496923Novonikolayevka56.366666793.8RUKrasnoyarskiy Kray0173Asia/Krasnoyarsk
1496924Novonikolayevka56.033333397.5333333RUIrkutsk0348Asia/Krasnoyarsk
1496925Novonikolayevka55.874444489.8672222RUKrasnoyarskiy Kray0276Asia/Krasnoyarsk
1496926Novonikolayevka55.788055696.1902778RUKrasnoyarskiy Kray0344Asia/Krasnoyarsk
1496927Novonikolayevka55.629166794.3663889RUKrasnoyarskiy Kray0450Asia/Krasnoyarsk
1496928Novonikolayevka55.619444469.7938889RUTjumen0110Asia/Omsk
1496929Novonikolayevka55.433333392.4833333RUKrasnoyarskiy Kray0275Asia/Krasnoyarsk
1496930Novonikolayevka54.793888977.8266667RUNovosibirsk0109Asia/Novosibirsk
1496931Novonikolayevka54.766666791.9666667RUKrasnoyarskiy Kray0459Asia/Krasnoyarsk
1496933Novonikolayevka54.439444477.4269444RUNovosibirsk0117Asia/Omsk
1496934Novonikolayevka54.178.6166667RUNovosibirsk0116Asia/Novosibirsk
1496935Novonikolayevka53.194444491.2925RURespublika Khakasiya0289Asia/Krasnoyarsk
1496936Novonikolayevka51.3581.4833333RUAltayskiy Kray0346Asia/Novosibirsk
1496937Novomotkovo55.118333383.5191667RUNovosibirsk0113Asia/Novosibirsk
1496938Novomoskovka55.016666773.5166667RUOmsk080Asia/Omsk
1496940Novomosino55.283333391.3RUKrasnoyarskiy Kray0322Asia/Krasnoyarsk
1496942Novomanoshkino53.619166784.4897222RUAltayskiy Kray0254Asia/Novosibirsk
1496943Novomityanovo55.984.6RUKemerovo0167Asia/Novosibirsk
1496944Mikhaylovskiy60.273888992.9413889RUKrasnoyarskiy Kray0269Asia/Krasnoyarsk
1496945Novomikhaylovskiy54.681.05RUNovosibirsk0190Asia/Novosibirsk
1496946Novomikhaylovskiy52.666666784.8666667RUAltayskiy Kray0228Asia/Novosibirsk
1496947Novomikhaylovka57.475277891.9516667RUKrasnoyarskiy Kray0211Asia/Krasnoyarsk
1496948Novomikhaylovka57.146944490.1425RUKrasnoyarskiy Kray0183Asia/Krasnoyarsk
1496949Novomikhaylovka56.883333375.65RUOmsk0100Asia/Omsk
1496950Novomikhaylovka56.533333385.1333333RUTomsk0168Asia/Novosibirsk
1496951Novomikhaylovka55.933333384.7666667RUKemerovo0151Asia/Novosibirsk
1496952Novomikhaylovka55.560555693.7797222RUKrasnoyarskiy Kray0508Asia/Krasnoyarsk
1496953Novomikhaylovka55.284722294.5511111RUKrasnoyarskiy Kray0432Asia/Krasnoyarsk
1496954Novomikhaylovka55.208611181.9425RUNovosibirsk0144Asia/Novosibirsk
1496955Novomikhaylovka55.116666780.05RUNovosibirsk0127Asia/Novosibirsk
1496956Novomikhaylovka55.079444476.1833333RUNovosibirsk0110Asia/Omsk
1496957Novomikhaylovka54.743888978.0875RUNovosibirsk0109Asia/Novosibirsk
1496958Novomikhaylovka53.348333383.4758333RUAltayskiy Kray0244Asia/Novosibirsk
1496959Novomikhaylovka53.253055691.5641667RURespublika Khakasiya0284Asia/Krasnoyarsk
1496962Novomatveyevka51.325833381.2122222RUAltayskiy Kray0217Asia/Novosibirsk
1496963Novomar’yasovo55.076944490.1202778RURespublika Khakasiya0360Asia/Krasnoyarsk
1496964Novomariinka57.138611186.5036111RUTomsk0110Asia/Krasnoyarsk
1496965Novomariinka55.4596.0166667RUKrasnoyarskiy Kray0316Asia/Krasnoyarsk
1496966Novomargino58.933333380.3333333RUTomsk037Asia/Novosibirsk
1496967Novomalyshëva57.016666770.6666667RUTjumen066Asia/Omsk
1496968Novomakarovka56.966666782.3RUTomsk094Asia/Novosibirsk
1496969Novolyubomirovka56.1577.4RUNovosibirsk0117Asia/Omsk
1496970Novolyublinka54.133333374.1666667RUOmsk0122Asia/Omsk
1496972Novoluzino68.916666786.0RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug033Asia/Krasnoyarsk
1496973Novoluzino55.133333372.0666667RUOmsk0119Asia/Omsk
1496974Novolushnikovo54.518888984.595RUNovosibirsk0240Asia/Novosibirsk
1496975Novolugovskoy55.183333382.7666667RUNovosibirsk084Asia/Novosibirsk
1496976Novolugovoye54.979722283.1111111RUNovosibirsk330897Asia/Novosibirsk
1496977Novolugay56.033333379.05RUNovosibirsk0117Asia/Novosibirsk
1496978Novolozhnikovo56.576.4166667RUNovosibirsk090Asia/Omsk
1496979Novolosevo55.133333371.2RUOmsk0123Asia/Omsk
1496980Novolokti54.392582.9066667RUNovosibirsk0232Asia/Novosibirsk
1496981Novologinovo56.583333374.6166667RUOmsk064Asia/Omsk
1496982Novolobino53.8579.1333333RUNovosibirsk0135Asia/Novosibirsk
1496984Novolebedevka54.461666783.1491667RUNovosibirsk0173Asia/Novosibirsk
1496985Novolaptevskiy55.816666782.2833333RUNovosibirsk0129Asia/Novosibirsk
1496986Novokyzyrskiy55.466666780.4333333RUNovosibirsk0138Asia/Novosibirsk
1496987Novokytmanovo53.333333385.0833333RUAltayskiy Kray0253Asia/Novosibirsk
1496988Novokuznetsovka51.231666782.0608333RUAltayskiy Kray0338Asia/Novosibirsk
1496990Novokuznetsk53.7587.1RUKemerovo539616250Asia/Novosibirsk
1496991Novokuz'minka54.133333381.1666667RUNovosibirsk0184Asia/Novosibirsk
1496992Novokuskovo57.053333386.0675RUTomsk084Asia/Novosibirsk
1496993Novokurupkayevka55.104444478.3316667RUNovosibirsk0117Asia/Novosibirsk
1496994Novokurskiy54.316666780.8166667RUNovosibirsk0181Asia/Novosibirsk
1496995Novokursk53.106666791.2577778RURespublika Khakasiya0355Asia/Krasnoyarsk
1496996Novokursk55.760277889.3216667RUKrasnoyarskiy Kray0249Asia/Krasnoyarsk
1496997Novokupyanka54.116666773.5833333RUOmsk0126Asia/Omsk
1496998Novokuliki56.133333377.2RUNovosibirsk098Asia/Omsk
1496999Novokulevchi53.237222261.2577778RUTsjeljabinsk0239Asia/Yekaterinburg
1497000Novokubanka54.383333372.7333333RUOmsk0113Asia/Omsk
1497001Novokrivosheino57.315833383.8008333RUTomsk071Asia/Novosibirsk
1497002Novokrestiki54.683333375.4333333RUOmsk0102Asia/Omsk
1497003Novokreshchenka59.016666781.4RUTomsk034Asia/Novosibirsk
1497004Novokremlevskoye55.194722282.3094444RUNovosibirsk0148Asia/Novosibirsk
1497005Novokremenchug52.783333379.5833333RUAltayskiy Kray0115Asia/Novosibirsk
1497006Novokrayushkino53.772222283.9363889RUAltayskiy Kray0183Asia/Novosibirsk
1497007Novokraychikovo53.759444483.8922222RUAltayskiy Kray0183Asia/Novosibirsk
1497008Novokrasulino55.166666777.5833333RUNovosibirsk0108Asia/Novosibirsk
1497009Novokrasnoye54.334722276.1816667RUNovosibirsk0103Asia/Omsk
1497010Novokrasnovka55.481111178.9969444RUNovosibirsk0128Asia/Novosibirsk
1497011Novokoshkul'55.983333372.35RUOmsk0119Asia/Omsk
1497012Novyy Koshkul'54.953333376.6355556RUNovosibirsk0105Asia/Omsk
1497013Novokorotkino58.002222282.8838889RUTomsk081Asia/Novosibirsk
1497014Novokorolëva55.933333378.5833333RUNovosibirsk0129Asia/Novosibirsk
1497015Novokormikha52.166666780.0833333RUAltayskiy Kray0226Asia/Novosibirsk
1497016Novokopylovo53.670833384.7433333RUAltayskiy Kray0207Asia/Novosibirsk
1497017Novokopylovo53.50584.3355556RUAltayskiy Kray0189Asia/Novosibirsk
1497018Novokonovalovskiy55.69582.1972222RUNovosibirsk0138Asia/Novosibirsk
1497019Novokomogorovka55.273611164.9766667RUKurgan052Asia/Yekaterinburg
1497020Novokolpakovo52.566666782.9666667RUAltayskiy Kray0161Asia/Novosibirsk
1497021Novaya Kachemka55.394166779.5255556RUNovosibirsk0137Asia/Novosibirsk
1497022Novoknyazevka57.566666774.1RUOmsk0116Asia/Omsk
1497023Novoklyukvino54.485277862.855RUTsjeljabinsk0189Asia/Yekaterinburg
1497024Novoklyuchi54.246944478.005RUNovosibirsk097Asia/Novosibirsk
1497026Novokiyevskiy55.666666798.65RUIrkutsk0281Asia/Krasnoyarsk
1497027Novokiyevlyanka56.560833396.2125RUKrasnoyarskiy Kray0314Asia/Krasnoyarsk
1497028Novokiyevka57.133333383.7833333RUTomsk0112Asia/Novosibirsk
1497029Novokiyevka56.466666776.7833333RUNovosibirsk0124Asia/Omsk
1497030Novokiyevka55.5878.6708333RUNovosibirsk0121Asia/Novosibirsk
1497031Novokiyevka55.266666772.45RUOmsk099Asia/Omsk
1497032Novokiyevka52.733333378.7166667RUAltayskiy Kray0131Asia/Novosibirsk
1497033Novokhudyakovo54.516666786.8333333RUKemerovo0262Asia/Novosibirsk
1497034Novokhmelëvskiy53.981.95RUNovosibirsk0201Asia/Novosibirsk
1497035Novokhmelëvka53.616666785.6833333RUAltayskiy Kray0245Asia/Novosibirsk
1497036Novokazanka57.442222265.2766667RUTjumen080Asia/Yekaterinburg
1497037Novokazanskiy56.983333384.05RUTomsk096Asia/Novosibirsk
1497038Novokazanka57.716666772.6166667RUOmsk098Asia/Omsk
1497040Novokazanka56.105277887.5880556RUKemerovo0156Asia/Krasnoyarsk
1497041Novokazanka55.290555670.4202778RUTjumen0133Asia/Omsk
1497042Novokazanka54.233333387.1833333RUKemerovo0312Asia/Novosibirsk
1497043Novokayly55.420555684.1941667RUNovosibirsk0204Asia/Novosibirsk
1497044Novokayak54.916666780.9666667RUNovosibirsk0144Asia/Novosibirsk
1497045Novokatenino52.941388960.765RUTsjeljabinsk0271Asia/Yekaterinburg
1497046Novokargino58.4592.15RUKrasnoyarskiy Kray092Asia/Krasnoyarsk
1497047Novokarbalyk56.616666776.45RUNovosibirsk090Asia/Omsk
1497049NovoKarasuk56.265555671.8063889RUOmsk092Asia/Omsk
1497050Novokarasevskiy54.883333381.8666667RUNovosibirsk0171Asia/Novosibirsk
1497051Novyy Karapuz55.138611179.0952778RUNovosibirsk0126Asia/Novosibirsk
1497052Novokandakovo55.4577.6RUNovosibirsk0112Asia/Novosibirsk
1497053Novokamyshinskiy54.616666786.05RUKemerovo0184Asia/Novosibirsk
1497054Novokamyshinka50.932777882.1136111RUAltayskiy Kray0298Asia/Novosibirsk
1497055Novokaminka54.773888965.1861111RUKurgan0134Asia/Yekaterinburg
1497056Novokamenka55.164444483.205RUNovosibirsk0207Asia/Novosibirsk
1497057Novokamenka54.133333384.95RUAltayskiy Kray0282Asia/Novosibirsk
1497058Novokamenka54.133333384.85RUAltayskiy Kray0213Asia/Novosibirsk
1497059Novokamenka53.366666786.3333333RUAltayskiy Kray0303Asia/Novosibirsk
1497060Novokamenevo55.551111177.9RUNovosibirsk0107Asia/Novosibirsk
1497061Novokamala55.968055695.0113889RUKrasnoyarskiy Kray0247Asia/Krasnoyarsk
1497062Novokalmanka51.9583.35RUAltayskiy Kray0232Asia/Novosibirsk
1497063Novaya Kalinovka54.747777864.4258333RUKurgan0146Asia/Yekaterinburg
1497064Novoizylinka55.117222284.7430556RUNovosibirsk0155Asia/Novosibirsk
1497065Novoizrail'skiy53.283333380.5RUAltayskiy Kray0122Asia/Novosibirsk
1497066Novoivanovskiy55.566666774.5RUOmsk0129Asia/Omsk
1497067Novoivanovka57.573.65RUOmsk087Asia/Omsk
1497068Novoivanovka57.0595.45RUKrasnoyarskiy Kray0258Asia/Krasnoyarsk
1497070Novoivanovka56.286111186.9058333RUKemerovo0178Asia/Krasnoyarsk
1497071Novoivanovka55.783333387.9833333RUKemerovo0187Asia/Krasnoyarsk
1497072Novoivanovka54.383333374.4RUOmsk087Asia/Omsk
1497073Novoivanovka54.055833392.0380556RUKrasnoyarskiy Kray0349Asia/Krasnoyarsk
1497074Novoivanovka53.792573.8088889RUOmsk0128Asia/Omsk
1497075Novoivanovka53.458611177.8972222RUNovosibirsk0113Asia/Novosibirsk
1497076Novoivanovka53.4560.8333333RUTsjeljabinsk0262Asia/Yekaterinburg
1497077Novoiushino53.633333385.8333333RUAltayskiy Kray0286Asia/Novosibirsk
1497078Novoislambul'57.407777883.7944444RUTomsk0104Asia/Novosibirsk
1497079Novoipatovo56.239722261.0736111RUSverdlovsk0215Asia/Yekaterinburg
1497080Novoil'inskiy54.616666786.05RUKemerovo0184Asia/Novosibirsk
1497081Novoil'inka58.2383.0205556RUTomsk074Asia/Novosibirsk
1497082Novoil'inka56.986666784.0991667RUTomsk096Asia/Novosibirsk
1497083Novaya Il'inka56.073333390.7080556RUKrasnoyarskiy Kray0290Asia/Krasnoyarsk
1497084Novoye Il'inskoye55.248611168.0580556RUKurgan0121Asia/Omsk
1497085Novoil'inka54.232222271.1125RUOmsk0139Asia/Omsk
1497086Novoil'inka53.583333379.3166667RUAltayskiy Kray0124Asia/Novosibirsk
1497087Novoikovskoye55.949166764.8594444RUKurgan0122Asia/Yekaterinburg
1497088Novogutovskiy55.216666778.3333333RUNovosibirsk0125Asia/Novosibirsk
1497090Novogutovo55.5585.2RUKemerovo0201Asia/Novosibirsk
1497091Novogutovo55.313888978.4688889RUNovosibirsk0119Asia/Novosibirsk
1497092Novogrebenshchikovo55.669444477.9552778RUNovosibirsk0104Asia/Novosibirsk
1497093Novogrebenshchikovo54.901666778.5188889RUNovosibirsk0110Asia/Novosibirsk
1497094Novogorodets54.610277886.0469444RUKemerovo0181Asia/Novosibirsk
1497095Novogornyy55.625277860.7863889RUTsjeljabinsk8132264Asia/Yekaterinburg
1497096Novogornoye58.249722282.6405556RUTomsk061Asia/Novosibirsk
1497097Novogornostalevo54.377777878.9225RUNovosibirsk0104Asia/Novosibirsk
1497099Novogeroyskiy54.782.1666667RUNovosibirsk0165Asia/Novosibirsk
1497101Novogeorgiyevka55.774166783.96RUNovosibirsk0121Asia/Novosibirsk
1497102Novogeorgiyevskiy54.883.3333333RUNovosibirsk0119Asia/Novosibirsk
1497103Novogeorgiyevskiy53.978.8RUNovosibirsk0108Asia/Novosibirsk
1497104Novo-Georgiyevskiy53.416666781.5666667RUAltayskiy Kray0208Asia/Novosibirsk
1497105Novogeorgiyevskiy52.676111160.4661111RUTsjeljabinsk0302Asia/Yekaterinburg
1497106Novogeorgiyevka Vtoraya55.276666767.8308333RUKurgan0137Asia/Omsk
1497107Novogeorgiyevka Pervaya55.229166767.6608333RUKurgan0143Asia/Omsk
1497108Novogeorgiyevka56.916666768.0RUTjumen094Asia/Omsk
1497109Novogeorgiyevka56.433333368.0RUTjumen0119Asia/Omsk
1497110Novogeorgiyevka56.416666768.0333333RUTjumen0118Asia/Omsk
1497111Novogeorgiyevka56.368611195.9905556RUKrasnoyarskiy Kray0279Asia/Krasnoyarsk
1497112Novogeorgiyevka56.068333394.7830556RUKrasnoyarskiy Kray0244Asia/Krasnoyarsk
1497113Novogeorgiyevka55.626111194.0016667RUKrasnoyarskiy Kray0484Asia/Krasnoyarsk
1497114Novogeorgiyevka55.381944469.4447222RUTjumen097Asia/Omsk
1497115Novogeorgiyevka54.816666780.8333333RUNovosibirsk0142Asia/Novosibirsk
1497116Novogeorgiyevka54.703055686.3363889RUKemerovo0262Asia/Novosibirsk
1497117Novogeorgiyevka53.816666793.3166667RUKrasnoyarskiy Kray0388Asia/Krasnoyarsk
1497118Novofirsovo51.7582.2333333RUAltayskiy Kray0235Asia/Novosibirsk
1497119Novofëklino55.134722277.0319444RUNovosibirsk0107Asia/Omsk
1497120Novofedosovskiy54.981.8166667RUNovosibirsk0166Asia/Novosibirsk
1497121Novofëdorovka53.666666779.1333333RUAltayskiy Kray0163Asia/Novosibirsk
1497122Novodubrovskiy55.283333380.7833333RUNovosibirsk0127Asia/Novosibirsk
1497123Novo-Dubrovskiy53.766666781.0333333RUAltayskiy Kray0171Asia/Novosibirsk
1497124Novodubrovskoye55.706388979.9794444RUNovosibirsk0125Asia/Novosibirsk
1497125Dubrovino58.781944463.3125RUSverdlovsk0117Asia/Yekaterinburg
1497126Novodrachenino53.885.15RUAltayskiy Kray0192Asia/Novosibirsk
1497127Novodovolenskiy54.580833379.6722222RUNovosibirsk0139Asia/Novosibirsk
1497128Novodostovalovo55.919444465.825RUKurgan080Asia/Yekaterinburg
1497129Novodonka54.652222271.4022222RUOmsk0120Asia/Omsk
1497130Novodmitriyevka Vtoraya56.539444488.9661111RUKrasnoyarskiy Kray0189Asia/Krasnoyarsk
1497131Novochunka56.144722299.3011111RUIrkutsk0258Asia/Krasnoyarsk
1497132Novochernorechenskiy56.266944491.0827778RUKrasnoyarskiy Kray3722275Asia/Krasnoyarsk
1497133Novochekino56.533333376.4166667RUNovosibirsk089Asia/Omsk
1497134Novochekhovo54.466666799.35RUIrkutsk0487Asia/Irkutsk
1497135Novochanovskoye54.9578.1833333RUNovosibirsk0114Asia/Novosibirsk
1497136Novobryanka55.2593.6666667RUKrasnoyarskiy Kray0518Asia/Krasnoyarsk
1497137Novoborovichi52.483333379.85RUAltayskiy Kray0148Asia/Novosibirsk
1497138Novoborodino55.516111179.5358333RUNovosibirsk0131Asia/Novosibirsk
1497139Novoborodinka57.055555694.7919444RUKrasnoyarskiy Kray0201Asia/Krasnoyarsk
1497140Novoborisovskiy55.986.2833333RUKemerovo0186Asia/Novosibirsk
1497141Novobogatskoye53.4578.9833333RUAltayskiy Kray0119Asia/Novosibirsk
1497142Novobiryusinskiy56.955555697.7155556RUIrkutsk4855211Asia/Krasnoyarsk
1497143Novobibeyevo55.692777883.7472222RUNovosibirsk088Asia/Novosibirsk
1497144Novo-Berëzovskiy51.716666782.75RUAltayskiy Kray0227Asia/Novosibirsk
1497145Novoberëzovka58.966666779.55RUTomsk039Asia/Novosibirsk
1497146Novoberëzovka57.100833369.3619444RUTjumen079Asia/Omsk
1497147Novoberëzovka56.833333390.2RUKrasnoyarskiy Kray0223Asia/Krasnoyarsk
1497148Novoberëzovka54.531388992.0502778RUKrasnoyarskiy Kray0327Asia/Krasnoyarsk
1497149Novoberëzinskiy53.5560.2666667RUTsjeljabinsk0386Asia/Yekaterinburg
1497150Novoberezhnoye55.796.0166667RUKrasnoyarskiy Kray0424Asia/Krasnoyarsk
1497151Novo-Belozërovka54.583333373.4333333RUOmsk0105Asia/Omsk
1497152Novo-Belozërka52.966666779.3166667RUAltayskiy Kray092Asia/Novosibirsk
1497153Novobatayevka53.016666778.4RUAltayskiy Kray0101Asia/Novosibirsk
1497154Novobarnaulka53.038333383.0766667RUAltayskiy Kray0233Asia/Novosibirsk
1497155Novobarachaty55.033333386.1333333RUKemerovo0218Asia/Novosibirsk
1497156Bannoye50.3784.86RUAltay01117Asia/Novosibirsk
1497157Novobalandino54.588611161.7408333RUTsjeljabinsk0206Asia/Yekaterinburg
1497159Novobaganënok53.866666778.7333333RUNovosibirsk0110Asia/Novosibirsk
1497160Novobachaty54.233333386.35RUKemerovo0337Asia/Novosibirsk
1497162Novoat'yalovo57.028611166.6777778RUTjumen060Asia/Yekaterinburg
1497163Novoasbest57.740833360.2855556RUSverdlovsk2394248Asia/Yekaterinburg
1497164Novoartamonovskiy54.116666782.25RUNovosibirsk0273Asia/Novosibirsk
1497165Novoarkhangel'skoye56.711944485.8872222RUTomsk0145Asia/Novosibirsk
1497166Novoarkhangelka55.366666773.0333333RUOmsk079Asia/Omsk
1497167Novoapkashevo57.287.8166667RUTomsk0123Asia/Krasnoyarsk
1497168Novoandreyevka55.866666770.4333333RUTjumen0131Asia/Omsk
1497169Novoandreyevka55.33560.2283333RUTsjeljabinsk0313Asia/Yekaterinburg
1497170Novoandreyevka53.666666778.3166667RUNovosibirsk0124Asia/Novosibirsk
1497171Novoandreyevka53.0578.3833333RUAltayskiy Kray0106Asia/Novosibirsk
1497172Novo-Amurskiy54.133333361.9RUTsjeljabinsk0210Asia/Yekaterinburg
1497173Novoaltaysk53.391666783.9366667RUAltayskiy Kray61050149Asia/Novosibirsk
1497174Novoaleyskoye50.847582.4086111RUAltayskiy Kray0418Asia/Novosibirsk
1497175Novoalekseyevskoye56.8560.1333333RUSverdlovsk0302Asia/Yekaterinburg
1497176Novoalekseyevskiy55.516666785.2333333RUKemerovo0237Asia/Novosibirsk
1497177Alekseyevskiy54.382.73RUNovosibirsk0289Asia/Novosibirsk
1497178Novo-Alekseyevskiy51.883333381.6333333RUAltayskiy Kray0175Asia/Novosibirsk
1497179Novoalekseyevka55.887.4166667RUKemerovo0212Asia/Krasnoyarsk
1497180Novoalekseyevka55.677578.8372222RUNovosibirsk0134Asia/Novosibirsk
1497181Novoalekseyevka55.495555693.6008333RUKrasnoyarskiy Kray0549Asia/Krasnoyarsk
1497182Novoalekseyevka54.8571.9333333RUOmsk0115Asia/Omsk
1497183Novoalekseyevka54.783611176.5988889RUNovosibirsk0108Asia/Omsk
1497184Novoalekseyevka54.726388978.2169444RUNovosibirsk0106Asia/Novosibirsk
1497185Novoalekseyevka53.478.5833333RUAltayskiy Kray0109Asia/Novosibirsk
1497186Novoaleksandrovskiy53.678.6166667RUNovosibirsk0121Asia/Novosibirsk
1497187Novoaleksandrovka57.266666783.7333333RUTomsk0113Asia/Novosibirsk
1497188Novoaleksandrovka57.033333391.2333333RUKrasnoyarskiy Kray0192Asia/Krasnoyarsk
1497189Novoaleksandrovka56.866666775.6833333RUOmsk0120Asia/Omsk
1497190Novoaleksandrovka56.466666785.8833333RUTomsk0154Asia/Novosibirsk
1497191Novoaleksandrovka56.421666796.5772222RUKrasnoyarskiy Kray0293Asia/Krasnoyarsk
1497193Novoaleksandrovka56.169166782.5275RUNovosibirsk0119Asia/Novosibirsk
1497194Novoaleksandrovka55.868333394.5080556RUKrasnoyarskiy Kray0376Asia/Krasnoyarsk
1497195Novoaleksandrovka55.866666787.5RUKemerovo0180Asia/Krasnoyarsk
1497196Novoaleksandrovka55.7583.1166667RUNovosibirsk0119Asia/Novosibirsk
1497197Novoaleksandrovka55.750833376.1447222RUNovosibirsk0118Asia/Omsk
1497198Novoaleksandrovka55.590555690.6355556RUKrasnoyarskiy Kray0475Asia/Krasnoyarsk
1497199Novoaleksandrovka55.583333373.9666667RUOmsk0126Asia/Omsk
1497200Novoaleksandrovka55.533333393.95RUKrasnoyarskiy Kray0413Asia/Krasnoyarsk
1497201Novoaleksandrovka55.478888995.4444444RUKrasnoyarskiy Kray0318Asia/Krasnoyarsk
1497202Novoaleksandrovka55.387222283.7725RUNovosibirsk0158Asia/Novosibirsk
1497203Novoaleksandrovka55.3968.8555556RUTjumen0130Asia/Omsk
1497204Novoaleksandrovka55.126944477.3438889RUNovosibirsk0104Asia/Omsk
1497205Novoaleksandrovka55.116666773.1833333RUOmsk076Asia/Omsk
1497206Novoaleksandrovka54.980277876.2069444RUNovosibirsk0108Asia/Omsk
1497207Novoaleksandrovka51.383333381.1833333RUAltayskiy Kray0206Asia/Novosibirsk
1497208Novo-Akul'shet55.916666798.05RUIrkutsk0312Asia/Krasnoyarsk
1497209Novoakosomskaya60.2578.5833333RUTomsk037Asia/Novosibirsk
1497210Novoagansk61.966666776.6333333RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug990772Asia/Omsk
1497211Novoabyshevo54.890833384.5222222RUNovosibirsk0222Asia/Novosibirsk
1497212Novoabramkino57.933333383.0833333RUTomsk092Asia/Novosibirsk
1497213Novinka53.316666780.9333333RUAltayskiy Kray0120Asia/Novosibirsk
1497214Novikovo58.202777880.6302778RUTomsk067Asia/Novosibirsk
1497215Novikovo52.633333385.9666667RUAltayskiy Kray0246Asia/Novosibirsk
1497216Novikovka57.274.9833333RUOmsk0108Asia/Omsk
1497217Novikovka56.927585.9486111RUTomsk0130Asia/Novosibirsk
1497218Novikova56.283333361.9333333RUSverdlovsk0148Asia/Yekaterinburg
1497220Novichikha52.216666781.4RUAltayskiy Kray4460251Asia/Novosibirsk
1497221Novgorodova57.560833363.1055556RUSverdlovsk0122Asia/Yekaterinburg
1497222Novogorodka56.461666796.1611111RUKrasnoyarskiy Kray0300Asia/Krasnoyarsk
1497224Noven'koye53.416666779.3666667RUAltayskiy Kray0173Asia/Novosibirsk
1497225Noven'koye53.479.3666667RUAltayskiy Kray0167Asia/Novosibirsk
1497226Noven'koye51.052222281.1488889RUAltayskiy Kray0236Asia/Novosibirsk
1497227Noven'kiy61.2567.6RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug042Asia/Yekaterinburg
1497228Noven'kiy57.216666769.1833333RUTjumen070Asia/Omsk
1497231Novaya Zhizn'59.278.1166667RUTomsk072Asia/Novosibirsk
1497232Novaya Zhizn'57.081.0333333RUTomsk0118Asia/Novosibirsk
1497233Novaya Zhizn'54.283333379.7333333RUNovosibirsk0155Asia/Novosibirsk
1497234Novaya Zhizn'54.183333377.1166667RUNovosibirsk0111Asia/Omsk
1497235Novaya Zhizn'52.183.9RUAltayskiy Kray0215Asia/Novosibirsk
1497236Novaya Zhizn'51.696944484.6886111RUAltayskiy Kray0638Asia/Novosibirsk
1497237Novaya Zhiderda55.195.6166667RUKrasnoyarskiy Kray0388Asia/Krasnoyarsk
1497238Novaya Zavorina55.430277864.7744444RUKurgan0157Asia/Yekaterinburg
1497241Novaya Zarya59.217222261.5780556RUSverdlovsk072Asia/Yekaterinburg
1497242Novaya Zarya55.216666772.7166667RUOmsk0103Asia/Omsk
1497243Novaya Zarya53.880833383.1861111RUAltayskiy Kray0190Asia/Novosibirsk
1497244Novaya Zaimka57.683333387.9166667RUTomsk0148Asia/Krasnoyarsk
1497245Novaya Zaimka54.883333377.3RUNovosibirsk0101Asia/Omsk
1497246Novaya Yuvala56.291388983.4191667RUTomsk0112Asia/Novosibirsk
1497247Novaya Yeska59.666666770.4666667RUTjumen037Asia/Omsk
1497248Novaya Yelovka56.499444490.6316667RUKrasnoyarskiy Kray0222Asia/Krasnoyarsk
1497249Novoyablonovka54.878611177.2977778RUNovosibirsk099Asia/Omsk
1497250Novaya Voskresenka54.566666764.1333333RUKurgan0152Asia/Yekaterinburg
1497251Novaya Tal'tiya60.683333360.0666667RUSverdlovsk0213Asia/Yekaterinburg
1497252Novaya Suyga57.083333381.6333333RUTomsk0134Asia/Novosibirsk
1497253Novaya Stanitsa54.8573.3666667RUOmsk087Asia/Omsk
1497254Novaya Soksa55.679166789.8436111RUKrasnoyarskiy Kray0345Asia/Krasnoyarsk
1497255Novaya Sobolinka57.483333381.7666667RUTomsk0101Asia/Novosibirsk
1497256Novaya Sobolëva55.499166761.0061111RUTsjeljabinsk0230Asia/Yekaterinburg
1497257Novaya Slobodka54.266666784.3166667RUNovosibirsk0270Asia/Novosibirsk
1497258Novaya Slavgorodka59.0578.7833333RUTomsk064Asia/Novosibirsk
1497259Novaya Silava60.083333364.9833333RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug073Asia/Yekaterinburg
1497260Novaya Sidorovka55.398611165.1225RUKurgan078Asia/Yekaterinburg
1497261Novoye Shishkino58.161666763.1566667RUSverdlovsk069Asia/Yekaterinburg
1497262Novaya Sharapovka54.983333372.7666667RUOmsk0104Asia/Omsk
1497263Novaya Rudnya57.183333388.8833333RUKrasnoyarskiy Kray0179Asia/Krasnoyarsk
1497264Novaya Roshcha55.229722267.4616667RUKurgan0150Asia/Omsk
1497265Novaya Roseiya56.016666796.8RUKrasnoyarskiy Kray0290Asia/Krasnoyarsk
1497266Novopyshminskoye56.886388962.2283333RUSverdlovsk0134Asia/Yekaterinburg
1497267Novaya Pushta59.683333368.4333333RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug033Asia/Omsk
1497268Novaya Priluka56.012777894.51RUKrasnoyarskiy Kray0258Asia/Krasnoyarsk
1497269Novaya Poyma56.178055696.5891667RUKrasnoyarskiy Kray0244Asia/Krasnoyarsk
1497270Novaya Polyana55.807777884.0263889RUNovosibirsk0121Asia/Novosibirsk
1497271Novopokrovka57.471666765.3780556RUTjumen092Asia/Yekaterinburg
1497272Novaya Pokrovka54.516666761.8333333RUTsjeljabinsk0189Asia/Yekaterinburg
1497273Novaya Pashnya60.033333363.3833333RUSverdlovsk063Asia/Yekaterinburg
1497274Novomitropol'ka56.535833389.6416667RUKrasnoyarskiy Kray0216Asia/Krasnoyarsk
1497276Novaya Lyalya59.056111160.6027778RUSverdlovsk1424691Asia/Yekaterinburg
1497277Novaya Kuzurba55.258888990.1852778RUKrasnoyarskiy Kray0431Asia/Krasnoyarsk
1497278Novaya Kur'ya53.8578.4RUNovosibirsk0111Asia/Novosibirsk
1497279Novaya Kurganka54.966666772.55RUOmsk097Asia/Omsk
1497280Novaya Kop'53.633333393.1333333RUKrasnoyarskiy Kray0395Asia/Krasnoyarsk
1497281Novaya Kolyvan'54.383333383.7RUNovosibirsk0263Asia/Novosibirsk
1497282Novaya Karablëvka54.216666763.3833333RUKurgan0121Asia/Yekaterinburg
1497283Novaya Kanatka59.816666760.7333333RUSverdlovsk0100Asia/Yekaterinburg
1497284Novaya Izykchul'56.666666791.0RUKrasnoyarskiy Kray0263Asia/Krasnoyarsk
1497285Novaya Georgiyevka54.866666761.1166667RUTsjeljabinsk0289Asia/Yekaterinburg
1497287Novaya Derevnya57.733333370.9666667RUOmsk056Asia/Omsk
1497288Novaya57.707222260.9175RUSverdlovsk0193Asia/Yekaterinburg
1497289Novaya Derevnya57.566666782.3RUTomsk072Asia/Novosibirsk
1497290Novaya Derevnya56.783333367.3166667RUTjumen0118Asia/Omsk
1497291Novaya Derevnya56.764.0666667RUSverdlovsk087Asia/Yekaterinburg
1497292Novaya Derevnya56.616666773.5166667RUOmsk091Asia/Omsk
1497293Novaya56.609166763.5916667RUSverdlovsk0140Asia/Yekaterinburg
1497294Novaya Derevnya56.516666767.5333333RUTjumen0123Asia/Omsk
1497295Novaya Derevnya55.216666775.1333333RUOmsk0103Asia/Omsk
1497296Novaya Derevnya54.966666774.0333333RUOmsk0127Asia/Omsk
1497297Yablonevka54.709166776.5186111RUNovosibirsk0110Asia/Omsk
1497298Novaya Derevnya53.383333387.05RUKemerovo0303Asia/Novosibirsk
1497299Novaya Derevnya52.633333386.3166667RUAltayskiy Kray0218Asia/Novosibirsk
1497300Novaya Chemrovka52.685.0333333RUAltayskiy Kray0201Asia/Novosibirsk
1497301Novaya Chelushkara51.783333386.9RUAltay0469Asia/Novosibirsk
1497302Novaya Chebula55.553888984.0622222RUNovosibirsk0148Asia/Novosibirsk
1497303Novaya Burka56.913333381.0569444RUTomsk0132Asia/Novosibirsk
1497304Novaya Bashkarka57.625277860.8372222RUSverdlovsk0218Asia/Yekaterinburg
1497305Novaya Balakhonka55.686.0333333RUKemerovo0181Asia/Novosibirsk
1497306Novaya Asanova55.633333361.1333333RUTsjeljabinsk0214Asia/Yekaterinburg
1497307Novaya Aptula57.0568.9166667RUTjumen066Asia/Omsk
1497308Novaya Aleksandrovka57.466666767.7666667RUTjumen095Asia/Omsk
1497309Novaya Abalakova54.733333399.1166667RUIrkutsk0477Asia/Irkutsk
1497310Novaya62.383333366.4RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug020Asia/Yekaterinburg
1497311Novaya56.133333361.8666667RUTsjeljabinsk0150Asia/Yekaterinburg
1497312Novaya55.263.8RUKurgan0177Asia/Yekaterinburg
1497314Notoga69.966666784.15RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug018Asia/Krasnoyarsk
1497315Nosyreva57.464166765.9327778RUTjumen069Asia/Yekaterinburg
1497316Nosovoye67.6586.2166667RUKrasnoyarskiy Kray01Asia/Krasnoyarsk
1497317Nosovo58.918055663.8591667RUSverdlovsk064Asia/Yekaterinburg
1497318Nosovka55.318611170.5516667RUOmsk0129Asia/Omsk
1497319Nosova59.563.2166667RUSverdlovsk064Asia/Yekaterinburg
1497321Nosok70.164166782.3413889RUTaymyrskiy (Dolgano-Nenetskiy) Avtonomnyy Okrug04Asia/Krasnoyarsk
1497322Noskovo56.066666782.1833333RUNovosibirsk0131Asia/Novosibirsk
1497323Noskovo54.916666766.4833333RUKurgan0146Asia/Omsk
1497324Noskovo55.660277865.9288889RUKurgan0140Asia/Yekaterinburg
1497325Noskinskiye58.616666767.9333333RUTjumen046Asia/Omsk
1497327Noshino56.606666795.7225RUKrasnoyarskiy Kray0234Asia/Krasnoyarsk
1497328Nosenkova54.261.65RUTsjeljabinsk0223Asia/Yekaterinburg
1497330Nornoye56.116666767.5333333RUTjumen0136Asia/Omsk
1497331Norniki55.580.8833333RUNovosibirsk0133Asia/Novosibirsk
1497333Norkino55.507222260.9230556RUTsjeljabinsk0235Asia/Yekaterinburg
1497334Noritsina58.533333362.4166667RUSverdlovsk069Asia/Yekaterinburg
1497337Noril'sk69.340555688.2205556RUKrasnoyarskiy Kray0114Asia/Krasnoyarsk
1497338Noril'noye55.074444464.5036111RUKurgan0165Asia/Yekaterinburg
1497339Nori66.152572.3816667RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug07Asia/Omsk
1497344Nonina51.866666785.8666667RUAltay0412Asia/Novosibirsk
1497345Nokacheva S62.5573.5833333RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug087Asia/Omsk
1497346Noka54.8572.55RUOmsk0107Asia/Omsk
1497347Nogus57.374.4666667RUOmsk093Asia/Omsk
1497348Noginsk64.483333391.2333333RUEvenkiyskiy Avtonomnyy Okrug0297Asia/Krasnoyarsk
1497349Nogino53.949444484.2105556RUAltayskiy Kray0158Asia/Novosibirsk
1497351Nochka54.716666771.3166667RUOmsk0124Asia/Omsk
1497354Nizovka55.094444484.7069444RUNovosibirsk0176Asia/Novosibirsk
1497355Nizovoye56.396666775.8641667RUOmsk080Asia/Omsk
1497356Nizhnyaya Zhiderda55.195.6RUKrasnoyarskiy Kray0385Asia/Krasnoyarsk
1497358Nizhnyaya Zaimka56.146944498.2175RUIrkutsk0239Asia/Krasnoyarsk
1497359Nizhnyaya Yesaulovka55.784722293.7252778RUKrasnoyarskiy Kray0356Asia/Krasnoyarsk
1497361Nizhnyaya Yel’tsovka54.886666783.0841667RUNovosibirsk0113Asia/Novosibirsk
1497362Nizhnyaya Vol'dzha58.316666779.3333333RUTomsk070Asia/Novosibirsk
1497363Nizhnyaya Vila58.460.6833333RUSverdlovsk0160Asia/Yekaterinburg
1497364Nizhnyaya Ustyuba51.866666785.75RUAltay0266Asia/Novosibirsk
1497365Nizhnyaya Tyuvinka57.566666783.3333333RUTomsk088Asia/Novosibirsk
1497366Nizhnyaya Tyrga51.966666786.5166667RUAltay0424Asia/Novosibirsk
1497370Nizhnyaya Tiga57.5582.3RUTomsk082Asia/Novosibirsk
1497371Nizhnyaya Teya53.266666789.5833333RURespublika Khakasiya01009Asia/Krasnoyarsk
1497372Nizhnyaya Teya52.933333390.0333333RURespublika Khakasiya0455Asia/Krasnoyarsk
1497376Nizhnyaya Tavda57.673055666.1725RUTjumen671163Asia/Yekaterinburg
1497377Nizhnyaya Tavanga57.483333379.7166667RUTomsk0121Asia/Novosibirsk
1497378Nizhnyaya Targazhul'52.6589.8RURespublika Khakasiya0734Asia/Krasnoyarsk
1497379Nizhnyaya Tabunovka58.8562.1166667RUSverdlovsk099Asia/Yekaterinburg
1497382Nizhnyaya Svetlyanka57.8582.5666667RUTomsk076Asia/Novosibirsk
1497383Nizhnyaya Suyetka53.233333379.9RUAltayskiy Kray0111Asia/Novosibirsk
1497384Souzga51.887222285.8494444RUAltay0257Asia/Novosibirsk
1497386Nizhnyaya Sinyachikha57.946111161.7666667RUSverdlovsk091Asia/Yekaterinburg
1497387Nizhnyaya Shumikha57.633333360.55RUSverdlovsk0254Asia/Yekaterinburg
1497388Nizhnyaya Shepchul'52.666666789.6333333RURespublika Khakasiya0585Asia/Krasnoyarsk
1497390Nizhnyaya Sechenova56.516666784.65RUTomsk0119Asia/Novosibirsk
1497392Nizhnyaya Sanarka54.128333361.2025RUTsjeljabinsk0182Asia/Yekaterinburg
1497393Nizhnyaya Salda58.076388960.7258333RUSverdlovsk17473176Asia/Yekaterinburg
1497394Nizhnyaya Ryn'ya58.866666767.8RUTjumen057Asia/Omsk
1497395Nizhnyaya Rechka58.633333399.3333333RUKrasnoyarskiy Kray0211Asia/Krasnoyarsk
1497396Nizhnyaya Pultilova57.716666760.95RUSverdlovsk0212Asia/Yekaterinburg
1497397Nizhnyaya Poyma56.162222297.1933333RUKrasnoyarskiy Kray9560274Asia/Krasnoyarsk
1497398Nizhnyaya Postnikova58.683333361.0666667RUSverdlovsk093Asia/Yekaterinburg
1497399Nizhnyaya Poludenovka53.833333393.05RUKrasnoyarskiy Kray0362Asia/Krasnoyarsk
1497400Novopokrovka54.118888992.2719444RUKrasnoyarskiy Kray0328Asia/Krasnoyarsk
1497402Niva56.241388986.5380556RUKemerovo0164Asia/Novosibirsk
1497403Nizhnyaya Petrovka52.983.8333333RUAltayskiy Kray0144Asia/Novosibirsk
1497404Nizhnyaya Payva53.316666780.3333333RUAltayskiy Kray0145Asia/Novosibirsk
1497406Nizhnyaya Omka55.433333374.9166667RUOmsk5246111Asia/Omsk
1497408Nizhnyaya Nyursa57.782.3666667RUTomsk086Asia/Novosibirsk
1497409Nizhnyaya Mul'ga54.166666793.2666667RUKrasnoyarskiy Kray0378Asia/Krasnoyarsk
1497411Nizhnyaya Medvedka53.416666781.6333333RUAltayskiy Kray0201Asia/Novosibirsk
1497412Nizhnyaya Matrënka54.463333384.7641667RUNovosibirsk0316Asia/Novosibirsk
1497414Nizhnyaya Mal'kovka56.983333382.9333333RUTomsk097Asia/Novosibirsk
1497415Nizhnyaya Lugovatka59.389.0333333RUKrasnoyarskiy Kray0131Asia/Krasnoyarsk
1497416Nizhnyaya Lis'ya54.533333384.75RUNovosibirsk0362Asia/Novosibirsk
1497418Nizhnyaya Kuryata53.893.1833333RUKrasnoyarskiy Kray0315Asia/Krasnoyarsk
1497420Nizhnyaya Kukuya51.483333385.3833333RUAltay0817Asia/Novosibirsk
1497421Nizhnyaya Koya53.456944491.915RUKrasnoyarskiy Kray0275Asia/Krasnoyarsk
1497422Nizhnyaya Kinerka53.533333387.1RUKemerovo0256Asia/Novosibirsk
1497423Nizhnyaya Khomutovka53.3588.4166667RUKemerovo0459Asia/Krasnoyarsk
1497425Nizhnyaya Kharvuta66.816666773.3666667RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug0-9999Asia/Omsk
1497426Nizhnekayancha51.868888985.7033333RUAltayskiy Kray0328Asia/Novosibirsk
1497427Nizhnyaya Karagayla54.166666786.5333333RUKemerovo0291Asia/Novosibirsk
1497428Nizhnekamenka54.317222281.8988889RUNovosibirsk0103Asia/Novosibirsk
1497429Nizhnyaya Kacha51.866666785.05RUAltayskiy Kray0714Asia/Novosibirsk
1497430Nizhnyaya Ivanovka54.016666788.7RUKemerovo0485Asia/Krasnoyarsk
1497431Nizhnyaya Ingala56.466666766.1333333RUTjumen059Asia/Yekaterinburg
1497432Nizhnyaya Ilenka57.552564.0338889RUSverdlovsk057Asia/Yekaterinburg
1497433Nizhnyaya Gusikha52.283333383.3666667RUAltayskiy Kray0179Asia/Novosibirsk
1497434Nizhnyaya Gogolevka56.033333398.2RUIrkutsk0272Asia/Krasnoyarsk
1497435Nizhnyaya Drevyanka53.666666785.9333333RUAltayskiy Kray0326Asia/Novosibirsk
1497436Denisova59.117777861.2944444RUSverdlovsk096Asia/Yekaterinburg
1497438Nizhnyaya Chumanka53.233333380.6RUAltayskiy Kray0110Asia/Novosibirsk
1497439Nizhnyaya Chasta51.733333386.9666667RUAltay0552Asia/Novosibirsk
1497442Nizhnyaya Bulanka53.3592.7RUKrasnoyarskiy Kray0283Asia/Krasnoyarsk
1497443Nizhnyaya Biryukovka58.766666762.05RUSverdlovsk093Asia/Yekaterinburg
1497444Nizhnyaya Bessonova59.033333360.3833333RUSverdlovsk091Asia/Yekaterinburg
1497446Nizhnyaya Baklyanka57.0575.2166667RUOmsk0105Asia/Omsk
1497448Nizhnyaya Baikha64.716666786.7RUKrasnoyarskiy Kray039Asia/Krasnoyarsk
1497450Nizhnyaya Alabuga54.698611165.3255556RUKurgan0160Asia/Yekaterinburg
1497451Nizhnyaya Alabashka57.733333361.05RUSverdlovsk0194Asia/Yekaterinburg
1497452Nizhnyaya Agashul'55.483333394.6833333RUKrasnoyarskiy Kray0391Asia/Krasnoyarsk
1497456Nizhniy Yelbak55.7584.2666667RUNovosibirsk0159Asia/Novosibirsk
1497457Nizhniy Yar56.196388963.0980556RUKurgan084Asia/Yekaterinburg
1497459Nizhniy Uzhet56.183333398.0333333RUIrkutsk0352Asia/Krasnoyarsk
1497460Nizhniy Uymon50.233333385.9166667RUAltay0963Asia/Novosibirsk
1497461Nizhniy Uryum54.525833378.4680556RUNovosibirsk0108Asia/Novosibirsk
1497462Nizhniy Uchek51.986.3833333RUAltay0399Asia/Novosibirsk
1497463Nizhniy Tyukhtet56.928055690.4616667RUKrasnoyarskiy Kray0187Asia/Krasnoyarsk
1497464Nizhniy Tonay56.751944495.3619444RUKrasnoyarskiy Kray0204Asia/Krasnoyarsk
1497467Nizhniy Teresh53.716666786.6RUKemerovo0339Asia/Novosibirsk
1497469Nizhniy Syutkes56.383333375.2166667RUOmsk072Asia/Omsk
1497471Nizhniy Suzun53.721666782.1444444RUNovosibirsk0132Asia/Novosibirsk
1497472Nizhniy Suetuk53.3592.4666667RUKrasnoyarskiy Kray0308Asia/Krasnoyarsk
1497473Nizhniy Sisim54.7593.2166667RUKrasnoyarskiy Kray0683Asia/Krasnoyarsk
1497474Nizhniy Shalay55.684.8RUKemerovo0203Asia/Novosibirsk
1497475Nizhniy Saydys51.886.1333333RUAltay0675Asia/Novosibirsk
1497476Nizhniy Petryak57.483333377.35RUTomsk0148Asia/Omsk
1497477Nizhniy Munay52.866666786.8166667RUAltayskiy Kray0295Asia/Novosibirsk
1497478Nizhniy Matur52.616666789.4666667RURespublika Khakasiya0627Asia/Krasnoyarsk
1497479Nizhniy Kyzylsuk52.783333389.5333333RURespublika Khakasiya0602Asia/Krasnoyarsk
1497480Nizhniy Kuzhebar53.533333393.0833333RUKrasnoyarskiy Kray0335Asia/Krasnoyarsk
1497481Nizhniy Kuyum51.56586.0977778RUAltay0637Asia/Novosibirsk
1497482Nizhniy Kuvay55.017222293.4269444RUKrasnoyarskiy Kray0707Asia/Krasnoyarsk
1497483Nizhniy Kumalyr51.216666785.65RUAltay01302Asia/Novosibirsk
1497484Nizhniy Kuchuk52.716666779.95RUAltayskiy Kray0144Asia/Novosibirsk
1497485Nizhniy Koyën54.813333383.3911111RUNovosibirsk0126Asia/Novosibirsk
1497486Komar51.706111185.3869444RUAltayskiy Kray0613Asia/Novosibirsk
1497489Nizhniy Khurumpaul'63.933333361.1166667RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug08Asia/Yekaterinburg
1497490Nizhniy Khinguy54.899.3333333RUIrkutsk0481Asia/Irkutsk
1497491Nizhniy Khalepugol66.766666769.9333333RUYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug01Asia/Yekaterinburg
1497492Nizhniy Katarach56.6564.1RUSverdlovsk0125Asia/Yekaterinburg
1497493Nizhniy Kaskach53.866666790.0833333RURespublika Khakasiya0868Asia/Krasnoyarsk
1497496Nizhniy Izykchul'56.5590.9RUKrasnoyarskiy Kray0243Asia/Krasnoyarsk
1497497Nizhniy Ingash56.296.53RUKrasnoyarskiy Kray8458251Asia/Krasnoyarsk
1497498Nizhniy Imek52.833333389.9666667RURespublika Khakasiya0433Asia/Krasnoyarsk
1497500Nizhniye Tuzy56.916666775.5166667RUOmsk099Asia/Omsk
1497501Nizhniye Tunguzy56.966666776.0833333RUOmsk0115Asia/Omsk
1497502Nizhniye Tavolgi57.584722260.3777778RUSverdlovsk0239Asia/Yekaterinburg
1497503Nizhniye Sologichi59.278.75RUTomsk057Asia/Novosibirsk
1497504Nizhniye Sokoly56.866666785.8RUTomsk0148Asia/Novosibirsk
1497505Nizhniye Siry52.7589.7666667RURespublika Khakasiya0494Asia/Krasnoyarsk
1497506Nizhniye Rezany63.766666765.9166667RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug06Asia/Yekaterinburg
1497507Nizhniye Nil'diny63.333333361.4833333RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug015Asia/Yekaterinburg
1497508Nizhniye Narykary63.190277864.9397222RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug018Asia/Yekaterinburg
1497509Nizhniye Lyulyukary63.333333364.6666667RUKhanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug031Asia/Yekaterinburg
1497511Nizhniye Klyuchi53.2581.7166667RUAltayskiy Kray0246Asia/Novosibirsk

Data in the table was imported from geonames.org.
The data is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License.
Creative Commons Attribution 3.0